Δεδομένα και Μελέτες για την Εκπαίδευση

ΣΕΒ: Ένας στους τρεις εργάζεται σε δουλειά κατώτερη των προσόντων του

Περισσότεροι από τρεις στους δέκα απασχολούμενοι με υψηλά προσόντα καλύπτουν θέσεις εργασίας για τις οποίες απαιτούνται χαμηλότερου επιπέδου προσόντα,ενώ ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται

Τάσεις που διαμορφώνουν την εκπαίδευση - Έρευνα του ΟΟΣΑ

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί εάν η εκπαίδευση καλείται να διαδραματίσει ένα ρόλο στην προετοιμασία της κοινωνίας μας για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης; Ή έχετε αναρωτηθεί για το ποιος μπορεί να είνα

Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη: μεγάλη πρόκληση παραμένει η ανισότητα

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει τα κράτη μέλη ώστε να εξασφαλίσουν ότι τα εκπαιδευτικά τους συστήματα είναι αποτελεσματικά και υγιή. 
 

ΟΟΣΑ: Η Ισότητα στην Εκπαίδευση

Σε περιόδους αυξανόμενης οικονομικής ανισότητας, η έμφαση στην ισότητα στην εκπαίδευση καθίσταται πιο αναγκαία. Ενώ κάποιες χώρες που συμμετέχουν στο Διεθνές Πρόγραμμα PISA για την Αξιολόγηση των Μαθητών κατάφεραν να δημιουργήσουν εκπαιδευτικά συστήματα στα οποία η κοινωνικοοικονομική κατάσταση δεν επηρεάζει τη μάθηση και την ευημερία των μαθητών, εντούτοις κάθε χώρα μπορεί να επιτύχει ακόμα περισσότερα.

ΟΟΣΑ: Η εκπαίδευση με μία ματιά 2018

Παρά τη σημαντική άνοδο του επιπέδου εκπαίδευσης κατά την περασμένη δεκαετία, οι μαθητές με γονείς χαμηλού μορφωτικού επιπέδου (που αποτελεί ένδειξη χαμηλής κοινωνικοοικονομικής θέσης) έχουν λιγότερες πιθανότητες να συμμετάσχουν στην προσχολική εκπαίδευση,

ΟΟΣΑ: Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Πολιτική

Οι εκπαιδευτικοί συνιστούν τον σημαντικότερο πόρο στα σημερινά σχολεία. Σε όλες τις χώρες, οι μισθοί και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών στην εκπαίδευση. Και αυτή η επένδυση στους εκπαιδευτικούς μπορεί να έχει σημαντικές αποδόσεις.

ΟΟΣΑ: Το παγκόσμιο σχολείο - πως διαμορφώνεται το εκπαιδευτικό σύστημα του 21ου αιώνα

Σε έναν κόσμο όπου τα πράγματα είναι εύκολο να διδαχθούν και να δοκιμαστούν και είναι επίσης εύκολο να ψηφιοποιηθούν μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, θα είναι η φαντασία μας, η ευαισθητοποίησή μας και η αίσθηση ευθύνης που θα μας επιτρέψουν να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες του 21ου αιώνα

ΟΟΣΑ: Εκπαιδευτική Πολιτική 2018

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία ενδελεχή σύγκριση που αφορά τις πιο πρόσφατες εξελίξεις των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων σε σχέση με τις αλλαγές στον ευαίσθητο τομέα της εκπαιδευτικής πολιτικής (κυρίως μεταξύ 2015 και 2017) αλλά και των αλλαγών που σημειώθηκαν μεταξύ του 2008 έως το 2014.

Pages