Δεδομένα και Μελέτες για την Εκπαίδευση

PISA 2015: Αποτελέσματα για τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό των μαθητών

Το πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για τη Διεθνή Αξιολόγηση των Μαθητών δεν ερευνά μόνο τα γνωστικά και επιστημονικά αντικείμενα των μαθητών και της εκπαίδευσης όπως την ανάγνωση και τα μαθηματικά αλλά κυρίως τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές με το εφόδιο

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2016 - ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Παρουσιάστηκε στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακροπόλεως, παρουσία εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου και επιστημονικών φορέων, η Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ

ΟΟΣΑ: Περισσότερες οι γυναίκες από τους άντρες στον τομέα της εκπαίδευσης

Τον Μάρτιο του 2017 δημοσιοποιήθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) το 49ο τεύχος της περιοδικής έκδοσης για τους στατιστικούς δείκτες στην εκπαίδευση με τίτλο "Education Indicators in Focus", από το οποίο προκύπτει ο έντονος επαγγελματικός

ΟΟΣΑ: Η ενδυνάμωση και η ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών με στόχο την ενίσχυση της δικαιοσύνης και της ισότητας

Παρά την αύξηση των χρηματοδοτήσεων και το πλήθος των μεταρρυθμίσεων, τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα ανά τον κόσμο, εξακολουθούν να αναζητούν τρόπους και μεθόδους για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών τους για έναν κόσμο

ΟΟΣΑ: Η παιδαγωγική επιστήμη μέσα από τις συνεχόμενες αλλαγές του εκπαιδευτικού επαγγέλματος

Ένα δίκαιο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται ταλαντούχους εκπαιδευτικούς με υψηλά προσόντα και γνώσεις. Οι εκπαιδευτικοί σήμερα έρχονται αντιμέτωποι με ένα πιο σύνθετο σύστημα προσδοκιών και απαιτήσεων προκειμένου να ωθήσουν

UNHCR: Η εκπαίδευση των προσφύγων σε κρίση. Τρεις αξιοσημείωτες στατικές μελέτες

Στην παρακάτω έρευνα που διεξήγαγε το εκπαιδευτικό τμήμα της UNHCR, αποδεικνύεται ότι οι μαθησιακές ευκαιρίες των παιδιών - προσφύγων έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό, καθώς τα ίδια αυτά παιδιά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ή ακόμα - ακόμα τη νέα τους πατρίδα για δεύτερη ή και για τρίτη φορά ενώ μεγαλώνουν

ΟΟΣΑ: Αποτελέσματα PISA 2015 - Αριστεία και Ισότητα στην Εκπαίδευση

Το πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για τη Διεθνή Αξιολόγηση των Μαθητών (PISA), δεν εξετάζει μόνο το τι ακριβώς γνωρίζουν οι μαθητές σχετικά με τα μαθηματικά, την επιστήμη και τις φιλολογικές σπουδές, αλλά και το τι ακριβώς κάνουν οι μαθητές με τα συγκεκριμένα γνωστικά και επιστημονικά αντικείμενα.

ΟΟΣΑ: Δέκα ερωτήσεις για Καθηγητές Μαθηματικών και ο τρόπος με τον οποίο απαντά η PISA

Κάθε τρία χρόνια το Πρόγραμμα Διεθμούς Αξιολόγησης Μαθητών, το οποίο είναι γνωστό ως PISA, αξιολογεί 15 χρονους μαθητές από όλον τον κόσμο, για να εξάγει συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα ανά τον κόσμο, προετοιμάζει και τροφοδοτεί τους μαθητές για την ζωή τους μετά το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

ΟΟΣΑ: Η διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων σε δράση

Η διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων πολλαπλών ταχυτήτων και βαθμίδων απαιτεί σύγχρονα μοντέλα διακυβέρνησης τα οποία να εξισορροπούν την τοπική ποικιλομορφία με την ικανότητα εξασφάλισης και επιτυχίας των εθνικών στόχων στον τομέα της εκπαίδευσης.

Pages