Δεδομένα και Μελέτες για την Εκπαίδευση

ΟΟΣΑ Προοπτικές για τις δεξιότητες 2015: Νέοι, δεξιότητες και απασχολησιμότητα

Νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αγωνίζονται να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Σε κάποιες από τις χώρες του ΟΟΣΑ, ένας στους τέσσερις νέους 16-29 ετών βρίσκεται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Η διακηρυξη του Incheon για το μελλον της εκπαιδευσης

Η «Διακήρυξη του Incheon», έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από την παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών υπουργών από περισσότερες από 100 χώρες, μη κυβερνητικές οργανώσεις και ομάδες νέων.
Η Διακήρυξη θα ενθαρρύνει τις χώρες να παρέχουν μια χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιη και ποιοτική εκπαίδευση για όλους. Θα στηρίξει επίσης τους στόχους της εκπαίδευσης στην αειφόρο ανάπτυξη, στόχοι που θα επικυρωθούν από τα Ηνωμένα Έθνη τον προσεχή Σεπτέμβριο.
Ο Αναπτυξιακός Στόχος της Χιλιετίας για την Εκπαίδευση, οδήγησε σε σημαντική πρόοδο, αλλά πολλές από τις δεσμεύσεις του, συμπεριλαμβανομένης της καθολικής πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, παραμένουν ανεκπλήρωτες.

Εκπαίδευση για Όλους 2000-2015: Επιτεύγματα και προκλήσεις

Στις 9 Απριλίου δημοσιεύτηκε η έκθεση της UNESCO που παρουσιάζει την πρόοδο της τελευταίας 15ετίας στο πρόγραμμα EFA (Εκπαίδευση για Όλους). Η έκθεση μας δίνει ένα μέτρο του πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε πρόσβαση στο αγαθό της εκπαίδευσης και ίσως του πόσο σημαντικό είναι να βελτιώσουμε την ποιότητά της και την προσβασιμότητά της με όρους ισοτιμίας.

Το αλφαβητάρι της Ισότητας των Φύλων στην Εκπαίδευση: Επίδοση, Συμπεριφορά, Αυτοπεποίθηση

Δημοσιεύτηκε το Μάρτιο η μελέτη του ΟΟΣΑ με τίτλο «Το αλφαβητάρι της Ισότητας των Φύλων στην Εκπαίδευση: Επίδοση,

Ποιοτική Φυσική Αγωγή, Οδηγίες για Χάραξη Πολιτικής - UNESCO

Στις 29 Ιανουαρίου δημοσίευσε η UNESCO μια νέα έκδοση με τον τίτλο «Ποιοτική Φυσική Αγωγή, Οδηγίες για Χάραξη Πολιτικής», με την οποία καλεί τις κυβερνήσεις και όσους ασχολούνται με τον εκπαιδευτικ

Διεισδυτικές θεωρήσεις στην έρευνα TALIS 2013 - Διδασκαλία και Μάθηση στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η Διεθνής Έρευνα TALIS του ΟΟΣΑ για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση (Teaching and Learning International Survey), στην οποία συμμετείχαν το 2

Προσόντα μετά το σχολείο – Η επισκόπηση του ΟΟΣΑ για τη μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Η υψηλού επιπέδου επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση βρίσκεται αντιμέτωπη με ραγδαίες αλλαγές και εντεινόμενες προκλήσεις.

Education at a Glance 2014

Η ετήσια έκθεση "Η Εκπαίδευση με μια Ματιά" του ΟΟΣΑ, η οποία δημοσιεύτηκε στις 9 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζει στοιχεία για τις δομές, τα οικονομικά και την επίδοση των εκπαιδευτικών συστημάτων στις 34

Pages