Erasmus+

ΙΚΥ και 30 χρόνια Erasmus - Δελτίο Τύπου

iky - Wed, 13/12/2017 - 16:01

Δελτίο Τύπου για την Εκδήλωση «ΙΚΥ και 30 χρόνια Erasmus»

ICM Handbook | Version 2.0 | November 2017

iky - Τρίτη, 12/12/2017 - 14:49

Οδηγός προγράμματος/ Erasmus+ Guide (ENG)

iky - Δευτέρα, 11/12/2017 - 10:27

Προσοχή: Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμος ο Ευρωπαϊκός Οδηγός 2018 για το Πρόγραμμα Erasmus+ (Version 1(2018): 25/10/2017 ) τον οποίο μπορείτε να βρείτε στην αγγλική γλώσσα στο συνημμένο pdf αρχείο.
Η συμπληρωματική ανακοίνωση της ΕΜ για κάθε έναν από τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με ειδικότερες οδηγίες προς τους αιτούντες, θα αναρτηθεί άμεσα στην ιστοσελίδα της ΕΜ/ΙΚΥ.
Γενικότερα, στο πλαίσιο της  Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για το 2018,
οι βασικές αλλαγές που αφορούν στους κανόνες της χρηματοδότησης είναι οι ακόλουθοι:

Κατηγορία ταξιδίου:

-Το ποσό που αντιστοιχεί στη χιλιομετρική ζώνη βάσει του εργαλείου της ΕΕ «Μετρητής απόστασης» άνω των 8.000 χιλιομέτρων αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ  για τις Βασικές Δράσεις ΚΑ1 και ΚΑ2 για τους συμμετέχοντες σε σχέδια  μεταξύ των χωρών του προγράμματος και μεταξύ των χωρών του προγράμματος και των χωρών εταίρων.
-Η υποστήριξη για ειδικές δαπάνες ταξιδίου (exceptional travel cost support)  είναι διαθέσιμη σε όλους τους συμμετέχοντες που είναι επιλέξιμοι να αιτηθούν δαπάνες ταξιδίου σε σχέδια μεταξύ των χωρών του προγράμματος. Οι δυο προηγούμενες κατηγορίες των ειδικών δαπανών (συγκεκριμένα η οικονομική ενίσχυση για υψηλές δαπάνες εσωτερικής μετακίνησης (top up)  και οι ειδικές δαπάνες για μετακίνηση προς εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη), έχουν συγχωνευθεί.

Κατηγορία ατομικής υποστήριξης  (διαβίωσης):

-Προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερα η συνοχή μεταξύ των δράσεων και των τομέων, η ομαδοποίηση των χωρών έχει εναρμονιστεί για τον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Βασική Δράση  ΚΑ1. Ειδικότερα,  οι χώρες έχουν ομαδοποιηθεί βάσει του κόστους ζωής. Τα ποσά για ατομική υποστήριξη για κάθε ομάδα χωρών έχουν επίσης προσαρμοστεί. Το επίπεδο της ατομικής υποστήριξης για την Βασική Δράση ΚΑ2 ακολουθεί την ίδια μεθοδολογία, όπως ορίζεται για την Βασική Δράση ΚΑ1. Οι ποσοστιαίες κλίμακες για δραστηριότητες μακροχρόνιας κινητικότητας (από 15 έως 60 ημέρες και από 61 ημέρες έως 12 μήνες) παραμένουν αμετάβλητες.
-Όσον αφορά στην κινητικότητα των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ των χωρών του προγράμματος, προτάθηκε αύξηση (κατά μέσο όρο 13,5% -15%) του επιπέδου ατομικής υποστήριξης. Επειδή μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τον αριθμό των κινητικοτήτων που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν και προκειμένου να επιτευχθούν οι αρχικοί στόχοι, τα ποσά αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 10% που αντιστοιχούν στην ελάχιστη αύξηση του προϋπολογισμού για το 2018. Το επίπεδο της ατομικής υποστήριξης για την κινητικότητα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μεταξύ των χωρών του προγράμματος και χωρών εταίρων (KA107) έχει επίσης αυξηθεί.

Τιμητική εκδήλωση για τον Πρόεδρο του ΙΚΥ, Ομότιμο Καθηγητή Κυριάκο Αθανασίου

iky - Thu, 30/11/2017 - 11:07

Στο πλαίσιο του 4ο Πανελληνίου Συνεδρίου, «Η Βιολογία στην Εκπαίδευση», που θα πραγματοποιηθεί 1-3 Δεκεμβρίου 2017, στην Αθήνα,
σε συνεργασία με:

  • το Ράλλειο Γενικό Λύκειο Θηλέων Πειραιά,
  • την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΙ.Δ.Ε.)  Πειραιά και
  • την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/Θμιας & Β/Θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

θα υπάρξει τιμητική εκδήλωση για τον Πρόεδρο του ΙΚΥ, 

Ομότιμο Καθηγητή Κυριάκο Αθανασίου.
 

