bucket_ypotrofies

3 Διδακτορικές Υποτροφίες, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ypotrofies_esoterikou_duth - 2 hours 43 min ago

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο πλαίσιο του έργου «iReact-Next Generation» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Ιανουάριος 8, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

European Parliament’s Sakharov Fellowship, Belgium (2019)

ypotrofies_exoterikou_duth - 2 hours 54 min ago

The European Parliament’s Sakharov Fellowship offers up to 14 human rights defenders selected from non-EU countries the opportunity to follow a two-week intensive training in Brussels and the European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation in Venice. It has been organized annually since 2016 further to an initiative taken by the Sakharov Prize Network at the 25th Anniversary Conference of the Sakharov Prize.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιανουάριος 7, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

3 Διδακτορικές Υποτροφίες, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ypotrofies_esoterikou_duth - 3 hours 16 min ago

Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΑΝάπτυξη ΤεχνολογΙών Και μεθόδων διαΛειτουργικότητας δΕδομένων πολΙτιστικού Αποθέματος – ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ» με κωδικό έργου 80363, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ), Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ», μετά από απόφαση της υπ’ αριθμ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Ιανουάριος 8, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία, Α.Π.Θ.

ypotrofies_esoterikou_duth - 3 hours 28 min ago

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ευέλικτο Διαδίκτυο των Πραγμάτων στη Γεωργία», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Ιανουάριος 2, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

10th Global Type Batch, Kyoto University, Japan (2019)

ypotrofies_exoterikou_duth - 3 hours 59 min ago

In 2009, the Hakubi Project to Foster and Support Young Researchers was inaugurated at Kyoto University. The University appoints promising young researchers as program-specific faculty members, and supports the research activities of top level researchers from around the world, to develop visionary researchers who will pioneer new paths in their respective academic fields.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Φεβρουάριος 7, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

61 υποτροφίες στο εξωτερικό (19/12/2018)

ypotrofies_exoterikou_duth - 4 hours 19 min ago

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: bucket_ypotrofies

15 AIAS-COFUND (Marie Curie) Fellowships, Aarhus University, Denmark (2019)

ypotrofies_exoterikou_duth - 4 hours 20 min ago

AIAS has up to 15 AIAS-COFUND fellowships available for the most talented researchers from around the world and within all research disciplines and topics. The scheme is funded by the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under the Marie Skłodowska-Curie actions (grant agreement no 754513) and Aarhus University Research Foundation.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Ιανουάριος 23, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

Postdoctoral Positions, Deutsches Elektronen-Synchrotron, Germany (2019)

ypotrofies_exoterikou_duth - 4 hours 29 min ago

DESY is one of the world’s leading research centres for photon science, particle and astroparticle physics as well as accelerator physics. More than 2400 employees work at our two locations Hamburg and Zeuthen in science, technology and administration.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιανουάριος 31, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

3 Postdoctoral Fellowships, University of Rostock, Germany (2019)

ypotrofies_exoterikou_duth - 4 hours 51 min ago

The working group of Fritz Lehmann at the University of Rostock focuses on an integrative approach to investigate the neuronal, biomechanical, and aerodynamical bases of insect flight behaviors. We use genetic and neuronal tools, behavioral essays, robotics devices and several imaging methods to dissect the flight cascade in Drosophila ranging from sensory input to flow control by wing flapping.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Φεβρουάριος 28, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

PhD & Postdoctoral Positions, University Hospital Tuebingen, Germany (2019)

ypotrofies_exoterikou_duth - 4 hours 56 min ago

Our group at the Div. Functional and Restorative Neurosurgery (Head: Prof. Gharabaghi), University Hospital Tuebingen, Germany, unites neuroscientists, engineers, computer scientists and physicians following a common goal: to improve the lives of patients with neurological disorders using state-dependent and adaptive stimulation of the nervous system. To achieve this goal, we combine online analysis of electrophysiology (e.g. EEG, LFP) with non-invasive (TMS, tACS, tDCS, FES, NMES) or invasive (DBS) stimulation.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιανουάριος 31, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

Mary Jaharis Center Dissertation Grants, U.S.A. (2019)

ypotrofies_exoterikou_duth - 5 hours 5 min ago

Mary Jaharis Center Dissertation Grants are awarded to advanced graduate students working on Ph.D. dissertations in the field of Byzantine studies broadly conceived. These grants are meant to help defray the costs of research-related expenses, e.g., travel, photography/digital images, microfilm.

