Υποτροφίες

35 υποτροφίες στο εξωτερικό (06/12/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

PhD Position, Wolfson School of Mechanical, Electrical & Manufacturing Engineering, Loughborough University, UK (2019)

Structural materials used in modern engineering applications are more than ever today subjected to extreme loading and environmental conditions. The development of large strains either during manufacturing or under operational conditions often leads to non-trivial deformation modes, such as localisations and microfractures, which are precursors to catastrophic failure. Besides geometrical factors, these events have their roots to the material microstructure. Therefore, the accurate description of the long-term mechanical behaviour of these materials is still a challenge.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιανουάριος 28, 2019
Categories: Υποτροφίες

Master & PhD Scholarships, University of Florida, U.S.A. (2019)

The University of Florida’s graduate program in Classics offers a traditional course of study in Greek and Latin language and literature that prepares students for careers in research and teaching at colleges and universities and for careers outside of academia.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιανουάριος 11, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Παρακολούθηση κατολισθήσεων με συνδυαστική ανάλυση δεδομένων UAV, συμβολομετρίας DInSAR και επίγειων σαρωτών λέιζερ (TLS). "Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2017"», που χρηματοδοτείται από ΕΛΚΕ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει μία

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Δεκέμβριος 18, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική & 3 Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες, Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση Τεχνολογιών 5G-IoT για την Ορθολογική Διαχείριση και Εξοικονόμηση Υδάτινων Πόρων στην Αγροτική Παραγωγή», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Δεκέμβριος 18, 2018
Categories: Υποτροφίες

29 υποτροφίες στο εξωτερικό (05/12/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Positions, School of Science, Aalto University, FInland (2019)

Aalto University is a community of bold thinkers where science and art meet technology and business. We are committed to identifying and solving grand societal challenges and building an innovative future. Aalto University has six schools with nearly 11 000 students and nearly 400 professors. Our campuses are located in Espoo and Helsinki, Finland.

Aalto University School of Science (Helsinki, Finland) invites applications for Post-doctoral positions in computational and theoretical physics

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιανουάριος 18, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, GIGA German Institute of Global and Area Studies, Germany (2019)

The GIGA German Institute of Global and Area Studies / Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien is an independent social science research institute based in Hamburg. It analyses political, social and economic developments in Africa, Asia, Latin America, and the Middle East and links this knowledge to questions of global significance. It combines region-specific analysis with innovative comparative research on accountability and participation, peace and security, growth and development, and power and ideas. The GIGA Doctoral Programme invites applications from

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 1, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD & Postdoctoral Positions, University of New Brunswick, Canada (2019)

The Canadian Institute for Cybersecurity (CIC) is a comprehensive multidisciplinary training, research and development, and entrepreneurial unit that draws on the expertise of researchers in the social sciences, business, computer science, engineering, law and science.

Position Description:

We are currently looking for PhD and Post-doc researchers to fill various roles within our cyber security research and projects.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιανουάριος 3, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, Wittenberg Center for Global Ethics, U.S.A. (2019)

How can the economy become part of the solution to social challenges? What shape should the economic system take for this purpose? What responsibilities should companies be held accountable for? And what defines good leadership? – The international doctoral program “Ethics and Responsible Leadership in Business” academically and financially supports doctoral students, who develop scientifically well-founded, and practically applicable answers to these questions in their research.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Φεβρουάριος 17, 2019
Categories: Υποτροφίες

6 PhD Scholarships, University of Aberdeen, UK (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 04/12/2018 - 12:22

The University of Aberdeen, in collaboration with the Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie programme, is offering six Early Stage Researcher positions, lasting 3 years commencing September 2019, for ground-breaking research on how political concepts are used in the world.

Indicative topics listed in the Further Particulars

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Ιανουάριος 20, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD Fellowships, Ghent University, Belgium (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 04/12/2018 - 12:09

The Maritime Technology Division (www.maritiem.ugent.be) is a research group within the Department of Civil Engineering of the Faculty of Engineering and Architecture of Ghent University. Their research is focussing on hydrodynamics of ships and other floating structures in general, and more particularly on the behaviour of ships in confined navigation areas. Additionally, the division is involved in research w.r.t. hydrodynamics of wave energy conversion and, more recently, engineering aspects of aquaculture.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Δεκέμβριος 17, 2018
Categories: Υποτροφίες

3 PhD Positions, TU Delft, Netherlands (2019)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 04/12/2018 - 10:23

The research program “Free-form Scattering Optics” enables high-tech optical devices that contribute to energy efficacy, climate change, internet-of-things, food and water quality and quantity, and security, in the interest of rendering the unstoppable worldwide urbanization sustainable. Currently, high-tech industry is developing a surge of novel devices that combine light scattering with free-formed optics, such as LED lighting, miniaturized satellites, metrology equipment for semiconductor industry and optically secured bank cards.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Φεβρουάριος 28, 2019
Categories: Υποτροφίες

39 υποτροφίες στο εξωτερικό (04/12/2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 04/12/2018 - 10:04

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

47 υποτροφίες στο εξωτερικό (03/12/2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 03/12/2018 - 16:26

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 03/12/2018 - 11:45

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού κρέατος (GreQuM)» της Πράξης με Κωδ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Δεκέμβριος 14, 2018
Categories: Υποτροφίες

Pages