Ανακοινώσεις

Ο Δημόκριτος και η GlaxoSmithΚline Συνάπτουν Στρατηγική Συνεργασία για την Ανάπτυξη Καινοτόμων Φαρμάκων

Αθήνα 2018 – Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ») και η φαρμακευτική εταιρία GlaxoSmithΚline (GSK) υπέγραψαν συμφωνητικό στρατηγικής συνεργασίας με σκοπό την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και την ανάπτυξη φαρμακευτικών ουσιών για τη θεραπεία του καρκίνου και άλλων σοβαρών ανθρώπινων ασθενειών.

Pages