Υποτροφίες

Post doc positions - Media, Management and Transformation Centre | Jönköping University

Jönköping International Business School (JIBS) is one of four schools within Jönköping University. We offer an international and team-oriented workplace with competitive education programmes, across Bachelor, Master and Doctoral levels, as well as a thriving research environment and many opportunities for personal development. Our mission is to advance the theory and practice of business, with specific focus on entrepreneurship, ownership and renewal. Our guiding principles are: international at heart, entrepreneurial in mind and responsible in action.Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιούνιος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

Doctoral candidates (PhD students) in Theoretical chemical physics | Λουξεμβούργο

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 15/05/2018 - 13:34

The University of Luxembourg (UL) is seeking to recruit two Doctoral Candidates (PhD students) (m/f) within the chair for Theoretical Chemical Physics, led by Prof. Alexandre Tkatchenko in the Physics and Materials Science (PhyMS) Research Unit (https://wwwen.uni.lu/research/fstc/physics_and_materials_science_research_unit/research_areas/theoretical_chemical_physics).

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιούνιος 14, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions in Mechanical Engineering at Politecnico di Milano | Ιταλία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 15/05/2018 - 13:32

Our Programme (www.mecc.polimi.it) is currently seeking applicants for 14 fully-funded PhD positions; additional grants will be available within the same call for application at a later stage (after May 21st). Candidates with scholarship (net salary 1.325 euro/month) will receive extra- funding (550 euro/month) for research periods abroad, and all positions will benefit from financial aid for research materials and conferences, and are free of tuition fees.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Μάιος 21, 2018
Categories: Υποτροφίες

Second ICIQ PhD Fellowship Programme | Ισπανία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 15/05/2018 - 13:27

The Institute of Chemical Research of Catalonia (ICIQ) establishes the PhD Fellowship Programme with the aim to support excellent students from all over the world to enrol in a training and research programme in the area of chemistry ultimately leading to the completion of a Doctoral Thesis in partnership with the Universitat Rovira i Virgili (URV). The programme will also contribute to their professional development and next career steps, both in academia and industry.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Ιούνιος 12, 2018
Categories: Υποτροφίες

Προκήρυξη Διδακτορικών Υποτροφιών | University of Basel

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 15/05/2018 - 13:21

Die Juristische Fakultät der Universität Basel schreibt im Doktoratsprogramm Recht im Wandel einjährige Anschubstipendien à je CHF 30'000.- aus. Der Antritt der Stipendien erfolgt per 1. Oktober 2018.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Μάιος 20, 2018
Categories: Υποτροφίες

Υποτροφίες της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για εκμάθηση Αραβικής Γλώσσας για το έτος 2018

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 15/05/2018 - 12:43

Το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα ανακοίνωσε δύο (2) υποτροφίες εκμάθησης της Αραβικής Γλώσσας, από το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου σε αλλοδαπούς υπηκόους για το έτος 2018.

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι:

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Μάιος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

Προκήρυξη Υποτροφιών: MSc in Business for Lawyers - ALBA Graduate Business School (απόφοιτοι Νομικής Δ.Π.Θ.)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 15/05/2018 - 11:20

Το ALBA Graduate Business School, Τhe American College of Greece ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την 19η Ακαδημαϊκή Σειρά του Προγράμματος MSc in Business for Lawyers που έχει έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2018, και προκηρύσσει υποτροφίες μερικής έως και πλήρους φοίτησης για την κάλυψη των διδάκτρων, ανάλογα με την ακαδημαϊκή επίδοση, αποκλειστικά για τους απόφοιτους του τμήματος της Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως αναφέρονται στα Κριτήρια Επιλογής.

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Ιούνιος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

Προκήρυξη Υποτροφιών: MSc in International Business and Management - ALBA Graduate Business School (απόφοιτοι Δ.Π.Θ.)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 15/05/2018 - 11:14

Το ALBA Graduate Business School, The American College of Greece ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την 8η Ακαδημαϊκή Σειρά του Προγράμματος MSc in International Business and Management, με έναρξη τον Σεπτέμβριο του 2018, και προκηρύσσει υποτροφίες μερικής έως και πλήρους κάλυψης των διδάκτρων, ανάλογα με την ακαδημαϊκή επίδοση, αποκλειστικά για απόφοιτους του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως αναφέρονται στα κριτήρια επιλογής.

