Υποτροφίες

Postdoctoral Positions, Department of Engineering, Aarhus University, Denmark (2018-2019)

At Aarhus University, Department of Engineering within integrated Circuits and Electronics Lab, we are hiring talented researchers in postdoc positions to work on an exciting project for recording and processing brain signals using a neuromorphic chip as a part of large interdisciplinary project. Within this project, we aim at developing a low-power small footprint multi-channel CMOS analog front-end for brain recording purposes. The designed chip will be tested both in-vitro and in-vivo.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Νοέμβριος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

Center for Digital Society Research Fellowship Program, Indonesia (2018-2019)

Center for Digital Society is a research center established by the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. The institution is created under the concern over the impeccable influence of information technology on the contemporary dynamics of society and politics. The phenomenon triggers new patterns and complexities in the society, and thus requires new approaches in managing such complexities.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Σεπτέμβριος 25, 2018
Categories: Υποτροφίες

Υποψήφιοι Διδάκτορες & Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές στην Ομάδα "ΙΚΑΡΟΣ" του Α.Π.Θ.

Πρόσκληση υποψηφίων διδακτόρων & μεταδιδακτορικών για ερευνητική συνεργασία με την ομάδα 'ΙΚΑΡΟΣ' σε ευφυή έλεγχο και ανάλυση οπτικών δεδομένων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΜΕΑ, drones, UAV)

 

Αντικείμενα έρευνας/ανάπτυξης:

- Μηχανική μάθηση για ανάλυση οπτικών δεδομένων και έλεγχο drones

- Ρομποτική όραση drones

- Ανάλυση οπτικής πληροφορίας (εικόνων και βίντεο) από drones

- Υπολογιστική κινηματογραφία με drones

- Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων σε εφαρμογές με drones

Categories: Υποτροφίες

22 Υποτροφίες στο εξωτερικό (12/09/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Research & Innovation Future Leaders Fellowships, UK (2019)

The UKRI Future Leaders Fellowship scheme (FLF) aims to develop, retain, attract and sustain research and innovation talent in the UK. Providing up to seven years of funding, for at least 550 early-career researchers and innovators, the scheme will tackle difficult and novel challenges.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Studentship: Characterization of Pile Driving Induced Ground Motions at the University of Nottingham

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 11/09/2018 - 15:14

PhD Studentship: Characterization of Pile Driving Induced Ground Motions

Application details

The position is available to start in December, February, April or June (subject to date of application)

Duration: 3 years

Closing date: open until filled

Project description

Categories: Υποτροφίες

1 MSc Studentship Position at the research group of Neurogenetics and Aging of IMBB

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 11/09/2018 - 14:14

The research group of Neurogenetics and Aging of IMBB under the European Program Η2020-ERC-2014-GA646663, entitled: “Nucleotide Excision Repair: Decoding its Functional Role in Mammals – DeFiNER” (Program Coordinator Prof. G. Garinis) invites applications for one (1) MSc student position with documented expertise in Molecular Biology and Biochemistry and working experience in transgenic mouse models, confocal and electron microscopy.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Σεπτέμβριος 24, 2018
Categories: Υποτροφίες

Yenching Academy of Peking University Scholarship

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 11/09/2018 - 14:08

The Yenching Academy of Peking University offers a prestigious scholarship to pursue an interdisciplinary Master’s degree in China Studies. The subjects that can be studied will range across the humanities and social sciences as they pertain to China, as well as international relations, law and business management.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Δεκέμβριος 7, 2018
Categories: Υποτροφίες

38 Υποτροφίες στο εξωτερικό (11/09/2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 11/09/2018 - 10:42

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

2 PhD positions on Systems Integration for Rail Advancement

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 11/09/2018 - 10:36

Europe aims to develop an efficient transportation system with less congestion and fewer emission to keep its competitor advantages. The main goals for Europe are sustainable fuel systems with optimized performances across the whole life-cycle which is flexible to act based on market-incentives.

For a competitive transport system, Europe must improve its rail transport. The main goal here is to achieve an interoperable rail transport for Europe where proper integration of the available infrastructures is indispensable.

