Υποτροφίες

1 Υποτροφία Ερευνητή (Διδάκτορα Χημικού/Χημικού Μηχανικού) από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 10/09/2018 - 13:22

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Βελτιστοποίηση Ηλεκτροδιάλυσης Θαλασσινού Νερού για Παρασκευή Διαλύματος Ρινικής Έκπλυσης “Αthomer”» (Τ1ΕΔΚ-00461), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

38 Phd Positions at University of Twente

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 10/09/2018 - 13:16

For the second phase of the MCEC research programme, 38 PhD projects have been defined around the following themes:

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 10, 2018
Categories: Υποτροφίες

Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 10/09/2018 - 13:12

Established by the Research Grants Council (RGC) of Hong Kong in 2009, the Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) aims at attracting the best and brightest students in the world to pursue their PhD studies in Hong Kong’s universities.

Eligibility

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Δεκέμβριος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

56 Υποτροφίες στο εξωτερικό (10/09/2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 10/09/2018 - 10:39

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

OSCE PA Research Assistant Programme

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 10/09/2018 - 09:41

The OSCE PA Research Assistant Programme is open to graduate students and recent graduates of political science, law, international relations or other related fields from OSCE participating States and Partners for Co-operation. Research Assistants develop their knowledge of international politico-military, economic and environmental, and human rights affairs and build their professional skills in areas connected to the work of the Parliamentary Assembly.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

Πρόγραμμα Βρετανικών Υποτροφιών Chevening

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 10/09/2018 - 09:33

Η Βρετανική Κυβέρνηση έχει την τιμή να ανακοινώσει την προσφορά μίας Υποτροφίας Chevening στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Νοέμβριος 6, 2018
Categories: Υποτροφίες

15 PhD positions in the EU Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Project CHARMING

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 10/09/2018 - 09:18

Applications are invited for 15 PhD positions (“Early Stage Researchers”) to be funded by the Marie-Sklodowska-Curie Innovative Training Network within the Horizon 2020 Programme of the European Commission. CHARMING is the “European Training Network for Chemical Engineering Immersive Learning”.

CHARMING has pooled the interdisciplinary and intersectoral expertise of leading universities and companies in the fields of chemical technology, instructive psychology and immersive technologies, located in Belgium, Germany, the Netherlands, UK, Denmark and France.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

15 PhD positions in Ultrafast Science at IMPRS-UFAST

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 10/09/2018 - 09:16

The International Max Planck Research School for Ultrafast Imaging and Structural Dynamics (IMPRS-UFAST) in Hamburg, Germany, offers a structured Ph.D. programme in the physics and chemistry of ultrafast phenomena.

The research focuses on ultra-intense electron and x-ray sources for directly observing atomic motions during primary events, and ultrafast imaging over the relevant length and time scales to come to new levels of understanding of the interplay between structure and dynamics.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Δεκέμβριος 2, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική υποτροφία στο πεδίο: Ναυτιλιακή Ιστορία

Το Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών - ΙΤΕ με την χορηγία του Ιδρύματος «Αιγέας» προκηρύσσει υποτροφία σε Ναυτιλιακή Ιστορία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη θεματική «Χιώτικη ναυτιλία και ελληνική οικονομία, 20ός αι.». στο διάστημα 2018-2021.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Ιστορίας ή Οικονομικής Επιστήμης και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής και να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

Υποτροφίες ΕΕΝΜΑ 2018-2019

Η ΕΝΩΣΗ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ προκηρύσσει για τέταρτη συνεχή χρονιά τις παρακάτω πέντε υποτροφίες, μεταπτυχιακών και εξειδικευμένων σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Οκτώβριος 5, 2018
Categories: Υποτροφίες

