Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη μεθοδολογιών για τον ποιοτικό έλεγχο-νοθεία των προϊόντων ελιάς, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών ανάλυσης και χημειομετρίας - HOLEA» και κωδικό MIS 5031223, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξ

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάρτιος 1, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο "Immunome project consortium for Autoinflammatory Disorders" το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ε. Ανδρεάκο προκηρύσσει

- 1 Θέση Εξωτερικού Συνεργάτη (Υποψήφιος Διδάκτορας)

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα
- Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία ή Βιοχημεία ή Χημεία
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Βιολογία ή Χημεία ή Βιοχημεία

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Φεβρουάριος 26, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Ερευνητική Υποτροφία, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΑΕΝΑΟ)» με κωδικό ΟΠΣ 5002556,η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) πουχρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (κωδικός ενάριθμου) 2017ΣΕ14511026 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) , το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ-ΙΤΕ) προτίθετ

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Απρίλιος 7, 2019
Categories: Υποτροφίες

JSPS–UNU Postdoctoral Fellowship Programme, Japan (2019)

Jointly organized by the United Nations University and the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), the JSPS–UNU Postdoctoral Fellowship Programme is designed to provide promising, highly qualified, young researchers with the opportunity to conduct advanced research relevant to the main thematic focus areas of the UNU Institute for the Advanced Study of Sustainability (UNU-IAS, Tokyo) in cooperation with host researchers at Japanese universities and research institutions. UNU-IAS acts as the nominating authority for the JSPS–UNU Programme.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάρτιος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

10 PhD Fellowships, University of Bremen, Germany (2019)

The University of Bremen is a mid-sized German university with 290 professorships and almost 20,000 enrolled students and offers a broad range of subjects and outstanding, internationally renowned research. At the same time it provides a distinguished diversity management that realizes equal opportunities and is certified as family-friendly University. Within this highly attractive framework the following DFG-funded Research Training group has been established in the Department of Production Engineering which is one of the top departments in Germany in terms of extramural funding.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Φεβρουάριος 28, 2019
Categories: Υποτροφίες

6 PhD Scholarships, University of Aberdeen, UK (2019)

The University of Aberdeen, in collaboration with the Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie programme, is offering six Early Stage Researcher positions, lasting 3 years commencing September 2019, for ground-breaking research on how political concepts are used in the world.

Indicative topics listed in the Further Particulars

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Μάρτιος 5, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Μεταπτυχιακή & 7 Προπτυχιακές Υποτροφίες, Κληροδότημα Κωνστ. Φωτεινού

Το κληροδότημα ΚΩΝΣΤ. ΦΩΤΕΙΝΟΥ, υπέρ του χωριού Πλάτης, τοπ. κοινότητας Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, μετά από την απόφαση των εκτελεστών της διαθήκης 16/2018 προκηρύσσει τις υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 και προσκαλεί τους δικαιούχους του, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες Ανώτερων και Ανώτατων Δημόσιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Εσωτερικού, που είναι μόνιμοι κάτοικοι ή καταγόμενοι από το παραπάνω χωριό, για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων υποτροφιών στις αναφερόμενες παρακάτω, προθεσμίες.

Categories: Υποτροφίες

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών και σύμφωνα με απόφαση της αρ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Φεβρουάριος 27, 2019
Categories: Υποτροφίες

59 υποτροφίες στο εξωτερικό (13/02/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Positions, Emlyon Business School, France (2019)

emlyon business school research centres invite applications for postdoctoral positions at its Lyon/ Ecully campus.

Successful candidates are expected to start by September 2019.

THE POSITIONS

Categories: Υποτροφίες

PhD Scholarships, Sant’Anna School of Advanced Studies, Italy (2019)

The international Ph.D. in Human Rights and Global Politics: Legal, Philosophical and Economic Challenges gives you the opportunity to carry out research in a lively and supportive environment.

The goal of this three-year Ph.D. Programme, entirely delivered in English, is to provide an educational path which will enable participants not only to carry out sound academic research, but also to undertake professional careers within a wide range of international, national and regional entities, in both the private and the public sectors.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 3, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD Scholarships, Copenhagen Business School, Denmark (2019)

Copenhagen Business School invites applications for a number of vacant PhD scholarships at the Department of International Economics, Government and Business (EGB). Expected starting date is 1 September 2019.

The department calls for PhD projects that cover the study of states, markets, and international firms in the context of the challenges faced by emerging and advanced economies.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Απρίλιος 1, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Α.Π.Θ.

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 12/02/2019 - 12:33

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ευφυείς Επαναλήπτες και Ρομπότ για Γρήγορη, Αξιόπιστη, Χαμηλού Κόστους Απογραφή και Εύρεση της Θέσης Αντικειμένων, μέσω Τεχνολογίας RFID», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους,στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με επιστημονικόυπεύθυνο τον

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Φεβρουάριος 26, 2019
Categories: Υποτροφίες

3 Postdoctoral Positions, BioMed X Innovation Center, Germany (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 12/02/2019 - 12:26

The BioMed X Innovation Center is an exciting collaboration model at the interface between academia and industry. At our center, distinguished early career scientists recruited from all over the world are working jointly on novel pre-clinical research projects in the fields of biomedicine, molecular biology, cell biology, and diagnostics.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Απρίλιος 7, 2019
Categories: Υποτροφίες

Study Scholarships, Latvian Government, Latvia (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 12/02/2019 - 12:18

Latvian Government is now accepting applications for ‘Study Scholarships’ to pursue undergraduate, master and Ph.D. degree. These scholarships are available to international students for the academic year 2019-2020.

Scholarships are offered to foreign students, researchers and teaching staff who have successfully completed at least one academic year of studies for studies, research, and participation in summer schools.

Applicants from outside the home country will often need to meet specific English language/other language requirements in order to be able to study there.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Απρίλιος 1, 2019
Categories: Υποτροφίες

38 υποτροφίες στο εξωτερικό (12/02/2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 12/02/2019 - 09:55

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

PhD Scholarships, European Molecular Biology Laboratory, Europe (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 12/02/2019 - 09:37

Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Computer Science, Engineering, Molecular Medicine at our sites in Barcelona, Grenoble, Hamburg, Heidelberg, Hinxton and Rome

Would you like to contribute your creativity to an international team of scientists from all disciplines focusing on basic research in the molecular sciences?

European Molecular Biology Laboratory (EMBL) invites you to apply for PhD positions in Barcelona, Grenoble, Hamburg, Heidelberg, Hinxton (near Cambridge) and Rome.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Απρίλιος 1, 2019
Categories: Υποτροφίες

Pages