Υποτροφίες

43 Υποτροφίες στο εξωτερικό (26/09/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

3 Διδακτορικές Υποτροφίες, Πανεπιστήμιο Πατρών (2018)

Το Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να χορηγήσει τρεις (3) υποτροφίες, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 5 & 6 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018, ως κάτωθι:“Εφαρμογή τεχνικών Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Μικροβιολογίας και Βιοανάλυσης στον τομέα της Συνθετικής Βιολογίας και της μελέτης μεταβολιτών σε δείγματα βιολογικών καλλιεργειών ή βιοτεχνολογικών προϊόντων ”

ΠΕ 2 με παραδοτέα
- Έκθεση Υπηρεσιών ανοικτής πρόσβασης
- Έκθεση Ερευνητικών επιτευγμάτων

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 10, 2018
Categories: Υποτροφίες

Junior Fellowship Programme, CERN, Switzerland (2018)

At CERN, the European Organization for Nuclear Research, physicists and engineers are probing the fundamental structure of the universe. Using the world's largest and most complex scientific instruments, they study the basic constituents of matter - fundamental particles that are made to collide together at close to the speed of light. The process gives physicists clues about how particles interact, and provides insights into the fundamental laws of nature. Find out more on http://home.cern.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Μάρτιος 4, 2019
Categories: Υποτροφίες

3 PhD Positions in the Smart Cities, University of Twente, Netherlands (2018)

The vacancy is part of the SCENT project in Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN), European Joint Doctorate, funded by the H2020-MSCA-ITN-2018-812391 grant. The SCENT consortium is comprised, in addition to the University of Twente (NL), by the University of Zielona Gora (PL) and The University of Nottingham (UK). Successful candidates will receive a joint doctorate from these three universities. The project is supported by the IEEE EMC Society TC7, Dutch EMC-ESD association and 12 industries.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

Homus.org E-Commerce Research Scholarship

Homus.org is a new professional home improvement center, their articles providing expert reviews of the top products in particular categories so you could make the best choice.

Since its conception in 1991, electronic commerce, or e-commerce, has made revolutionary changes in the way people do business transactions. Prior to e-commerce, consumers had to purchase items directly from a physical store. Now almost every transaction can be done online, thanks to the emergence of e-commerce. And their magazine is helping consumers to make a right decision before while shopping online.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Φεβρουάριος 28, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Α.Π.Θ. (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 25/09/2018 - 11:41

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης για την προστασία σχολείων και κρίσιμων κτιρίων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών καταστροφών (SafeSchools)», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Οκτώβριος 9, 2018
Categories: Υποτροφίες

Master Scholarships in Digital Communication Leadership, Europe (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 25/09/2018 - 11:33

The Master in Digital Communication Leadership (DCLead) approaches the vast and recent field of digital communication from an interdisciplinary and international point of view bringing together advanced academic discussion with practical knowledge and skills. The programme promotes a non-techno-deterministic, social and ethical reflection on digital communication for future leaders of the field.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Νοέμβριος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Germany (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 25/09/2018 - 11:11

This IMPRS, which is devoted to addressing some of the central contemporary themes in theoretical and computational physics, chemistry and materials science, seeks young scientists for its doctoral programme. It offers excellent research facilities at the Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems as well as at its partner institutions in Germany–in particular the Technische Universität Dresden—the Czech Republic and Poland.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions in experimental physics, Ilmenau University of Technology, Germany (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 25/09/2018 - 11:07

The Department of Photovoltaics at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Institute of Physics, at the Technische Universität Ilmenau is looking for a
PhD Positions (75%) in experimental physics

as soon as possible for a duration of 3 years. The salary will be paid in accordance with the applicable tariff and personal requirements of the “Entgeltgruppe E13 TV-L”.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Οκτώβριος 12, 2018
Categories: Υποτροφίες

32 Υποτροφίες στο εξωτερικό (25/09/2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 25/09/2018 - 09:51

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

7 Προπτυχιακές, 2 Μεταπτυχιακές & 2 Διδακτορικές Υποτροφίες, Μπάγκειο Ίδρυμα (2018-2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 24/09/2018 - 11:56

Η διαχειριστική Επιτροπή του Μπαγκείου Ιδρύματος, βάσει του υπ’αριθμ. 77.111/16.4.1889 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Γλυκοφρύδη και της υπ’αριθμ. Π.13641/4359/20.12.1972 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών, Εθνιθκής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 94-Β-31.1.1972, προκηρύσσει 11 υποτροφίες χωρίς διαγωνισμό, σε υποψηφίους που κατάγονται από την Βόρεια Ήπειρο –δηλαδή αυτός ή ένας εκ των γονέων του, ή ένας γονέας των γονέων του (παππούς – γιαγιά), να έχει γεννηθεί στην Βόρεια Ήπειρο. Συγκεκριμένα:

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

39 Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές & Διδακτορικές Υποτροφίες, "Ανδρέας Μεντζελόπουλος", Πανεπιστήμιο Πατρών (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 24/09/2018 - 11:31

Το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγεί υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές και φοιτήτριές του οι οποίοι αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένη δυσκολία ανταπόκρισης στις οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών τους.

Οι υποτροφίες φέρουν το όνομα: «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών» και χρηματοδοτούνται από την οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Οκτώβριος 5, 2018
Categories: Υποτροφίες

34 Υποτροφίες στο εξωτερικό (24/09/2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 24/09/2018 - 11:15

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Positions, University of Basel, Switzerland (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 24/09/2018 - 11:01

The Biozentrum of the University of Basel is one of the leading institutes worldwide for molecular and biomedical basic research and teaching. It is home to more than 30 research groups with scientists from over 40 countries. Research at the Biozentrum focuses on the areas of Cell Growth & Development, Infection Biology, Neurobiology, Structural Biology & Biophysics and Computational & Systems Biology. With its more than 500 employees, the Biozentrum is the largest department at the University of Basel's Faculty of Science.

Categories: Υποτροφίες

3 PhD & 1 Postdoctoral Positions, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Germany (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 24/09/2018 - 10:58

Three positions are currently available at the Division for Experimental Feto-Maternal Medicine (Head Prof. Petra Arck) at the Department of Obstetrics and Gynecology, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Germany.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Σεπτέμβριος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

Pages