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Σεπτέμβριος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

Two Positions (PhD or Postdoc) in Machine Learning and Mathematical Image Analysis

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 11/09/2018 - 10:35

Heidelberg University invites applications for two positions to be filled by PhD students or senior researchers. The positions are devoted to mathematical models of learning networks for image analysis using methods from differential geometry and optimal control.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Σεπτέμβριος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

4 Post-Doc positions in Molecular biology / Biochemistry / Chemistry / Microfluidics

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 11/09/2018 - 10:32

ESPCI Paris is a major institution of higher education (a French "Grande École d’ingénieurs"), an internationally renowned research center (6 Nobel Prizes), and a fertile ground of innovation for industry (3 start-ups created/year). ESPCI is a highly multidisciplinary environment with teaching and research in physics, chemistry and biology.

Laboratory of Biochemistry ESPCI (LBC)

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 10, 2018
Categories: Υποτροφίες

16 highly competitive PhD Positions at Aarhus University, Denmark

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 11/09/2018 - 10:29

The Graduate School of Health, Aarhus University is recruiting talented, ambitious and highly motivated candidates for three-year fully financed PhD positions.

We offer 16 challenging world-class PhD projects ranging from Biomedicine and Public Health Science to Clinical Medicine, Forensic Medicine, Dentistry and Oral Health.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Σεπτέμβριος 17, 2018
Categories: Υποτροφίες

International PhD Programs in the Life Sciences

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 11/09/2018 - 10:20

What is the Life Science Zurich Graduate School? The Life Science Zurich Graduate School consists of several highly competitive PhD programs. We are run jointly by the ETH Zurich and the University of Zurich. Our programs offer research and education opportunities in a stimulating international environment for ambitious students who wish to work towards a PhD degree. If you are accepted to our school you will perform your research project in one of the participating research groups according to your scientific interest.

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Δεκέμβριος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

LEaDing Fellows Postdocs Programme

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 11/09/2018 - 08:52

Applications are invited for postdoc positions in the ‘LEaDing Fellows Postdocs Programme’ (third call). This is a Horizon2020 Marie Skłodowska-Curie COFUND programme and will provide 90 researchers from all over the world who recently obtained a PhD,with the opportunity to gain two years of work experience in the challenging, internationally acclaimed and multidisciplinary environment offered by Leiden University Medical Center, Leiden University, Erasmus University Rotterdam, Erasmus Medical Center and Delft University of Technology.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 PhD studentship position at IMBB

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 10/09/2018 - 14:38

The research group of Neurogenetics and Aging of IMBB under the European Program Η2020-ERC-2015-GA695190, entitled: “MacroAurophagy and Necrotic Neurodegeneration in Ageing–MANNA” (Program Coordinator Prof. N.Tavernarakis) invites applications for one (1) PhD studentship position with documented expertise in nematode genetics.

Position Description:
The PhD student will conduct genetic dissection of the molecular mechanisms mediating age-related neurodegeneration in C. elegans.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Σεπτέμβριος 24, 2018
Categories: Υποτροφίες

The Skoll Scholarship

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 10/09/2018 - 13:36

The Skoll Scholarship is a competitive scholarship for incoming MBA students to the University of Oxford who pursue entrepreneurial solutions for urgent social and environmental challenges. The Scholarship provides funding and exclusive opportunities to meet with world-renowned entrepreneurs, thought leaders, and investors.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Απρίλιος 1, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Υποτροφία Υποψηφίου Διδάκτορα Βιολογίας από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 10/09/2018 - 13:34

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βιομετατροπή του CO2 σε Βιοπροϊόντα Υψηλής Αξίας μέσω Αειφόρων Καλλιεργειών Μικροφυκών», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Σεπτέμβριος 24, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Υποτροφία Ερευνητή (Διδάκτορα Πληροφορικής) από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 10/09/2018 - 13:30

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ευέλικτο Διαδίκτυο των Πραγμάτων στη Γεωργία», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Σεπτέμβριος 24, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Υποτροφία Υποψηφίου Διδάκτορα Φυσικής από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 10/09/2018 - 13:27

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Έξυπνο σύστημα αισθητήρων ανίχνευσης διαρροής σε αγωγούς μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου σε περιβάλλον θορύβου», που χρηματοδοτείται από ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, με επιστημονικό/ή υπεύθυνο/η τον κ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Σεπτέμβριος 24, 2018
Categories: Υποτροφίες

Pages