Υποτροφίες

3 Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στο Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας

Το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας προσφέρει 3 χρηματοδοτούμενες θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων ως ακολούθως:

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Οκτώβριος 14, 2018
Categories: Υποτροφίες

44 Υποτροφίες στο εξωτερικό (05/09/2018)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Fellowships at D. E. Shaw Research

D. E. Shaw Research is seeking postdoctoral fellows of exceptional ability to join the New York–based team as follows:

  1. Postdoctoral Fellowships in Computational Chemistry and Biology at D. E. Shaw Research
  2. Postdoctoral Fellowships in Computational Chemistry and Physics at D. E. Shaw Research

For further information you can visit the above links.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Δεκέμβριος 4, 2018
Categories: Υποτροφίες

ISPA's Fellowship Program

ISPA's Fellowship Program was created to provide emerging and mid-career performing arts professionals with the opportunity to expand their international networks through membership and attendance at an ISPA Congress. The Fellows represent all disciplines, genres, and types of arts organizations.

The application period for the Netherlands Fellowship Program for mid-career leaders working in those countries is open now through through September 17.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Σεπτέμβριος 17, 2018
Categories: Υποτροφίες

Harvard University Herbaria Research Fellowship

The Harvard University Herbaria (HUH; http://huh.harvard.edu) invites nominations and direct applications for the Harvard University Herbaria Research Fellowship, a fellowship in plant science. We especially seek outstanding early-career scientists and collections professionals who see new opportunities and innovations for collections-based research. The goal of the program is to facilitate collections-based research using available digital resources at the HUH.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Σεπτέμβριος 27, 2018
Categories: Υποτροφίες

Adobe Research Women-in-Technology Scholarship

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 04/09/2018 - 13:31

Adobe Research are creating innovative technologies for their software products to better serve consumers, creative professionals, developers, and enterprises. They bring together the smartest, most driven people we can find, and they give them the freedom to nurture their intellectual curiosity, while providing them the necessary resources and support to shape their ideas into tangible results.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Σεπτέμβριος 28, 2018
Categories: Υποτροφίες

Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών στο ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕ

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 04/09/2018 - 12:36

Στα πλαίσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων το ινστιτούτο ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕ προκηρύσσει θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων (Υ/Δ) και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών (ΜΕ).

Οι Υ/Δ θα πρέπει να έχουν πτυχίο από τμήμα Φαρμακευτικής, Χημικών Μηχανικών, Χημείας, Βιολογίας ή άλλο συναφές, και πολύ καλή γνώση Αγγλικών.

Categories: Υποτροφίες

ELBE postdoctoral fellows (Biological Physics and Biophysics)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 04/09/2018 - 12:31

The Center for Systems Biology Dresden (CSBD) calls for applications for ELBE postdoctoral fellowships in the fields of Biological Physics and Biophysics

The ELBE postdoctoral fellows program fosters cross-disciplinary projects and provides an ideal springboard to an independent research career.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Οκτώβριος 4, 2018
Categories: Υποτροφίες

UNU-WIDER Visiting Scholars Programme

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 04/09/2018 - 12:27

UNU-WIDER Visiting Scholars Programme gives qualified scholars an opportunity to research topics related to development and/or global economic issues, and to participate in UNU-WIDER activities.

Scholars typically spend a 2-3 months ‘sabbatical’ at UNU-WIDER. During this time they prepare one or more papers to be considered for publication in the WIDER working paper series, and present a seminar in their field of research.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Σεπτέμβριος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

3 Year Fellowships - Center for Space and Habitability

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 04/09/2018 - 11:00

The Center for Space and Habitability (CSH) at the University of Bern, Switzerland, invites applications for CSH Fellows in the broad areas of exoplanet science, planetary science (Solar System), astrochemistry, star and planet formation, geophysics, astrobiology and science education. We are interested in theorists, observers and instrumentation experts. We expect to fill at least two positions. CSH Fellows are expected to be independent postdoctoral researchers who are within 5 years of their Ph.D, and who will carry out their own early-career research program.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

