Δεδομένα και Μελέτες για την Εκπαίδευση

ΟΟΣΑ: Μία Διεθνής Μελέτη για την αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

Ο ΟΟΣΑ προωθεί μέσω της PISA για την Ανάπτυξη (PISA-D) ένα πρόγραμμα αξιολόγησης αναφορικά με τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών

ΟΟΣΑ: Βοηθώντας τους μετανάστες μαθητές να επιτυχούν στο σχολείο και πέρα από το σχολείο

Ο τρόπος με τον οποίο τα εκπαιδευτικά συστήματα απαντούν στο φλέγον ζήτημα της μετανάστευσης είναι τεράστιας σημα

ΟΟΣΑ Μαθητές, Υπολογιστές και Μάθηση - Διαμορφώνοντας τις Συνδέσεις

Υπάρχουν υπολογιστές στις σχολικές αίθουσες; Έχει σημασία να υπάρχουν; Η έρευνα με τίτλο "Μαθητές, Υπολογιστές και Μάθηση - Διαμορφώνοντας τις Συνδέσεις" εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές διαχειρίζονται τα νέα επικοινωνιακά και πληροφοριακά εργαλεία τα οποία έχουν αναπτυχθεί στη σύγχρονη κοινωνία.

Οικογένειες που μαθαίνουν - Διαγενεακές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και μάθηση του γραμματισμού

Ο «οικογενειακός γραμματισμός» αποτελεί μία σχετικά πρόσφατη επιστημονική προσέγγιση με στόχο αφενός την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού

ΟΟΣΑ Δεξιότητες για την κοινωνική πρόοδο: Η δύναμη των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων

Η συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζει διεθνή δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων της Ιαπωνίας, για την ολοένα μεγαλύτερη κατανόηση των εκπαιδευτικών πρακτικών, οι οποίες καθοδηγούν την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.

ΟΟΣΑ Προοπτικές για τις δεξιότητες 2015: Νέοι, δεξιότητες και απασχολησιμότητα

Νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αγωνίζονται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Σε κάποιες από τις χώρες του ΟΟΣΑ, ένας στους τέσσερις νέους 16-29 ετών βρίσκεται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Η διακηρυξη του Incheon για το μελλον της εκπαιδευσης

Η «Διακήρυξη του Incheon», έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από την παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών υπουργών από περισσότερες από 100 χώρες, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ομάδες νέων.
Η Διακήρυξη θα ενθαρρύνει τις χώρες να παρέχουν μια χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιη και ποιοτική εκπαίδευση για όλους. Θα στηρίξει επίσης τους στόχους της εκπαίδευσης στην αειφόρο ανάπτυξη, στόχοι που θα επικυρωθούν από τα Ηνωμένα Έθνη τον προσεχή Σεπτέμβριο.
Ο Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας για την Εκπαίδευση, οδήγησε σε σημαντική πρόοδο, αλλά πολλές από τις δεσμεύσεις του, συμπεριλαμβανομένης της καθολικής πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, παραμένουν ανεκπλήρωτες.

Εκπαίδευση για Όλους 2000-2015: Επιτεύγματα και προκλήσεις

Στις 9 Απριλίου δημοσιεύτηκε η έκθεση της UNESCO που παρουσιάζει την πρόοδο της τελευταίας 15ετίας στο πρόγραμμα EFA (Εκπαίδευση για Όλους). Η έκθεση μας δίνει ένα μέτρο του πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε πρόσβαση στο αγαθό της εκπαίδευσης και ίσως του πόσο σημαντικό είναι να βελτιώσουμε την ποιότητά της και την προσβασιμότητά της με όρους ισοτιμίας.

Το αλφαβητάρι της Ισότητας των Φύλων στην Εκπαίδευση: Επίδοση, Συμπεριφορά, Αυτοπεποίθηση

Δημοσιεύτηκε το Μάρτιο η μελέτη του ΟΟΣΑ με τίτλο «Το αλφαβητάρι της Ισότητας των Φύλων στην Εκπαίδευση: Επίδοση,

Pages