Υποτροφίες

44 Υποτροφίες στο εξωτερικό (22/03/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

5 Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές ή Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες, Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη (2018-2019)

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, προκηρύσσει, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. α και 9 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 748/1-4-2013) σε συνδυασμό με το Ν. 4182/13 και τον ισχύοντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ , πέντε (5) κατά κανόνα υποτροφίες για νέους και νέες καταγόμενους από την Κω και την Χάλκη Δωδεκανήσου, διάρκειας κατ’ ανώτατο όριο ενός έτους, χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό που οδηγούν στην απόκτηση:

α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ

γ. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ TITΛΩΝ

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Μάιος 8, 2018
Categories: Υποτροφίες

2 Διδακτορικές Υποτροφίες, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Δ.Π.Θ. (2018)

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις που ενεκρίθησαν στην Συνεδρίαση υπ’ αριθμ:

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Απρίλιος 4, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions in Mathematics, Stockholm University, Sweden (2018)

The Department of Mathematics at Stockholm University has with its long tradition of excellent research a prominent place in Scandinavian mathematics. The department consists of two divisions: Mathematics and Mathematical Statistics. Researchers at the Division of Mathematics have competence that ranges over many different areas of mathematics, from algebra, geometry and analysis to mathematical logic.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Απρίλιος 23, 2018
Categories: Υποτροφίες

33 Υποτροφίες στο εξωτερικό (21/03/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, Bielefeld University, Germany (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 20/03/2018 - 23:18

The German–Korean International Research Training Group (IRTG) 2235 “Searching for the regular in the irregular: Analysis of singular and random systems” funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), offers several PhD positions at Bielefeld University, starting October 1st, 2018.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Μάιος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

7 PhD Positions, University of Potsdam, Germany (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 20/03/2018 - 22:50

The DFG-funded Research Training Group RTG 2118 ‘Integrating Biodiversity Research with Movement Ecology in Dynamic Agricultural Landscapes [BioMove]’ (Speaker: Prof. Dr. Florian Jeltsch) at the University of Potsdam (UP), the Freie Universität Berlin (FU), the Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research (IZW, Berlin), and the Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF, Müncheberg) offers several positions:

At the University of Potsdam

7 doctoral candidates (PhD)

Categories: Υποτροφίες

National Scholarship Programme of the Slovak Republic (2018-2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 20/03/2018 - 22:40

The Government of the Slovak Republic approved the establishment of the National Scholarship Programme of the Slovak Republic for the support of mobility of students, PhD students, university teachers, researchers and artists in 2005. The National Scholarship Programme of the Slovak Republic (NSP) is funded by the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic.

Categories: Υποτροφίες

Θέσεις Υποτρόφων για τεχνική υποστήριξη, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 20/03/2018 - 22:23

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΛΚΕ) ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων, για την σύναψη σύμβασης υποτροφιών – οικονομικών ενισχύσεων, θέσεων υποτρόφων για τεχνική υποστήριξη, στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου.

Ειδικότερα:
Θέση 1:Ο επιλεγόμενος θα υπογράψει σύμβαση με διάρκεια έως 4 μήνες, με ανώτατο προϋπολογισθέν ποσό υποτροφίας – οικονομικής ενίσχυσης 2.400€ (συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων κρατήσεων)

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Απρίλιος 2, 2018
Categories: Υποτροφίες

2 PhD Positions, Institute of Molecular Biology & Biotechnology (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 20/03/2018 - 22:03

2 PhD student positions, Early Stage Researchers, for a Marie Curie ITN project on the discovery of neurotrophins small molecule mimetics as candidate therapeutic agents for neurodegeneration and neuroinflammation.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Απρίλιος 12, 2018
Categories: Υποτροφίες

Master Scholarships, University of Lleida, Spain (2018-2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 20/03/2018 - 21:51

University of Lleida offers Master Scholarships

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Απρίλιος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

33 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από την Equal Society

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 20/03/2018 - 21:38

Η Equal Society, σε συνεργασία με τα κορυφαία δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας, προσφέρει για 7ο συνεχόμενο έτος σε όλους τους νέους και νέες με ικανότητες και ταλέντο που αναζητούν το επόμενο ακαδημαϊκό τους βήμα, το πρόγραμμα «Σπουδάζω με υποτροφία».

Το βραβευμένο για την κοινωνική του προσφορά project, δίδει τη δυνατότητα παροχής υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους φοίτησης, υπηρετώντας τη βασική του επιδίωξη : «ίσες ευκαιρίες πρόσβασης» στην εκπαίδευση.

Categories: Υποτροφίες

30 Υποτροφίες στο εξωτερικό (20/03/2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 20/03/2018 - 10:19

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

2ος Κύκλος Διδακτορικές Υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 19/03/2018 - 18:54

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - 2ος Κύκλος και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 38060/Ζ1/06.03.2018, «Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις».), προκηρύσσει 330 θέσεις υποτροφιών, μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί μετά την 01/01/2016, στους παρακάτω επιστημονικούς τομείς:

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Απρίλιος 24, 2018
Categories: Υποτροφίες

6 PhD Fellowships, eikones Graduate School, University of Basel, Switzerland (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 19/03/2018 - 17:40

The eikones Graduate School at the Center for the Theory and History of the Image at the University of Basel invites applications for six doctoral fellowships on the theory and history of the image in the fields of history, art history, musicology, philosophy, German literature, architecture, English, media studies, and Egyptology. The fellowships are for three years beginning 1 September 2018.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Μάιος 7, 2018
Categories: Υποτροφίες

Master Scholarships in Internet & Multimedia Engineering, University of Genoa, Italy (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 19/03/2018 - 14:08

The Master Program in Internet and Multimedia Engineering of the University of Genoa provides advanced education on the signal, image, and video processing, networking and telematics, cybersecurity, mobile and fixed communications systems, and applied electromagnetics.

University builds high-level ICT professionals in the Internet, Multimedia, and Telecommunication Engineering, with vision and knowledge on the current technology evolution, and ready to face the challenges of the Internet-of-Things, Big Data, Smart Systems and Machine Learning era.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Ιούλιος 24, 2018
Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Positions, Okinawa Institute of Science & Technology, Japan (2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 19/03/2018 - 13:06

The Light-Matter Interactions Unit at OIST, Japan, led by Prof. Sile Nic Chormaic has openings for postdocs/staff scientists in several of its research areas such as optical nanofiber design, multiphoton processes in cold atom physics, single photon generation, fiber-coupled quantum emitters, optical tweezers, nanoparticle trapping.

Further details available by emailing Prof. Nic Chormaic. Applications reviewed as they are received.

Categories: Υποτροφίες

Pages