Δεδομένα και Μελέτες για την Εκπαίδευση

ΟΟΣΑ: Δέκα ερωτήσεις για Καθηγητές Μαθηματικών και ο τρόπος με τον οποίο απαντά η PISA

Κάθε τρία χρόνια το Πρόγραμμα Διεθμούς Αξιολόγησης Μαθητών, το οποίο είναι γνωστό ως PISA, αξιολογεί 15 χρονους μαθητές από όλον τον κόσμο, για να εξάγει συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα ανά τον κόσμο, προετοιμάζει και τροφοδοτεί τους μαθητές για την ζωή τους μετά το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

ΟΟΣΑ: Η διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων σε δράση

Η διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων πολλαπλών ταχυτήτων και βαθμίδων απαιτεί σύγχρονα μοντέλα διακυβέρνησης τα οποία να εξισορροπούν την τοπική ποικιλομορφία με την ικανότητα εξασφάλισης και επιτυχίας των εθνικών στόχων στον τομέα της εκπαίδευσης.

ΟΟΣΑ: Διαφορές στη χρήση του διαδικτύου από μαθητές με διαφορετικό κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο

Ακόμα και όταν όλοι οι μαθητές, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο προνομιούχων, έχουν εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο, το ψηφιακό χάσμα που βασίζεται σε κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες, εξακολουθεί να υφίσταται στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες.

ΟΟΣΑ: Οι δεξιότητες έχουν σημασία

Στον απόηχο της τεχνολογικής επανάστασης που ξεκίνησε τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, η ζήτηση στην αγορά εργασίας για την επεξεργασία πληροφοριών και άλλων υψηλού επιπέδου γνωστικές και διαπροσωπικές δεξιότητες

ΟΟΣΑ: Εξισώσεις και Ανισότητες - Κάνοντας τα μαθηματικά κατανοητά σε όλους

Περισσότερο από ποτέ, οι μαθητές πρέπει να αναπτύξουν αναβαθμισμένες ικανότητες στα μαθηματικά και στις μαθηματικές έννοιες, τόσο ποιοτικά όσο και αναλυτικά. Η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων είναι κεντρικής σημασίας, προετοιμάζοντας τους νέους ώστε να αντιμετωπίσουν προβλήματα

ΟΟΣΑ: Μαθητές με χαμηλές επιδόσεις. Παρουσίαση των προβλημάτων αλλά και των λύσεων με στόχο την επιτυχία

Αρκετά μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τον κόσμο βρίσκεται παγιδευμένος σε έναν φαύλο κύκλο αποθάρρυνσης και χαμηλών επιδόσεων, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερους βαθμούς και σε ολοένα μεγαλύτερη αποστοίχιση από το σχολείο. Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει τις προβληματικές και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος

Pages