Δεδομένα και Μελέτες για την Εκπαίδευση

Αποτελέσματα PISA 2015: Συνεργατική Επίλυση Προβλημάτων

Το Πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για τη Διεθνή Αξιολόγηση Μαθητών (PISA) εξετάζει όχι μόνο αυτό που μαθαίνουν οι μαθητές σχετικά με την επιστήμη, την ανάγνωση και τα μαθηματικά, αλλά τι μπορούν να κάνουν με όσα μαθαίνουν. Τα αποτελέσματα της PISA υποδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής την ποιότητα

OOΣΑ: Εκπαίδευση με μια ματιά 2017

Οι δείκτες του ΟΟΣΑ είναι η έγκυρη πηγή πληροφοριών για την κατάσταση της εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο. Με περισσότερα από 125 γραφήματα και 145 πίνακες που περιλαμβάνονται στη δημοσίευση και πολύ περισσότερα στοιχεία που είναι διαθέσιμα

Το εγχειρίδιο του ΟΟΣΑ για τα καινοτόμα περιβάλλοντα μάθησης

Κατά πόσο μπορούμε να γνωρίζουμε εάν το εκπαιδευτικό σύστημα ή τα σχολεία μας έχουν ρυθμιστεί για τη βελτιστοποίηση της μάθησης; Πως μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν εκμεταλλευόμαστε στο μέγιστο τις νέες τεχνολογίες; Πως μπορούμε να αξιολογήσουμε τις καινοτομίες μας ή να εξετάσουμε αν οι αλλαγές φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα;

ΟΟΣΑ: Κατά πόσο επηρεάζει ο εκφοβισμός τις σχολικές επιδόσεις;

Για πρώτη φορά, η έρευνα της PISA 2015, συγκέντρωσε στοιχεία σχετικά με την έκθεση των μαθητών στον εκφοβισμό. Αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο εκφοβισμός είναι ευρέως διαδεδομένος στα σχολεία, παγκοσμίως.

ΟΟΣΑ: Δυναμικό Ξεκίνημα, "Εκπαίδευση και Φροντίδα κατά την Πρώιμη Παιδική Ηλικία"

Η εκπαίδευση και η φροντίδα κατά την πρώιμη παιδική ηλικία (ECEC) μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη θεμελίωση της μελλοντικής ανάπτυξης ιδιαίτερων δεξιοτήτων και ταλέντων αλλά και στην ίδια τη διαδικασία της μάθησης. Η ύπαρξη έγκυρων, αξιόπιστων και συγκρίσιμων διεθνών πληροφοριών και δεδομένων

PISA 2015: Αποτελέσματα για τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό των μαθητών

Το πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για τη Διεθνή Αξιολόγηση των Μαθητών δεν ερευνά μόνο τα γνωστικά και επιστημονικά αντικείμενα των μαθητών και της εκπαίδευσης όπως την ανάγνωση και τα μαθηματικά αλλά κυρίως τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές με το εφόδιο

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2016 - ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Παρουσιάστηκε στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακροπόλεως, παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου και επιστημονικών φορέων, η Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

ΟΟΣΑ: Περισσότερες οι γυναίκες από τους άντρες στον τομέα της εκπαίδευσης

Τον Μάρτιο του 2017 δημοσιοποιήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) το 49ο τεύχος της περιοδικής έκδοσης για τους στατιστικούς δείκτες στην εκπαίδευση με τίτλο "Education Indicators in Focus", από το οποίο προκύπτει ο έντονος επαγγελματικός

ΟΟΣΑ: Η ενδυνάμωση και η ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών με στόχο την ενίσχυση της δικαιοσύνης και της ισότητας

Παρά την αύξηση των χρηματοδοτήσεων και το πλήθος των μεταρρυθμίσεων, τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα ανά τον κόσμο, εξακολουθούν να αναζητούν τρόπους και μεθόδους για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών τους για έναν κόσμο

Pages