Erasmus+

Διεξαγωγή Διαδικτυακής Ενημερωτικής Ημερίδας με θέμα: "Δυνατότητες για χρηματοδότηση δράσεων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2 «Στρατηγικές Συμπράξεις» του προγράμματος Erasmus+"

iky - Τρίτη, 20/02/2018 - 11:39

Σας γνωστοποιούμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ως η Εθνική Μονάδα του προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης θα διοργανώσει Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα μέσω της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ.
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018, ώρες 11:00 πμ - 14:00μμ και μπορούν να την παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι πατώντας εδώ .

Η Ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 2018 και απευθύνεται στην Εκπαιδευτική και Ακαδημαϊκή κοινότητα και σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις προτεραιότητες και τους κανονισμούς του προγράμματος Erasmus+ και ιδιαίτερα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω της Βασικής Δράσης 2 «Στρατηγικές Συμπράξεις».

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν ερωτήματα αναφορικά με τη Βασική Δράση 2 «Στρατηγικές Συμπράξεις» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων 2018, μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα υποβολής ερωτημάτων εδώ.
Η φόρμα υποβολής ερωτήσεων θα είναι ενεργή από την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου έως την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018.

Τα ερωτήματα που θα υποβληθούν θα αποδελτιωθούν από τα στελέχη της ΕΜ με τη λογική των συχνών ερωτήσεων (Frequently asked questions FAQ) και θα απαντηθούν διαδικτυακά κατά τη διάρκεια της Ημερίδας.

Ανακοίνωση εκμίσθωσης ακινήτου στην Κηφισιά, του Κληροδοτήματος «Φανής Σαριγιάννη» που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ.

iky - Τρίτη, 13/02/2018 - 12:38

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.24 του Ν.4182/2013 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Συνεδρία 39η/24.10.2017) του Ι.Κ.Υ., το οποίο διαχειρίζεται την κοινωφελή περιουσία, δεχόμεθα έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Κέντρου της Κηφισιάς, στα σύνορα με την Νέα Ερυθραία και την περιοχή του Κοκκιναρά Κηφισιάς. Προθεσμία υποβολής προσφορών από 07.02.2018 έως και 26.02.2018.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων δαπανών μη κερδοσκοπικών φορέων 2017 (Διαύγεια Άρθρο 10Β)

iky - Thu, 01/02/2018 - 13:42

H Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+/ ΙΚΥ, ως φορέας Κεντρικής Διοίκησης, καλεί όλους τους υπαγόμενους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και Φορείς που έχουν επιχορηγηθεί από το οικείο Πρόγραμμα Erasmus+ να πράξουν κάθε δέουσα ενέργεια προκειμένου να δημοσιεύσουν τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών τους για το έτος 2017, στην ειδική εφαρμογή η οποία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο (http://mef.diavgeia.gov.gr) με καταληκτική ημερομηνία την 28η.02.2018 (ΑΔΑ: ΨΝΔΦ465ΧΘΨ-Ε0Σ).

Επισημαίνεται ότι τυχόν μη δημοσίευση των απολογιστικών στοιχείων δαπανών έως την καταληκτική ημερομηνία, ήτοι 28/02/2018, έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υπόχρεου Οργανισμού ή Φορέα από κάθε επιχορήγηση ή καταβολή μέρους επιχορήγησης στο μέλλον.
Επισυνάπτονται, η Ανακοίνωση της Ελληνικής Εθνικής Μονάδας Erasmus+/ΙΚΥ και η Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΨΝΔΦ465ΧΘΨ-Ε0Σ), προς ενημέρωσή σας.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Παράταση Υποβολής Αιτήσεων ΚΑ107 & ΚΑ103 / Πρόσκληση 2018

iky - Thu, 01/02/2018 - 13:36

Ακολουθεί εξαιρετικά επείγουσα ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τις δράσεις KA107 - Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ χωρών του Προγράμματος και χωρών Εταίρων και ΚΑ103 - Κινητικότητα μεταξύ των Χωρών του Προγράμματος / 2018.

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων κατά την τελευταία ώρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις δράσεις KA103 και KA107 κατά 24 ώρες.

Η νέα προθεσμία υποβολής είναι 12.00μ.μ. ώρα Βρυξελλών, 2 Φεβρουαρίου 2018.»

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Αιτήσεις Διεθνούς Κινητικότητας (ΚΑ107) / Πρόσκληση 2018

iky - Thu, 01/02/2018 - 08:27

Ακολουθεί εξαιρετικά επείγουσα ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τη δράση KA107 - Διεθνής Κινητικότητα μεταξύ χωρών του Προγράμματος και χωρών Εταίρων / 2018.

"Please be informed that due technical reasons the budget calculations in some applications do not work properly. In case you do not manage to finalise the application with the correct calculations, please submit the application form in any event before the deadline expires. The calculations of budget for all applications will be checked by the National Agencies at a later stage and corrected before signing contracts."

Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη ότι για τεχνικούς λόγους οι υπολογισμοί του προϋπολογισμού σε ορισμένες αιτήσεις δε λειτουργούν σωστά. Σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να ολοκληρώσετε την αίτηση με τους σωστούς υπολογισμούς, παρακαλείσθε να υποβάλετε το έντυπο της αίτησης σε κάθε περίπτωση πριν λήξει η προθεσμία.Οι υπολογισμοί του προϋπολογισμού για όλες τις αιτήσεις θα ελεγχθούν αργότερα από τις Εθνικές Μονάδες και θα διορθωθούν πριν υπογραφούν οι συμβάσεις."