bucket_ypotrofies

Υποτροφίες Αριστείας για σπουδές μεταπτυχιακού επίπεδου (Master) στη Γαλλία 2019-2020

iky - Τρίτη, 26/02/2019 - 08:35

Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας, η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και της αεροπορικής εταιρείας Air France, έχει καθιερώσει ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνεται σε Έλληνες πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στη Γαλλία. Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας, η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και της αεροπορικής εταιρείας Air France, έχει καθιερώσει ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνεται σε Έλληνες πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στη Γαλλία. 

Χορηγούνται δύο είδη υποτροφιών της Γαλλικής Κυβέρνησης για:
1. Μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μaster σε γαλλικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου. 

Οι υποτροφίες αυτές, διάρκειας 10 μηνών, περιλαμβάνουν μηνιαία τροφεία ύψους 700€, εφάπαξ επίδομα σπουδών και πολλά άλλα προνόμια. 

2. Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Master σε γαλλικές Ανώτατες Σχολές Μηχανικών ή Business Schools – Εταίρους.

Οι επιλεχθέντες επωφελούνται από μια υποτροφία για την κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης (BCS) διάρκειας 10 μηνών και τα συναφή προνόμια, που χορηγεί η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
Οι Σχολές Μηχανικών EURECOM, École des Ponts ParisTech και οι Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων HEC Paris, EDHEC, IÉSEG και Montpellier Business School προσφέρουν μείωση των διδάκτρων.
Το INRIA (κέντρο ερευνών στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών) χορηγεί 2 υποτροφίες ύψους 7500€ το χρόνο για ένα Master στην πληροφορική στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας.


Το Εθνικό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Επιστημών (INSA) Centre Val de Loire χορηγεί 1 υποτροφία ύψους 1500€ το χρόνο για ένα Master.Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις υποτροφίες αυτές ορίζεται η 15η Μαΐου 2019.Ο κανονισμός του προγράμματος υποτροφιών και η προκήρυξη έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος:http://www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-de-master-2-el

1 Yποτροφία για Διδακτορικές Σπουδές στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

ypotrofies_esoterikou_duth - Δευτέρα, 25/02/2019 - 17:24

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) ενδιαφέρεται για την χορήγηση υποτροφίας ενός (1) Διδακτορικού Υποτρόφου διάρκειας εννέα (9) μηνών με δυνατότητα παράτασης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος ΄΄AquaPEF-Promote the effective implementation of the Product Environmental Footprint in the Mediterranean aquaculture sector.

Πληροφορίες: τηλ. 22910 76331

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Μάρτιος 12, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γαλλία Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

ypotrofies_exoterikou_duth - Δευτέρα, 25/02/2019 - 16:56

Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας, η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας και της αεροπορικής εταιρείας Air France, έχει καθιερώσει ένα πρόγραμμα υποτροφιών Αριστείας που απευθύνεται σε Έλληνες πτυχιούχους ελληνικών πανεπιστημίων για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στη Γαλλία.

Χορηγούνται δύο είδη υποτροφιών της Γαλλικής Κυβέρνησης για:

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Μάιος 15, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

Confucius Institute Scholarship 2019

ypotrofies_exoterikou_duth - Δευτέρα, 25/02/2019 - 14:36

For the purpose of cultivating qualified Chinese language teachers and facilitating the promotion of Chinese language and culture, the Confucius Institute Headquarters (Hanban) launches “Confucius Institute Scholarship” (CIS) to support outstanding students, scholars and currently employed Chinese language teachers recommended by Confucius Institutes, independently operated Confucius Classrooms as well as some HSK test centers (hereinafter to be collectively referred to as “recommending institutions”) to study in Chinese universities and colleges (hereinafter referred to as “host institutio

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Απρίλιος 20, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

