Υποτροφίες

1 Μεταπτυχιακή Υποτροφία, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 10/12/2018 - 13:17

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ LASER», με κωδικό έργου «Τ1ΕΔΚ-00976» και ακρωνύμιο «LP-DRUGS», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) και από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινο

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Δεκέμβριος 21, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, University of Oulu, Finland (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 10/12/2018 - 11:40

Several positions are open for Doctoral Students focusing on Wireless Connectivity, Distributed Computing and Intelligence, RF and Antennas and/or experimental test network towards 6G. Our research aims at discovering new innovative combinations of these technology areas for serving the requirements of vertical applications.

We offer a highly innovative, international working environment and increasingly challenging research topics deriving from our vision on 6G.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιανουάριος 7, 2019
Categories: Υποτροφίες

One-month Fellowships, Bogliasco Foundation, Italy (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 10/12/2018 - 10:24

An American nonprofit with a program in Italy, the Bogliasco Foundation awards one-month Fellowships to individuals of all ages and nationalities who have made significant contributions in the arts and humanities. Fellows live and work in bucolic surroundings on the coast near Genoa, where natural beauty combines with an intimate group setting to encourage inquiry and transformative exchange across all disciplines.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Ιανουάριος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

3 Postdoctoral Positions, Chemnitz University of Technology, Germany (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 10/12/2018 - 10:03

Three postdoc positions are available within the group Numerical Methods for Partial Differential Equations, headed by Prof. Roland Herzog, at Technische Universität Chemnitz, Germany.

The successful candidates will pursue a research agenda in the area of optimization on manifolds, with applications in shape optimization or mathematical imaging. They will also be expected to help prepare a coordinated funding proposal within this area.

The envisioned starting date for all positions is February 15, 2019, or soon thereafter.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Δεκέμβριος 19, 2018
Categories: Υποτροφίες

Research Fellowship, Magnum Foundation, U.S.A. (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 10/12/2018 - 09:46

Magnum Foundation is calling applicants for their Magnum Foundation Fellowship,a program offering mentorship and stipends to early-career practitioners who are at a critical moment in their development as photographers.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιανουάριος 4, 2019
Categories: Υποτροφίες

5 Διδακτορικές & 3 Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες, Α.Π.Θ.

2 Διδακτορικές Υποτροφίες
Καταληκτική ημερομηνία: 21/12/2018

1 Διδακτορική Υποτροφία
Καταληκτική ημερομηνία: 21/12/2018

1 Διδακτορική Υποτροφία
Καταληκτική ημερομηνία: 21/12/2018

Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Positions, Université Paris Diderot, France (2019)

Cells are complex, autonomous genetic machines with rich information processing capabilities. Synthetic Biology builds on these properties to design novel, synthetic genetic programs in cells to carry out useful functions. Yet, safety and efficiency issues require creation of synthetic circuits that are reliable over a large range of operating conditions and stable to all sorts of external perturbations.

Categories: Υποτροφίες

41 υποτροφίες στο εξωτερικό (07/12/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, KTH Royal Institute of Technology, Sweden (2019)

Organisms have developed efficient ways of minimizing energy. The skin of sharks has microscopic surface structures allowing water to flow over them with low resistance. The rough surface of the lotus leaf provides a self-cleaning property, because water drops easily (almost frictionless) roll off removing small particles from the leaf.

Categories: Υποτροφίες

Master Positions in Neurosciences, Graduate School of Systemic Neurosciences, Germany (2019)

How does the brain work? Addressing this most fascinating question of modern life sciences is the goal of the Graduate School of Systemic Neurosciences at Ludwig-Maximilians-Universität in Munich, offering a modern interdisciplinary training program with international tuition-free MSc, PhD, and Fast-Track PhD courses of study.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

4 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, 2019

Τέσσερις υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου σε τομείς σχετιζόμενους με το ναυτιλιακό αντικείμενο, προκηρύσσει η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.

Συγκεκριμένα:

- Η ΕΕΕ θα χορηγήσει στη μνήμη του αειμνήστου Προέδρου της Αντωνίου Χανδρή, υποτροφία μετατπυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου, κατά προτίμηση σε παιδί ναυτικού, απόφοιτο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε τομείς σχετιζόμενους με την ναυτιλία σε Πανεπιστήμια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός Ελλάδος

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Μάρτιος 4, 2019
Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Fellowships in Building Technology, Linnaeus University, Sweden (2019)

Welcome to Linnaeus University! A place for knowledge, ideas and development. For growth potential and a belief in the future. In Småland and in the world.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιανουάριος 10, 2019
Categories: Υποτροφίες

2 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες, Ελληνικός Σύνδεσμος Θαλάσσιου Τουρισμού

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Θαλάσσιου Τουρισμού θα χορηγήσει δύο υποτροφίες για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 σε υποψήφιους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ακολουθήσουν το επάγγελμα του Yacht Broker

Οι υποτροφίες αφορούν την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος Master's degree μέσω του Μητροπολιτικού Κολλεγίου στη Διεθνή Ναυτιλιακή Διοίκηση που απονέμεται από το διακεκριμένο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University και προσφέρει διεθνή αναγνώριση.

Categories: Υποτροφίες

Roland Βerger PhD Scholarship, Ifo Institute for Economic Research, Germany (2019)

n honor of Prof. Dr. h.c. Roland Berger, the Friends of the ifo Institute (Society for the Promotion of Economic Research) are awarding the Roland Berger Doctoral Scholarship, to be filled with a Ph.D. student (m/f), 75%, by January 1st, 2019 (or later) at the ifo Center for Industrial Organization and New Technologies.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Ιανουάριος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Fellowship, Cyprus Institute of Neurology & Genetics, Cyprus (2019)

The Cyprus Institute of Neurology and Genetics is looking for a Post-Doctoral Fellow for its Neuropathology Laboratory / Neurology Clinic A.

The position is for a period of 36 months and funded by the Research Promotion Foundation.

RESPONSIBILITIES
The successful candidate will work on a research project, in collaboration with Cambridge University, to study the development of mouse pre-implantation embryos using genetic manipulation. He or she will spend two months at Cambridge University.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Δεκέμβριος 14, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία, Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση της καλλιέργειας μαστιχόδεντρων με μοχλό τη χρήση καινοτόμων μοριακών μεθόδων» που συχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ)) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Δεκέμβριος 19, 2018
Categories: Υποτροφίες

McGraw Fellowship for Business Journalism, U.S.A. (2019)

The Harold W. McGraw, Jr. Center for Business Journalism, an initiative of the Craig Newmark Graduate School of Journalism at the City University of New York, began offering Fellowships to accomplished journalists in the summer of 2014. Nearly three dozen veteran journalists have since been awarded grants of up to $15,000.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιανουάριος 4, 2019
Categories: Υποτροφίες

Pages