Application Deadline

Applications are accepted between 20 November 2018 and 1 February 2019. Notifications will be made in May 2019.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 1, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

Past & Present Postdoctoral Fellowships, University of London, UK (2019)

ypotrofies_exoterikou_duth - 5 hours 34 min ago

The Past & Present Society and the Institute of Historical Research will offer up to four two-year postdoctoral Fellowships in History for 2019–21, tenable at the Institute. Preference will be given to applicants who demonstrate a broad interest in processes of social, economic, political and cultural change, as manifested in their particular field of study. The Society wishes to promote work of a kind that might be published in the journal Past & Present and its book series, which is published by the Oxford University Press.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιανουάριος 11, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

Postdoctoral Fellowship, Stavros Niarchos Foundation Centre for Hellenic Studies, Simon Fraser University, Canada (2019)

ypotrofies_exoterikou_duth - 5 hours 56 min ago

The Stavros Niarchos Foundation Centre for Hellenic Studies (SNF CHS) at Simon Fraser University invites applications for a one-year Post-doctoral Fellowship focused on Hellenisms Past and Present, Local and Global.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Ιανουάριος 15, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

39 υποτροφίες στο εξωτερικό (18/12/2018)

ypotrofies_exoterikou_duth - Τρίτη, 18/12/2018 - 12:19

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: bucket_ypotrofies

Ο Πρόεδρος του ΙΚΥ στην Οξφόρδη/ Oxford Summit of Leaders 2018

iky - Τρίτη, 18/12/2018 - 10:58

Ο Πρόεδρος του ΙΚΥ θα πραγματοποιήσει ομιλία στη Σύνοδο Κορυφής ακαδημαϊκών Ηγετών (Oxford Summit of Leaders 2018) στην Οξφόρδη, την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018, με θέμα «The main person in University: student or professor?‘

From teacher-centered to a student-centered teaching model: can we achieve? Possibilities and prospects. Difficultieς».  

Η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών (Summit of Leaders) είναι μια μόνιμη διαδραστική πλατφόρμα διεθνούς οικονομικής, ακαδημαϊκής και διαπολιτισμικής συνεργασίας. Από το 2000, πάνω από 8000 αντιπρόσωποι σε όλο τον κόσμο έχουν επισκεφθεί τις Συνόδους Κορυφής των ηγετών, έχουν παρουσιαστεί εκατοντάδες καινοτόμα έργα, έχουν πραγματοποιηθεί εξειδικευμένες συναντήσεις εργασίας για την ανταλλαγή εμπειριών και διαπραγματεύσεις, καθώς και εκδηλώσεις δικτύωσης για τους διευθυντές ανώτερων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

PhD Positions, University of Montpellier, France (2019)

ypotrofies_exoterikou_duth - Τρίτη, 18/12/2018 - 10:18

The Labex EpiGenMed is currently accepting applications for 3-year PhD positions to be started on October 1, 2019 in one of its laboratories in Montpellier/France.

The Labex (Laboratory of Excellence) EpiGenMed is a Health Sciences interdisciplinary collaborative research program at the University of Montpellier that involves the leading research laboratories of 14 scientific institutes in the area. Five major axes of research involving 58 top-level research groups are supported by this initiative:

• Genome and Epigenome

• Cell Cycle, Cell Fate and Development

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Φεβρουάριος 17, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

Andrew W. Mellon Postdoctoral Fellowship in Byzantine Studies, Bogazici University, Turkey (2019)

ypotrofies_exoterikou_duth - Τρίτη, 18/12/2018 - 10:08

The Byzantine Studies Research Center at Bogazici University invites applications for a postdoctoral research position in the fields of Byzantine history, art history, and archaeology. Conceived in the framework of expanding the scholarly activities of the Byzantine Studies Research Center, the nine-month position is expected to start in September 2019. The successful candidate will be required to contribute to the development of the Byzantine Studies Research Center, as well as taking part in the Center’s activities.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιανουάριος 31, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

ypotrofies_esoterikou_duth - Τρίτη, 18/12/2018 - 09:53

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Εξατομικευμένη Ιατρική (pMed-GR)» με κωδικό ΟΠΣ 5002802, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510034 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφ

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Δεκέμβριος 29, 2018
Categories: bucket_ypotrofies

PhD & Postdoctoral Positions, University of Stuttgart, Germany (2019)

ypotrofies_exoterikou_duth - Τρίτη, 18/12/2018 - 09:48

The University of Stuttgart will establish its new Cluster of Excellence “Integrative Computational Design and Construction for Architecture (IntCDC)” in 2019. With an initial funding period of seven years, a Cluster of Excellence is the most significant and substantial grant awarded by the German Research Foundation DFG. For the very first time, a Cluster of Excellence has been awarded to the field of Architecture.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιανουάριος 31, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

Pages