25/2/2019 |Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ΕΚΟ, ακαδ. έτος 2017/18

iky - Δευτέρα, 25/02/2019 - 14:12

Ανακοινώνονται οι Πίνακες α) Επιλεγέντων και β) Μη Επιλέξιμων (απορριφθεισών) αιτήσεων, κατά σειρά κατάταξης, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες - Β’ Κύκλος».
Oι υποψήφιοι, μπορούν να λάβουν και εξατομικευμένη πληροφόρηση για την αίτησή τους, εισάγοντας Αρ. Πρωτ. Αίτησης (χωρίς την ημερομηνία) και ΑΦΜ, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής στον σύνδεσμο:  http://portal.iky.gr:8080/eko/pages/search.xhtml.
Ενστάσεις κατά των ανωτέρω Πινάκων δύνανται να ασκηθούν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα, ήτοι έως και την Τρίτη 5/3/2019. Οι ενστάσεις (πλήρως αιτιολογημένες και τεκμηριωμένες) υποβάλλονται στο ΙΚΥ, συνοδευόμενες από τα σχετικά δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή (Υπόψη Τμήματος Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία). Αναφορικά με την ακριβή αιτιολογία των μη επιλέξιμων (απορριφθεισών) αιτήσεων, οι αιτούντες θα ενημερωθούν με σχετικό μήνυμα στο λογαριασμό που δήλωσαν στην αίτησή τους.
Το αμέσως προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει και η διαδικασία έναρξης της υποτροφίας και καταβολής των τροφείων και οι επιλεγέντες (ωφελούμενοι) θα ενημερωθούν σχετικά με εξατομικευμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία. Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι να προετοιμάσουν τα απαραίτητα έγγραφα και συγκεκριμένα α) Ενδιάμεσο και Τελικό Παραδοτέο της υποτροφίας και β) Βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα του Τμήματος/Σχολής τους ότι έχουν λάβει ή δεν θα  λάβουν το στεγαστικό επίδομα ακαδ. έτους 2017-2018, προκειμένου να τα υποβάλλουν στο ΙΚΥ αμέσως μόλις τους ζητηθούν.                                        
                                                                                                                                     Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ
                                                                                                                                                        Κυριάκος Αθανασίου


                                                                                                                                                  Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Post Doctoral Studies at CEMEF in France

ypotrofies_exoterikou_duth - Δευτέρα, 25/02/2019 - 13:04

CEMEF offers a number of post-doctoral fellowships each year. They last from 12 to 36 months.

Subjects treat complex physical and numerical themes of the materials processings domain.

They may be undertaken in an industrial setting, with the aim of gaining better knowledge and mastering techniques, or go deeper into fundamental themes.

As a post-doctoral student at CEMEF, you will have a number of opportunities at your fingertips.

Categories: bucket_ypotrofies

98 υποτροφίες στο εξωτερικό (25/02/2019)

ypotrofies_exoterikou_duth - Δευτέρα, 25/02/2019 - 11:07

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: bucket_ypotrofies

The Ulam Programme - Postdoctoral Research Grants in Poland

ypotrofies_exoterikou_duth - Sun, 24/02/2019 - 21:22

Are you looking for a research grant opportunities in Poland? Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA) is pleased to announce new programme for post-doctoral incoming researchers: The Ulam Programme.

Further details:
The Ulam Programme - Postdoctoral Research Grants in Poland

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Απρίλιος 23, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

Phd in Oncology at Institut Gustave Roussy

ypotrofies_exoterikou_duth - Sun, 24/02/2019 - 21:01

Doctors, pharmacists and engineers holding a Masters degree or equivalent: do you have the ambition to make major advances in tackling the worldwide scourge of cancer?

Work for your doctorate within one of the most highly reputed research teams in oncology.

Fulfill yourself in a great scientific project: DNA repair, molecular medicine, radiobiology, onco-haematology, immunotherapy, molecular epidemiology…

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Απρίλιος 4, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

PhD scholarships in Finance at Copenhagen Business School

ypotrofies_exoterikou_duth - Sun, 24/02/2019 - 20:40

The Department of Finance at the Copenhagen Business School invites applications for PhD scholarships in finance. Several scholarships are potentially available of which one or several are within pension finance, two within any area of finance; and two scholarships are within the field of financial frictions. The application process is a joint process, and all applications will be considered for all types of scholarships.

