Δεδομένα και Μελέτες για την Εκπαίδευση

Εκπαίδευση για ένα λαμπρό μέλλον στην Ελλάδα

Οι χώρες που συμμετέχουν στον ΟΟΣΑ αλλά και πέραν αυτού, εφαρμόζουν μία σειρά από μεταρρυθμίσεις για την οικοδόμηση εκπαιδευτικών συστημάτων, τα οποία να συνδυάζουν την αριστεία με τη δικαιοσύνη. Πιο συγκεκριμένα, επιδιώκουν να προχωρήσουν πέρα από τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά μοντέλα και να υποστηρίξουν τους μαθητές ώστε να αναπτύξουν ένα σύνολο δεξιοτήτων που να απαντά στο ολοένα ψηφιακό και πολυπολιτισμικό γίγνεσθαι.

Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης 2017 - Ελλάδα

Ο τόμος 2 της «Έκθεσης Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης — 2017» περιλαμβάνει είκοσι οκτώ επιμέρους εκθέσεις, μία για κάθε χώρα. Με βάση τα πιο επικαιροποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, παρουσιάζει και αξιολογεί τα κυριότερα πρόσφατα και τρέχοντα μέτρα πολιτικής σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, με έμφαση στις εξελίξεις από τα μέσα του 2016 και μετά.

ΟΟΣΑ: Αξιολογώντας του εκπαιδευτικούς και αναβαθμίζοντας το επίπεδό τους

Οι εκπαιδευτικοί πρόκειται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία των μαθητών για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Αναμένουμε λοιπόν από τους εκπαιδευτικούς να εξοπλίσουν τους μαθητές τους με ένα πλούσιο σύνολο δεξιοτήτων αλλά και με τις γνώσεις που απαιτούνται για την επιτυχία σε έναν ολοένα και πιο παγκόσμιο

PISA: Σε ποιες χώρες και σε ποια σχολεία επιτυγχάνουν οι μαθητές που προέρχονται από χαμηλότερα κοινωνικό-οικονομικά στρώματα;

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα της PISA 2015, δείχουν ότι, κατά μέσο όρο σε όλες τις χώρες που διερευνά ο ΟΟΣΑ, τρεις με τέσσερις μαθητές των χαμηλότερων κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων καταφέρνουν, στην καλύτερη περίπτωση να κατακτήσουν το βασικό επίπεδο γραμματισμού (ανάγνωση, μαθηματικά, επιστήμη). Μολονότι στον Καναδά, τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, το Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη, τη Σλοβενία και το Βιετνάμ, πάνω από το 30% των μαθητών που προέρχονται από χαμηλότερα κοινωνικό-οικονομικά στρώματα

Ερευνα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου για τη χρήση κοινωνικών δικτύων από τα παιδιά

Τo Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ξεκίνησε να λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2016, υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας και πιο συγκεκριμένα του Ινστιτούτου Πληροφορικής. Είναι επίσημος εκπρόσωπος

ΟΟΣΑ 2017: Εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλους

Οι δίκαιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση της μακροχρόνιας και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Μια επιτυχημένη εκπαιδευτική πολιτική μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο και την κοινωνία να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της και να απολαύσει τους καρπούς των κόπων της. Ωστόσο, όπως δείχνει η παρούσα έκθεση,

Αποτελέσματα PISA 2015: Συνεργατική Επίλυση Προβλημάτων

Το Πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για τη Διεθνή Αξιολόγηση Μαθητών (PISA) εξετάζει όχι μόνο αυτό που μαθαίνουν οι μαθητές σχετικά με την επιστήμη, την ανάγνωση και τα μαθηματικά, αλλά τι μπορούν να κάνουν με όσα μαθαίνουν. Τα αποτελέσματα της PISA υποδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής την ποιότητα

Pages