3 Υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων και Διδάκτορα Ερευνητή από τον ΕΛΚΕ Α.Π.Θ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διάγνωσης και βελτίωσης των συμπτωμάτων της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Σεπτέμβριος 21, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Υποτροφία Ερευνητή (Διδάκτορα Οφθαλμολογίας) από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας ΤΠΕ-συστήματος γνώσης για την υποβοήθηση ατόμων με χαμηλή όραση», με κωδικό 95932 », που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους , με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Kαραμπατάκη Βασίλειο, καθηγητή τμήματος Ιατρικής. προκηρύσσει μια (1) υποτροφία διδάκτορα.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Σεπτέμβριος 21, 2018
Categories: Υποτροφίες

Magnum Foundation’s 2019 Photography and Social Justice Fellowship

Magnum Foundation Photography and Social Justice Fellows are early-career photographers or individuals trained in aligned disciplines who are motivated to deepen their engagement with photography and visual storytelling. Photography and Social Justice Fellows are part of social, political, or cultural groups who are currently or historically oppressed or excluded, and come from communities around the world where freedom of expression is limited.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Students (f/m/diverse) in theoretical astroparticle physics - DESY

DESY is one of the world’s leading research centres for photon science, particle and astroparticle physics as well as accelerator physics. The theoretical astroparticle physics group at DESY has an opening for two PhD positions.

The position
Research in the theoretical astroparticle physics eventually leading to a Ph.D. degree. Two positions are available on January 1st, 2019. We are particulary interested in studies in the areas:

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

24 Υποτροφίες στο εξωτερικό (07/09/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

47 Υποτροφίες στο εξωτερικό (06/09/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών στο Deutsches Elektronen-Synchrotron

Το ερευνητικό κέντρο Deutsches Elektronen-Synchrotron - DESY προσφέρει χρηματοδοτούμενες θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών σε επιστημονικά πεδία σχετικά με την οπτική, τη φασματοσκοπία ακρίβειας και την ανάπτυξη λέιζερ / επιταχυντή.

Αναλυτικά, οι προσφερόμενες θέσεις είναι οι ακόλουθες:

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Οκτώβριος 5, 2018
Categories: Υποτροφίες

Διετείς Θέσεις Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Ινστιτούτο UC3M-BS Big Data for Finance, Universidad Carlos III de Madrid

Το Ινστιτούτο UC3M-BS Big Data for Finance του Πανεπιστημίου Carlos III de Madrid προσφέρει διετείς θέσεις μεταδιδακτορικής έρευνας.

Οι δεξιότητες ανάλυσης και μοντελοποίησης κι η καλή γνώση γλωσσών προγραμματισμού, όπως οι R, Python ή Spark, κρίνονται απαραίτητες για την αξιολόγηση των υποψηφίων, ενώ συνυπολογίζεται η γνώση εργαλείων Big Data. Οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν αποκτήσει διδακτορικό δίπλωμα στη Στατιστική, τα Μαθηματικά, την Επιστήμη των Υπολογιστών, τη Μηχανική, τη Διοίκηση ή σε κάποιο σχετικό επιστημονικό πεδίο, έως τον Οκτώβριο του 2018.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Σεπτέμβριος 27, 2018
Categories: Υποτροφίες

Υποτροφίες Διδάκτρων του University of Sunderland για Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Το Πανεπιστήμιο του Sunderland είναι ένα Βρετανικό Κρατικό Πανεπιστήμιο με παγκόσμια επιρροή. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για την υψηλή ποιότητα διδασκαλίας και κατέχει ηγετική θέση σε 10 τομείς έρευνας (σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Research Excellence Framework). Προσφέρει σπουδές σε πάνω 87 ειδικότητες όπως Νομική, Φαρμακευτική, Εκπαίδευση, Μηχανολογία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημοσιογραφία μέχρι Μουσική, Φωτογραφία και Θέατρο. Διαθέτει 87 προπτυχιακά προγράμματα και 63 μεταπτυχιακά αντίστοιχα χωρισμένα σε έξι σχολές.

Categories: Υποτροφίες

3 Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης

Το Πανεπιστήμιο της Βιέννης προσφέρει 3 θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων ως ακολούθως:

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Σεπτέμβριος 21, 2018
Categories: Υποτροφίες

Pages