Υποτροφίες

Cologne Graduate School of Ageing Research | Γερμανία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 03/07/2018 - 10:40

The Cologne Graduate School of Ageing Research (CGA) in Germany is a joint venture of the University of Cologne Excellence Cluster on Stress Responses in Aging-Associated Diseases (CECAD), the University Hospital Cologne, the Max Planck Institute for Biology of Ageing, the Max Planck Institute for Metabolism Research and the Center of Advanced European Studies and Research (caesar). The Cologne/Bonn area has developed into a leading global research community with a stellar constellation of institutes and scientists dedicated to ageing research in Life Sciences.

Categories: Υποτροφίες

1 PhD and 2 Postdoctoral Positions at University of Basel | Ελβετία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 03/07/2018 - 10:35

University of Basel is offering PhD and Postdoctoral Positions as follows:

For further information you can visit the above links.

Categories: Υποτροφίες

Several PhD positions at Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS) | Ολλανδία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 03/07/2018 - 10:23

The Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS) is one of eight institutes of the Faculty of Science. On a regular basis our researchers receive research grants to hire PhD candidates or post-doctoral researchers. The formal process of granting a project takes some time. Therefore group leaders often know that there will be a vacancy in the near future. For these future positions we are looking for excellent PhD candidates on a regular basis and we welcome application letters from enthusiastic and ambitious people.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Αύγουστος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

Researcher positions - Electrical Engineering and Computer Science | Πορτογαλία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 03/07/2018 - 10:18

INESC-ID, a leading research laboratory in Electrical Engineering and Computer Science at Instituto Superior Técnico (Univ. Lisboa), will open a large set of postdoctoral researcher positions across the following fields:

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Ιούλιος 27, 2018
Categories: Υποτροφίες

IRC Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) COFUND Postdoctoral Fellowship Programme entitled CAROLINE | Ιρλανδία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 03/07/2018 - 10:14

The IRC Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) COFUND Postdoctoral Fellowship Programme entitled CAROLINE – ‘Collaborative Research Fellowships for a Responsive and Innovative Europe’ will provide experienced researchers with an opportunity to obtain a prestigious research mobility and career development Fellowship. Successful candidates will carry out research either in Ireland or abroad and will gain inter-sectoral and interdisciplinary exposure through this programme.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Σεπτέμβριος 6, 2018
Categories: Υποτροφίες

The International Max Planck Research School for Molecular Life Sciences PhD Program | Γερμανία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 03/07/2018 - 09:59

The International Max Planck Research School for Molecular Life Sciences (IMPRSLS), jointly conducted by Munich based Max Planck Institutes and Universities, is an internationally recognized center of scientific and educational excellence. More than 60 distinguished group leaders actively participate in the PhD program and offer challenging and cutting-edge PhD projects in the following areas:

Categories: Υποτροφίες

ONE doctoral student and ONE post-doctoral position at University of Oulu | Φινλανδία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 02/07/2018 - 12:06

Applications are invited for ONE full-time doctoral student positions and ONE post-doc position for a maximum of four years, starting at the latest on 01.09.2018 in an Academy of Finland research project led by Associate Professor Mehdi Bennis (Principal investigator).

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Αύγουστος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

5 paid fellowship PhD positions at IIT - Comillas University, Madrid | Ισπανία

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 02/07/2018 - 12:01

The Institute for Research in Technology (IIT) belongs to the School of Engineering (ICAI) of Comillas Pontifical University of Madrid (Comillas). Its main aim is to promote research and postgraduate training in diverse technological fields through participation in specific projects of interest for Industry and the Government. The IIT it is a non-profit Institute, which aims to be flexible and pragmatic in the way it works. It is essentially financed by projects contracted by companies, and thus responds to a clear social demand.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία από το "Κληροδότημα Χ. Παπακυριακόπουλου"

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 02/07/2018 - 11:53

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Ε.Μ.Φ.Ε) του ΕΜΠ αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) υποτροφίας χρηματοδοτούμενης από το "Κληροδότημα Χ. Παπακυριακόπουλου" για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα Μαθηματικά, στον Τομέα Μαθηματικών της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε.