16 Υποτροφίες στο εξωτερικό (04/09/2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 04/09/2018 - 10:03

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Προπτυχιακή Υποτροφία από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Τρίτη, 04/09/2018 - 08:44

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης – κατόπιν επιλογής – ενός/μίας προπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. με το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 € ) από τα έσοδα της Δωρεάς Σοφίας Δερμίση «στη μνήμη των Ομότιμων Καθηγητών Βασιλείου και Νικούλας - Πηνελόπης Δερμίση».

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως την Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018 - 2:30pm.

Αναλυτικές πληροφορίες - Αιτήσεις: Τμήμα Κληροδοτημάτων Α.Π.Θ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Οκτώβριος 12, 2018
Categories: Υποτροφίες

40 Υποτροφίες στο εξωτερικό (03/09/2018)

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 03/09/2018 - 15:05

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για Υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

HCAS Core Fellowship Program

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 03/09/2018 - 14:37

The Core Fellowship Program is the basis of all HCAS activities.

Ba­sic char­ac­ter­is­tics of the program

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Σεπτέμβριος 13, 2018
Categories: Υποτροφίες

2 Υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων από τον ΕΛΚΕ Α.Π.Θ.

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 03/09/2018 - 13:35

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αξιοποίηση πολιτισμικού αποθέματος με τη χρήση υποβοηθούμενης αναγνώρισης, ανάλυσης, επισήμανσης και εμπλουτισμού τεκμηρίων», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Σεπτέμβριος 17, 2018
Categories: Υποτροφίες

Max Weber Programme for International Students in Italy

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 03/09/2018 - 13:30

Max Weber Programme (MWP) offers international fellowships of 1 and 2 years in the social sciences and humanities. The Max Weber Programme (MWP) is a postdoctoral training programme for junior post-docs who want to advance in their research and academic training. Up to 50-55 Max Weber fellowships are awarded annually.

The aim of the Max Weber Programme is to provide the Fellows with the experience of membership of a vibrant academic community, to which they make a central contribution.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Οκτώβριος 18, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Θέση Υποψηφίου Διδάκτορα και 1 Θέση Μεταδιδάκτορα από το ΙΙΒΕΑΑ

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 03/09/2018 - 13:27

Το Iδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) στα πλαίσια του έργου “Changes in levels, phosphorylation, and kinase activity of LRRK2 in biofluids from patients with idiopathic or alpha-synuclein linked Parkinson’s Disease”, προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις:

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Σεπτέμβριος 14, 2018
Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Fellowships - Stewart Blusson Quantum Matter Institute

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 03/09/2018 - 13:11

Stewart Blusson Quantum Matter Institute Postdoctoral Fellowships

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD positions in Nanoscience of Biology, Chemistry, Physics, Material Science, and related

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 03/09/2018 - 12:40

The Swiss Nanoscience Institute (SNI) at the University of Basel invites highly motivated scientists to apply for the SNI PhD program in Nanoscience. The eight successful PhD candidates will join an attractive interdisciplinary programme together with the 30 currently supported scientists. The available positions cover a wide variety of topics, including cutting edge quantum physics and chemistry, material science, nanotechnology, biochemistry and cell biology.

Your position
The following projects are available:

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Δεκέμβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

10 doctoral fellowships in the a.r.t.e.s. EUmanities programme

Υποτροφίες - Δημοκρίτειο - Δευτέρα, 03/09/2018 - 12:29

a.r.t.e.s. EUmanities is a pioneering programme of the a.r.t.e.s. Graduate School for the Humanities Cologne for establishing a European Graduate School for the Humanities. Starting in April 2019, a.r.t.e.s. EUmanities will provide 10 Early Stage Researcher (ESR) fellowships, training young scholars to excel in research and cope with the global challenges Europe is facing.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

Pages