For the general scholarships, we welcome applications in all areas of finance including

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάρτιος 29, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

PhD program at the International Max Planck Research School for Computer Science

ypotrofies_exoterikou_duth - Sun, 24/02/2019 - 20:35

The International Max Planck Research School for Computer Science (IMPRS-CS) is a graduate program jointly run by the Max Planck Institute for Informatics, the Max Planck Institute for Software Systems and Saarland University.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Φεβρουάριος 28, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

12 Ph.D. positions in Chemistry at University of Göttingen

ypotrofies_exoterikou_duth - Sun, 24/02/2019 - 20:31

The Faculty of Chemistry at the Georg-August-Universität Göttingen welcomes applications for

Ph.D. positions

in the German Research Foundation (DFG)-funded Research Training Group 2455 “BENCh – Benchmark Experiments in Numerical quantum Chemistry”. The application window will be open from 03.01.2019 up to 28.02.2019. The positions are remunerated with 65% E 13 TV-L (corresponding to 25.9 hours per week) with a limited contract of 3 years. The earliest starting date will be 01.04.2019.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Φεβρουάριος 28, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

5 PhD Positions at International Max Planck Research School for Science and Technology of Nano-Systems

ypotrofies_exoterikou_duth - Sun, 24/02/2019 - 20:28

The International Max Planck Research School for Science and Technology of Nano-Systems (IMPRS-STNS) is a joint programme between the Max Planck Institute of Microstructure Physics, the Martin Luther University Halle-Wittenberg, and the Fraunhofer Institute for Microstructure of Materials that are located in Halle, Germany.'

Categories: bucket_ypotrofies

3 Doctoral Students in Statistics at Jönköping International Business School

ypotrofies_exoterikou_duth - Sun, 24/02/2019 - 20:11

Jönköping International Business School (JIBS) is looking for 3 Doctoral Students in Statistics.

Further details:
3 Doctoral Students in Statistics at Jönköping International Business School

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Μάρτιος 31, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

3 Doctoral Students in Economics Jönköping International Business School

ypotrofies_exoterikou_duth - Sun, 24/02/2019 - 20:09

Jönköping International Business School (JIBS) is looking for up to three doctoral students in economics.

Further details:
3 Doctoral Students in Economics Jönköping International Business School

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Μάρτιος 31, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

3 Doctoral Students in Business Administration Jönköping International Business School

ypotrofies_exoterikou_duth - Sun, 24/02/2019 - 19:55

Jönköping International Business School (JIBS) is looking for 3 Doctoral Students in Business Administration.

Fyrther details:
3 Doctoral Students in Business Administration Jönköping International Business School

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Μάρτιος 31, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

10 PhD Positions at the International Max Planck Research School for Evolutionary Biology

ypotrofies_exoterikou_duth - Sun, 24/02/2019 - 19:48

The graduate school is dedicated to highest level of research and training in all areas of contemporary Evolutionary Biology. It is a joint initiative of the Max Planck Institute for Evolutionary Biology, the University of Kiel and the Helmholtz Center for Ocean Research Kiel (GEOMAR). The school offers an internationally competitive research environment with state of the art facilities. The participating groups are working on a broad variety of scientific topics including molecular, behavioral, theoretical and organismal approaches.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Μάρτιος 24, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

European Molecular Biology Laboratory PhD Programme 2019

ypotrofies_exoterikou_duth - Sun, 24/02/2019 - 19:38

The European Molecular Biology Laboratory (EMBL) invites you to apply for PhD positions in Heidelberg, Barcelona, Grenoble Hamburg, Hinxton (near Cambridge) and Rome.

The European Molecular Biology Laboratory invites candidates with background in Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Computer Science, Engineering and Molecular Medicine to apply.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Μάρτιος 25, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

Doctoral Program on Resilient Embedded Systems at TU Wien

ypotrofies_exoterikou_duth - Sun, 24/02/2019 - 19:32

TU Wien's Faculty of Informatics and FH Technikum Wien are seeking exceptionally talented and motivated students for their joint doctoral program on Resilient Embedded Systems.

DOCTORAL PROGRAM ON RESILIENT EMBEDDED SYSTEMS – CALL 2019
This program is aimed at highly motivated students who want to work in one of these main research topics:

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Μάρτιος 24, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

ICIQ PhD Fellowship Programme

ypotrofies_exoterikou_duth - Sun, 24/02/2019 - 19:17

The Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ) establishes the PhD Fellowship Programme with the aim to support excellent students from all over the world to enrol in a training and research programme in the area of chemistry ultimately leading to the completion of a Doctoral Thesis in partnership with the Universitat Rovira i Virgili (URV). The programme will also contribute to their professional development and next career steps, both in academia and industry.

This objective is achieved by:

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Μάιος 13, 2019
Categories: bucket_ypotrofies

Pages