Η υποβολή αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνει στη Γραμματεία της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. έως τις 12 Ιουλίου 2018.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην Προκήρυξη που επισυνάπτεται.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιούλιος 12, 2018
Categories: Υποτροφίες

Βραβείο «Ευστράτιου Γαλανή»

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 02/07/2018 - 11:47

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι θα χορηγηθεί το Βραβείο «Ευστράτιου Γαλανή» για την εισαγωγή στο ΕΜΠ έτους 2017.

Ο δικαιούχος θα πρέπει:

  • να είναι οικονομικά αδύνατος
  • να έχει γεννηθεί στην Ήπειρο κατά προτεραιότητα ο ίδιος ή τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς του.
  • να έχει εισαχθεί κατά το έτος 2017 στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών κατά προτεραιότητα ή σε άλλη Σχολή του Ε.Μ.Π.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν έως και την 26η.07.2018.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιούλιος 26, 2018
Categories: Υποτροφίες

40 Υποτροφίες στο εξωτερικό (02/07/2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 02/07/2018 - 10:45

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Young Investigator Fellowships in Epidemiology | Βραζιλία

We are looking for passionate and dedicated young investigators interested in developing project in the Center for Research and Technological Development of Geoprocessing, Information and Statistics of the Department of Epidemiology and Technical Guidance of SUCEN, the Superintendence of Endemic Diseases Control in the city of São Paulo, Brazil.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Ιούλιος 29, 2018
Categories: Υποτροφίες

25 Υποτροφίες στο εξωτερικό (29/06/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

IIAS and IIAS/CEM-FMSH Fellowship

IIAS invites outstanding scholars to apply for a fellowship at IIAS. Applicants may also apply for an extra two months of research at the Collège d’études mondiales of the Fondation Maison des sciences de l’homme (CEM-FMSH) in Paris, in the framework of an additional combined IIAS/CEM-FMSH fellowship.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

Postdoc/Postgrad Positions in Psychiatric Genetics | ΗΠΑ

Postdoc and postgrad positions open in the Division of Human Genetics at Yale Department of Psychiatry.

The primary research focus will be to investigate the predisposition to psychiatric disorders and behavioral traits using genome-wide data. The successful candidate will work with Dr. Renato Polimanti, Assistant Professor at the Yale University School of Medicine, on projects funded by the Brain & Behavior Research Foundation, the American Foundation for Suicide Prevention, and the Simons Foundation Autism Research Initiative.

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Ιούλιος 28, 2018
Categories: Υποτροφίες

Schwarzman Scholars Program | Κίνα

The Schwarzman Scholars Program for Future Leaders is now open. The scholar’s program is designed to identify the most promising young leaders from around the world to ensure that the next generation of business, political, and civil society leaders can effectively serve as bridges between China and the rest of the world.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Σεπτέμβριος 27, 2018
Categories: Υποτροφίες

5 Postdoctoral Researcher - Research Fellow positions at Aalto University | Φινλανδία

5 Postdoctoral Researcher/Research Fellow positions in Superconducting Qubits and Quantum Phenomena (Helsinki, Finland)

Aalto University is looking for excellent researchers in several areas:

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Αύγουστος 5, 2018
Categories: Υποτροφίες

15 Υποτροφίες στο εξωτερικό (28/06/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

15 PhD Positions - SAS - Safer Autonomous Systems | Βέλγιο

Applications are invited for 15 PhD positions (“Early Stage Researchers”) to be funded by the Marie-Sklodowska-Curie Innovative Training Network “SAS – Safer Autonomous Systems” within the Horizon 2020 Programme of the European Commission.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Αύγουστος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

5 Προπτυχιακές Υποτροφίες από το Βαρδινογιάννειον Ίδρυμα

Το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα παρέχει για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 προγράμματα υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές εσωτερικού διαρκείας ενός έτους.

Τα προγράμματα προβλέπουν 5 προπτυχιακές υποτροφίες στην Ελλάδα σε ένα από τα παρακάτω αντικείμενα:

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Σεπτέμβριος 7, 2018
Categories: Υποτροφίες

Pages