Δεδομένα και Μελέτες για την Εκπαίδευση

Εκπαίδευση για Όλους 2000-2015: Επιτεύγματα και προκλήσεις

Στις 9 Απριλίου δημοσιεύτηκε η έκθεση της UNESCO που παρουσιάζει την πρόοδο της τελευταίας 15ετίας στο πρόγραμμα EFA (Εκπαίδευση για Όλους). Η έκθεση μας δίνει ένα μέτρο του πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε πρόσβαση στο αγαθό της εκπαίδευσης και ίσως του πόσο σημαντικό είναι να βελτιώσουμε την ποιότητά της και την προσβασιμότητά της με όρους ισοτιμίας.

Το αλφαβητάρι της Ισότητας των Φύλων στην Εκπαίδευση: Επίδοση, Συμπεριφορά, Αυτοπεποίθηση

Δημοσιεύτηκε το Μάρτιο η μελέτη του ΟΟΣΑ με τίτλο «Το αλφαβητάρι της Ισότητας των Φύλων στην Εκπαίδευση: Επίδοση,

Ποιοτική Φυσική Αγωγή, Οδηγίες για Χάραξη Πολιτικής - UNESCO

Στις 29 Ιανουαρίου δημοσίευσε η UNESCO μια νέα έκδοση με τον τίτλο «Ποιοτική Φυσική Αγωγή, Οδηγίες για Χάραξη Πολιτικής», με την οποία καλεί τις κυβερνήσεις και όσους ασχολούνται με τον εκπαιδευτικ

Διεισδυτικές θεωρήσεις στην έρευνα TALIS 2013 - Διδασκαλία και Μάθηση στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η Διεθνής Έρευνα TALIS του ΟΟΣΑ για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση (Teaching and Learning International Survey), στην οποία συμμετείχαν το 2

Προσόντα μετά το σχολείο – Η επισκόπηση του ΟΟΣΑ για τη μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Η υψηλού επιπέδου επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση βρίσκεται αντιμέτωπη με ραγδαίες αλλαγές και εντεινόμενες προκλήσεις.

Education at a Glance 2014

Η ετήσια έκθεση "Η Εκπαίδευση με μια Ματιά" του ΟΟΣΑ, η οποία δημοσιεύτηκε στις 9 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζει στοιχεία για τις δομές, τα οικονομικά και την επίδοση των εκπαιδευτικών συστημάτων στις 34

Ετήσια Έκθεση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση 2013-2014

Η Ετήσια Έκθεση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) αναφέρεται στα πεπραγμένα της Α.ΔΙ.Π.

Pages