Θερινά προγράμματα για εκπαιδευτικούς

ΜOOCList

Το ΜOOCList προυσιάζει μεγάλη ποικιλία δωρεάν προσφερόμενων πανεπιστημιακών τμημάτων με κατηγοριοποίηση ανά χώρα, γλώσσα, πανεπιστήμιο κ.ά.

FutureLearn: δωρεάν online τμήματα

Το FutureLearn προσφέρει μια συλλογή δωρεάν online τμημάτων (ΜΟΟCs) από κορυφαία πανεπιστήμια και από πολιτιστικούς οργανισμούς.

Pages