Υποτροφίες

Master of Integrated Water Management Scholarships | Αυστραλία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 21/05/2018 - 14:06

The Master of Integrated Water Management creates water leaders by drawing on international teaching and research from many fields to provide a trans-disciplinary, whole-of-water-cycle approach to water management.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Αύγουστος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

UGent and VUB MSc Scholarships in Photonics | Βέλγιο

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 21/05/2018 - 13:51

The UGent and VUB is jointly organizing scholarships for international students to apply for European MSc in Photonics. The European MSc. in Photonics is jointly organized by UGent and VUB, so students can choose to take courses at both universities during the program and receive a joint degree from both Universiteit Gent as from Vrije Universiteit Brussel.

Within the approach of their master program, they aim to make their program accessible to all motivated and highly-skilled students around the globe.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιούνιος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Θέση Υποψήφιου Διδάκτορα στο Πρόγραμμα ΑΕΝΑΟ | ΙΗΔΛ - ΙΤΕ

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 21/05/2018 - 13:46

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΑΕΝΑΟ)»  το  Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας  (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ) προτίθεται  να  απασχολήσει έκτακτο  προσωπικό, με  το  οποίο  θα  συναφθούν  συμβάσεις χορήγησης υποτροφίας, και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων.

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Ιούνιος 2, 2018
Categories: Υποτροφίες

45 Υποτροφίες στο εξωτερικό (21/05/2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 21/05/2018 - 10:43

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Doctoral and Postdoctoral positions at University of Oulu | Φινλανδία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 21/05/2018 - 10:34

University of Oulu in Northern Finland is offering Doctoral and Postdoctoral positions as follows:

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιούνιος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral positions at Sechenov University | Ρωσία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 21/05/2018 - 08:43

Postdoctoral positions are available in the Institute of Molecular Medicine, Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia.

Categories: Υποτροφίες

50 Υποτροφίες στο εξωτερικό (18/05/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Υποτροφία Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Ι. Αλτιναλμαζη: 2017-2018

Το Ίδρυμα με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, προκηρύσσει ότι κατόπιν επιλογής:

Θα χορηγήσει μία (1) υποτροφία προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών σε πρωτοετείς φοιτητές-τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε ένα νέο–α , εξακριβωμένης οικονομικής αδυναμίας, επιμελή και με έφεση για ανώτερες σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στις θετικές σπουδές και δη στην ηλεκτρολογία στη μνήμη του Εμμανουήλ Ι Αλτιναλμαζη.

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Ιούνιος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

Υποτροφίες Κληροδοτήματος ΚΩΝΣΤ. ΦΩΤΕΙΝΟΥ 2017-2018

Το κληροδότημα ΚΩΝΣΤ. ΦΩΤΕΙΝΟΥ προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τέσσερις (4) προπτυχιακές υποτροφίες εσωτερικού και μια (1) μεταπτυχιακή και καλεί τους καταγόμενους από Πλάτη Λασιθίου δικαιούχους του φοιτητές να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους εντός (45) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας και την ανάρτηση της πλήρης προκήρυξης στην ιστοσελίδα του.

www.idryma-foteinou.gr

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούλιος 2, 2018
Categories: Υποτροφίες

Mid-career Research Fellowships in Biological Sciences | University of Queensland

The School of Biological Sciences at The University of Queensland is seeking expressions of interest from applicants interested in applying for the Australian Research Council Future Fellowship scheme. These government fellowships offer 4-years of salary and research funds to outstanding Australian and non-Australian mid-career researchers (details on the scheme can be found at: http://www.arc.gov.au/future-fellowships).

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Ιούνιος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

4 PhD positions: "Ambiguity - Production and Perception" | University of Tuebingen

In the interdisciplinary Research Training Group (RTG) 1808

“Ambiguity – Production and Perception”

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Ιούλιος 8, 2018
Categories: Υποτροφίες

Υποτροφία Παναγιώτου Στρατηγού

Το ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ προκηρύσσει Υποτροφία με την επωνυμία «Υποτροφία Παναγιώτου Στρατηγού» εκ $15.000,00 ετησίως για αποφοίτους φοιτητές Μαθηματικής Σχολής των οποίων τουλάχιστον ο ένας των γονέων να έχει γεννηθεί εις Κύθηρα. 

Η υποτροφία αυτή θα δίδεται προκειμένου οι υπότροφοι να συνεχίσουν τις σπουδές τους εκτός Ελλάδος με εξειδίκευση αποκλειστικά στον τομέα ανάλυσης (κατά προτίμηση στην τοπολογία και την θεωρία της μέτρησης).

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Αύγουστος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

57 Υποτροφίες στο εξωτερικό (17/05/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Postdoc Positions: Electrically Driven Plasmonic Devices Based on Tunnelling | National University of Singapore

All positions are available immediately in the Nijhuis group at the National University of Singapore, NUS) to develop plasmonic-electronic transducers for applications in integrated high speed electronics for next generation technologies.

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Ιούλιος 14, 2018
Categories: Υποτροφίες

34 Υποτροφίες στο εξωτερικό (16/05/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral researchers at Natural Resources Institute Finland (Luke)

Natural Resources Institute Finland (Luke) is a research organisation working to promote bioeconomy and sustainable use of natural resources. We provide solutions and services based on best available scientific knowledge to our customers. Our research results and services generate added value and sustainability as well as scientific evidence to support decision making. We carry out research on forestry, agriculture, food, game, and fisheries. We also perform statutory services. Natural Resources Institute Finland is one of the four Statistical Authorities in Finland.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 11, 2018
Categories: Υποτροφίες

Sustainability PhD projects in Industry | University of Surrey

Projects: Sustainability PhD projects in Industry

Sponsoring organisations: Heathrow Airport Ltd, Keller Group Plc, National Composites Centre UK,Surrey Nature Partnership

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Ιούλιος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

1-3 Doctoral candidates/Postdoctoral Researchers | University of Turku

The University of Turku is a world-class multidisciplinary research university which offers interesting challenges and a unique vantage point to national and international research and education.

The TurkuNLP research group at the Department of Future Technologies, University of Turku is looking for

1-3 Doctoral Candidates and/or Postdoctoral Researchers (fixed-term)

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Μάιος 22, 2018
Categories: Υποτροφίες

3 PhD positions at CEA Tech

CEA Tech is offering 3 PhD positions as follows:

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

7 PhD, 5 PostDoctoral, and 1 Research Engineer Positions within Digital Engineering | Simula@OsloMet

Simula@OsloMet (Simula Metropolitan Center for Digital Engineering), a new research institute jointly owned by Simula Research Laboratory and Oslo Metropolitan University (OsloMet), is advertising a number of PhD and Postdoc positions in the areas of networks and communications, machine learning and IT management. We are looking for young scientists with a vivid interest in interdisciplinary application-driven projects in the following research areas 

Categories: Υποτροφίες

Pages