Επείγουσα ανακοίνωση για το πρόγραμμα IKYDA

iky - Τρίτη, 28/11/2017 - 12:17

Επειδή, από παραδρομή, η DAAD δεν είχε ενημερώσει ότι οι δαπάνες που καλύπτει αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο, παρακαλούνται οι υποψήφιοι που πρόκειται να υποβάλουν ερευνητική πρόταση, στο πλαίσιο του προγράμματος IKYDA, να λάβουν υπ’ όψιν τους τον πίνακα που ακολουθεί με τα ισχύοντα ποσά αποζημίωσης, προκειμένου να τα εντάξουν ορθώς στον προϋπολογισμό τους. Όσοι έχουν ήδη αποστείλει τις αιτήσεις τους ταχυδρομικώς, παρακαλούνται να υποβάλουν με email στο foreigners@iky.gr ένα συμπληρωματικό φύλλο διορθωμένο στο ορθό.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι σύμφωνα με την DAAD η χρηματοδότηση ισχύει έως τον Μάρτιο 2020.

ΙΚΥ και 30 χρόνια Erasmus

iky - Fri, 24/11/2017 - 11:43

Εκδήλωση για τον εορτασμό των 30 χρόνων του προγράμματος Erasmus με θέμα: «ΙΚΥ και 30 χρόνια Erasmus»

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017, αίθουσα Σκαλκώτας Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ως Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, θα πραγματοποιήσει εκδήλωση για τον εορτασμό των 30 χρόνων του προγράμματος Erasmus με θέμα: «ΙΚΥ και 30 χρόνια Erasmus»

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017, στην αίθουσα Σκαλκώτας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Ώρα προσέλευσης 08:30-09:30

Δηλώστε τη συμμετοχή σας εδώ, έως την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017

Το ΙΚΥ και η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «30 χρόνια Erasmus - Erasmus+ και ο ρόλος της Σιβιτανιδείου  Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων»

iky - Thu, 23/11/2017 - 15:23

 

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Σιβιτανιδείου Σχολής- Θεσσαλονίκης 151 Καλλιθέα


Με αφορμή τον εορτασμό των 30 χρόνων του προγράμματος Erasmus η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ως Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα:
«30 χρόνια Erasmus - Erasmus+ και ο ρόλος της Σιβιτανιδείου  Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων».

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 – 15:00, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Σιβιτανιδείου Σχολής, Θεσσαλονίκης 151 Καλλιθέα.
Την εκδήλωση αναμένεται να τιμήσουν με την παρουσία τους ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών ΙΚΥ, κος Φώτιος Κ. Αθανασόπουλος και η Προϊσταμένη του Τμήματος  Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΙΚΥ, Δρ. Ντρούτσα Ειρήνη.

Ο κύριος Αθανασόπουλος θα αναφερθεί μέσω της ομιλίας του στα 30 χρόνια επιτυχημένης διαδρομής του ΙΚΥ στο πρόγραμμα Εrasmus, ενώ η κυρία Ντρούτσα θα εστιάσει στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και την πορεία του τομέα στο πρόγραμμα Εrasmus.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα και την εκδήλωση θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Σιβιτανιδείου Σχολής.

 

 

 

Συμπληρωματική ανακοίνωση σχετικά με εκδηλώσεις ενημέρωσης για το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας

iky - Wed, 22/11/2017 - 15:14

Σας ενημερώνουμε ότι, συμπληρωματικά προς τις ήδη ανακοινωθείσες εκδηλώσεις παρουσίασης του προγράμματος διδακτορικών σπουδών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (European University Institute-EUI), ο κ. Προμηθέας Περίδης, ο οποίος εκπονεί το διδακτορικό του στη Νομική Σχολή του EUI, θα πραγματοποιήσει και τέταρτη παρουσίαση την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου και ώρα 11 π.μ. στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ακαδημίας 45, Αίθουσα Α, πρώτος όροφος, Νομική Σχολή.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο ακόλουθο link: https://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/DoctoralProgramme/DoctoralProgrammePresentations

Ημερίδα Ενημέρωσης για το Πρόγραμμα Erasmus+ | Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2017

iky - Wed, 22/11/2017 - 15:00

To Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση ανακοινώνει την πραγματοποίηση ημερίδας ενημέρωσης για τις δυνατότητες χρηματοδότησης σχεδίων κινητικότητας και στρατηγικών συμπράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος.

To Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/ Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ για την εκπαίδευση και την κατάρτιση ανακοινώνει την πραγματοποίηση ημερίδας ενημέρωσης για τις δυνατότητες χρηματοδότησης σχεδίων κινητικότητας και στρατηγικών συμπράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Έμφαση θα δοθεί στη νέα Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 2018 για τους τομείς της Σχολικής και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Θα πραγματοποιηθούν παράλληλες συνεδρίες με εξειδικευμένη παροχή καθοδήγησης αναφορικά με τις αρχές, τους κανόνες και τον ορθό τρόπο σύνταξης και υποβολή αιτήσεων. Επίσης, θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές αναφορικά με τη διαδικασία διαμόρφωσης προτάσεων Erasmus+.

Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε φορείς που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Erasmus+ για τους ανωτέρω τομείς από την Εθνική Μονάδα-ΙΚΥ.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 με ώρα προσέλευσης 9.00 π.μ. στο Ξενοδοχείο Divani Caravel. Η ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής θα είναι διαθέσιμη εδώ έως τις 4 Δεκεμβρίου 2017.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον συμμετοχής σας.  

 

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2017

Ξενοδοχείο Divani Caravel Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2