Υποτροφίες

Υποτροφίες της Σχολής Μοριακής Ιατρικής της Κύπρου σε Έλληνες υπηκόους

Η Σχολή Μοριακής Ιατρικής της Κύπρου προσφέρει δύο (2) υποτροφίες ύψους 2000 ευρώ εκάστη σε έλληνες υπηκόους για τα μεταπτυχιακά προγράμματατης Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα υποτροφιών για το προπαρασκευαστικό μάθημα «Εισαγωγή στις Βιοϊατρικές Επιστήμες», ένα θερινό πρόγραμμα διάρκειας τριών εβδομάδων από τον Αύγουστο μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία από το Κοινωφελές Ίδρυμα Υποτροφιών "Αλέξανδρος Ι. Σβώλος", 2019-2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κοινωφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών "Αλέξανδρος Ι. Σβώλος" προκηρύσσει τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές δυνάμενες να οδηγήσουν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020..

Οι μεταπτυχιακές σπουδές θα πραγματοποιηθούν σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο σε ένα από τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Συνταγματικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Διεθνές Δίκαιο, Ευρωαπαϊκό Δημόσιο Δίκαιο.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάιος 31, 2019
Categories: Υποτροφίες

15 PhD Positions, Smart-BEEjS Human-Centric Energy Districts Network, Europe (2019)

Nottingham Business School (NBS) is leading a European consortium, which has recently secured a substantial amount of funding to help recruit 15 full time PhD students. As part of the Horizon2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, Innovative Training Networks the Smart-BEEjS Human-Centric Energy Districts: Smart Value Generation by Building Efficiency and Energy Justice for Sustainable Living project has been awarded.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Ιούνιος 30, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ΕΥΦΥΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (ΕΝΟΡΑΣΗ)» της Πράξης με Κωδ. Τ1ΕΔΚ-02070,MIS5030965 , και κωδικό ΕΛΚΕ 5776,με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Αν.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Μάιος 22, 2019
Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Fellowships, African Institute for Mathematical Sciences – Research, South Africa (2019)

The African Institute for Mathematical Sciences – Research (AIMS Research) is pleased to invite prospective postdoctoral fellows who hold a Ph.D. degree in any mathematical science discipline to apply for one of fifteen postdoctoral fellowships available through the AIMS Postdoctoral Research Fellows Program in climate change science. This is in response to an urgent need to increase the number of high-end researchers who, with limited supervision, can conduct cutting-edge mathematical science research in Africa.

Categories: Υποτροφίες

4 PhD Scholarships, University College Dublin, Ireland (2019)

Applications are invited for a temporary post(s) of a UCD Post-doctoral Research Fellow Level 2 within UCD School of Computer Science/CeADAR.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Μάιος 30, 2019
Categories: Υποτροφίες

42 υποτροφίες στο εξωτερικό (08/05/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

4 PhD Positions, Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 07/05/2019 - 12:35

We are seeking four highly motivated Ph.D. researchers to join our team in the Faculty of Forestry and Wood Sciences, Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic. This study program addresses an increasing recognition of the importance of modern technologies for acquisition and analyses of spatial data (including data on forest ecosystems), increasing demands on processing of such data and their use in practical forest management and research.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Μάιος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

16 υποτροφίες στο εξωτερικό (07/05/2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 07/05/2019 - 11:25

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Α.Π.Θ. (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 06/05/2019 - 12:53

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βιοπαραγωγικό σύστημα κυκλικής γεωργίας ακριβείας», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Μάιος 20, 2019
Categories: Υποτροφίες

16 υποτροφίες στο εξωτερικό (06/05/2019)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

32 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες από το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών, σε υποψηφίους για μεταπτυχιακές σπουδές (πτυχία Masters & Διδακτορικό) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

12 Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σποδές στην Ελλάδα
20 Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σποδές στο εξωτερικό

Αναλυτικότερα στο αρχείο που επισυνάπτεται.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Ιούνιος 30, 2019
Categories: Υποτροφίες

4 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες, Κοινωφελές Ίδρυμα Κλέλιας Χατζηιωάννου (2019)

Το κοινωφελές Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου υπό την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΛΕΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ» σύμφωνα με τον ισχύοντα σκοπό του προσκαλεί ενδιαφερόμενους για:

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιούνιος 28, 2019
Categories: Υποτροφίες

5 Υποτροφίες, Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή (2019)

Το Πολυμελές Συμβούλιο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, σε εκτέλεση της Διαθήκης των Ευεργετών της Σχολής ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΙΝΗ και Πέτρου Στεφανίτση απεφάσισε να προσληφθεί με αξιολόγηση και κατόπιν προφορικής συνέντευξης κατά το σχολικό έτος 2019 - 2020 στην Α' τάξη του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου, τρεις (3) υπότροφοι μαθητές ή μαθήτριες με καταγωγή από όλη την Ελλάδα, προτιμωμένων των εχόντων "γνήσιαν Αθηναϊκήν καταγωγήν" ή από το Νομό Αττικής και δύο (2) υπότροφοι μαθητές ή μαθήτριες με καταγωγή από ολόκληρη την Ελλάδα προτιμωμένων κατά πάσα περίπτωσιν των καταγομένων από τα Ιόνια νησι

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιούνιος 21, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, Graduate School of Quantitative Biosciences Munich, Germany (2019)

The Graduate School of Quantitative Biosciences Munich (QBM) has open PhD Positions for students with a background in biochemistry, biology, bioinformatics, physics or applied math and an interest in conducting interdisciplinary research at the interface of experiment and quantitative theory.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Αύγουστος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

22 PhD Positions in Mechanical Engineering, Politecnico di Milano, Italy (2019)

Our Programme (www.mecc.polimi.it) is currently seeking applicants for 23 fully-funded PhD positions; additional grants may be available within the same call for application at a later stage (after May 21st). Candidates with scholarship (net salary 1.325 euro/month) will receive extra- funding (550 euro/month) for research periods abroad, and all positions will benefit from financial aid for research materials and conferences, and are free of tuition fees.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Μάιος 21, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD Scholarships, Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law, Germany (2019)

Among the goals pursued by the Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law is to promote research and academic exchange with foreign scholars. In this framework, to assist particularly young scholars further advance their research activity, the Max Planck Institute Luxembourg offers a limited number of scholarships for foreign doctoral candidates to support their research stay at the Institute for up to six months in the calendar year 2020.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάιος 31, 2019
Categories: Υποτροφίες

3 PhD Positions, Radboud University, Netherlands (2019)

We are looking for highly motivated candidates to enrich a unique consortium of researchers that aims to cross the boundaries of various disciplines to unravel the neurocognitive mechanisms of language and its interaction with other cognitive systems. This specific project aims to advance our understanding of the mechanisms of fast, flexible linguistic inference by leveraging recent major advances in our understanding of the representations and computations necessary for sequential model-based action planning.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Μάιος 28, 2019
Categories: Υποτροφίες

Pages