Δεδομένα και Μελέτες για την Εκπαίδευση

Ερευνα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου για τη χρήση κοινωνικών δικτύων από τα παιδιά

Τo Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ξεκίνησε να λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2016, υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Ερευνας και πιο συγκεκριμένα του Ινστιτούτου Πληροφορικής. Είναι επίσημος εκπρόσωπος

ΟΟΣΑ 2017: Εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλους

Οι δίκαιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση της μακροχρόνιας και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Μια επιτυχημένη εκπαιδευτική πολιτική μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο και την κοινωνία να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της και να απολαύσει τους καρπούς των κόπων της. Ωστόσο, όπως δείχνει η παρούσα έκθεση,

Αποτελέσματα PISA 2015: Συνεργατική Επίλυση Προβλημάτων

Το Πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για τη Διεθνή Αξιολόγηση Μαθητών (PISA) εξετάζει όχι μόνο αυτό που μαθαίνουν οι μαθητές σχετικά με την επιστήμη, την ανάγνωση και τα μαθηματικά, αλλά τι μπορούν να κάνουν με όσα μαθαίνουν. Τα αποτελέσματα της PISA υποδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής την ποιότητα

OOΣΑ: Εκπαίδευση με μια ματιά 2017

Οι δείκτες του ΟΟΣΑ είναι η έγκυρη πηγή πληροφοριών για την κατάσταση της εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο. Με περισσότερα από 125 γραφήματα και 145 πίνακες που περιλαμβάνονται στη δημοσίευση και πολύ περισσότερα στοιχεία που είναι διαθέσιμα

Το εγχειρίδιο του ΟΟΣΑ για τα καινοτόμα περιβάλλοντα μάθησης

Κατά πόσο μπορούμε να γνωρίζουμε εάν το εκπαιδευτικό σύστημα ή τα σχολεία μας έχουν ρυθμιστεί για τη βελτιστοποίηση της μάθησης; Πως μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν εκμεταλλευόμαστε στο μέγιστο τις νέες τεχνολογίες; Πως μπορούμε να αξιολογήσουμε τις καινοτομίες μας ή να εξετάσουμε αν οι αλλαγές φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα;

ΟΟΣΑ: Κατά πόσο επηρεάζει ο εκφοβισμός τις σχολικές επιδόσεις;

Για πρώτη φορά, η έρευνα της PISA 2015, συγκέντρωσε στοιχεία σχετικά με την έκθεση των μαθητών στον εκφοβισμό. Αυτά τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο εκφοβισμός είναι ευρέως διαδεδομένος στα σχολεία, παγκοσμίως.

ΟΟΣΑ: Δυναμικό Ξεκίνημα, "Εκπαίδευση και Φροντίδα κατά την Πρώιμη Παιδική Ηλικία"

Η εκπαίδευση και η φροντίδα κατά την πρώιμη παιδική ηλικία (ECEC) μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη θεμελίωση της μελλοντικής ανάπτυξης ιδιαίτερων δεξιοτήτων και ταλέντων αλλά και στην ίδια τη διαδικασία της μάθησης. Η ύπαρξη έγκυρων, αξιόπιστων και συγκρίσιμων διεθνών πληροφοριών και δεδομένων

PISA 2015: Αποτελέσματα για τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό των μαθητών

Το πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για τη Διεθνή Αξιολόγηση των Μαθητών δεν ερευνά μόνο τα γνωστικά και επιστημονικά αντικείμενα των μαθητών και της εκπαίδευσης όπως την ανάγνωση και τα μαθηματικά αλλά κυρίως τι μπορούν να κάνουν οι μαθητές με το εφόδιο

Pages