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Ιούνιος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

47 Υποτροφίες στο εξωτερικό (15/05/2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 15/05/2018 - 10:33

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

3 Θέσεις Έκτακτου Προσωπικού στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ | Κρήτη

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 15/05/2018 - 08:46

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΑΕΝΑΟ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002556, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών  και  Τεχνολογικών  Φορέων»  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) 2017ΣΕ14511026 και  συγχρηματοδοτείται

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Μάιος 26, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD students in several topics: Supericephobicity, Condensation heat transfer, Plasmonics, and Nanoscale printing | ETH Zurich

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 14/05/2018 - 13:53
The Laboratory of Thermodynamics in Emerging Technologies (LTNT) is in the department of Mechanical and Process Engineering (D-MAVT) at ETH Zürich is looking for   PhD students in several topics: Supericephobicity, Condensation heat transfer, Plasmonics, and Nanoscale printing  
Categories: Υποτροφίες

PhD students on “Molecular dynamics investigation of polymeric materials and their hygro-mechanical behavior” | ETH Zurich

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 14/05/2018 - 13:50
The Chair of Building Physics of ETH Zurich is performing multiscale research on the interaction of moisture with porous materials. In collaboration with the Laboratory of Multiscale Studies in Building Physics of Empa, we are recruiting several   PhD students on “Molecular dynamics investigation of polymeric materials and their hygro-mechanical behavior”  
Categories: Υποτροφίες

iCARE-2: 15 mobility Fellowships for experienced researchers | Ιταλία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 14/05/2018 - 13:44

Interested in joining an international training research program on cancer? Have in mind a cancer-related research project? If so, the iCARE-2 post-doctoral fellowship program may be what you are looking for! The first international iCARE-2 call is now open until June 25 2018. A second call will be launched in 2019. Don't miss this opportunity!

What is iCARE-2?

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 25, 2018
Categories: Υποτροφίες

26 Υποτροφίες στο εξωτερικό (14/05/2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 14/05/2018 - 10:28

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

2 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες για Σπουδές στις Η.Π.Α.

Το εκπαιδευτικό ίδρυμα "Αττική Παράδοση" προκηρύσσει δύο υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο των Η.Π.Α. κατά τοπ ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Δύο Υποτροφίες με αντικείμενο Τεχνολογικές Σπουδές & Καινοτομία: Οικονομική Ανάπτυξη και Επενδύσεις στην Ελλάδα 10.000 Ευρώ εκάστη.

Καταληκτική ημερομηνία: 29-06-2018

Πληροφορίες: τηλ. 210 6009800 εσωτ. 1123

Αναλυτικότερα στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιούνιος 29, 2018
Categories: Υποτροφίες

10 θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα ερευνητικά προγράμματα που περιγράφονται στην προκήρυξη που θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Προκήρυξη για την Εισαγωγή 10 Υποψηφίων Διδακτόρων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής μέχρι τις 18 Μαΐου 2018.

Categories: Υποτροφίες

40 Υποτροφίες στο εξωτερικό (11/05/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

2 Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στο Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ | Λάρισα

Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας  και  Τεχνολογικής  Ανάπτυξης  (ΕΚΕΤΑ),  στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου με τίτλο «Advanced Personalised, Multi-scale  Computer  Models Preventing  OsteoArthritis» - «OACTIVE»,  με  αριθμό  συμβολαίου  696174,  το  οποίο χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  μέσω  του  Προγράμματος  Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να χορηγήσει δύο (2) Μεταπτυχιακές υποτροφίες και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη χορ

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Μάιος 29, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD students on “Molecular dynamics investigation of polymeric materials and their hygro-mechanical behavior” | ETH Zurich

The Chair of Building Physics of ETH Zurich is performing multiscale research on the interaction of moisture with porous materials. In collaboration with the Laboratory of Multiscale Studies in Building Physics of Empa, we are recruiting several   PhD students on “Molecular dynamics investigation of polymeric materials and their hygro-mechanical behavior”  
Categories: Υποτροφίες

PhD students in several topics | ETH Zurich

The Laboratory of Thermodynamics in Emerging Technologies (LTNT) is in the department of Mechanical and Process Engineering (D-MAVT) at ETH Zürich is looking for   PhD students in several topics: Supericephobicity, Condensation heat transfer, Plasmonics, and Nanoscale printing  Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιούνιος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

Pages