iky

Subscribe to iky feed
Το ΙΚΥ ως ένας από τους πιο ιστορικούς εθνικούς φορείς υποτροφιών διατρέχει μέχρι σήμερα μια μακρόχρονη πορεία ιστορικής προσφοράς στην προώθηση της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της τέχνης, της γλώσσας και του πολιτισμού.
Updated: 4 min 32 sec ago

Ο Πρόεδρος του ΙΚΥ στην Οξφόρδη/ Oxford Summit of Leaders 2018

Τρίτη, 18/12/2018 - 10:58

Ο Πρόεδρος του ΙΚΥ θα πραγματοποιήσει ομιλία στη Σύνοδο Κορυφής ακαδημαϊκών Ηγετών (Oxford Summit of Leaders 2018) στην Οξφόρδη, την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018, με θέμα «The main person in University: student or professor?‘

From teacher-centered to a student-centered teaching model: can we achieve? Possibilities and prospects. Difficultieς».  

Η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών (Summit of Leaders) είναι μια μόνιμη διαδραστική πλατφόρμα διεθνούς οικονομικής, ακαδημαϊκής και διαπολιτισμικής συνεργασίας. Από το 2000, πάνω από 8000 αντιπρόσωποι σε όλο τον κόσμο έχουν επισκεφθεί τις Συνόδους Κορυφής των ηγετών, έχουν παρουσιαστεί εκατοντάδες καινοτόμα έργα, έχουν πραγματοποιηθεί εξειδικευμένες συναντήσεις εργασίας για την ανταλλαγή εμπειριών και διαπραγματεύσεις, καθώς και εκδηλώσεις δικτύωσης για τους διευθυντές ανώτερων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

Μεταπτυχιακές υποτροφίες ΙΚΥ-ΕΤΕ/Δεκέμβριος 2018

Τρίτη, 18/12/2018 - 09:06

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) προκηρύσσει 100 θέσεις υποτροφιών διάρκειας 18 έως 24 μηνών, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου (master) στην Ελλάδα (ακαδ. έτος έναρξης 2018-2019) με παράλληλη πρακτική άσκηση για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στην ΕΤΕ, ανάλογα τον τόπο σπουδών του υποψήφιου, στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.

Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών τους σπουδών οι υπότροφοι θα απασχοληθούν, εάν επιθυμούν, στην ΕΤΕ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, για δύο έτη.

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν  στους ακόλουθους τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς:
•    Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά
•    Πληροφορική
•    Θετικές Επιστήμες
•    Διοίκηση επιχειρήσεων / Τραπεζική

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή στoν ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.iky.gr , από Τρίτη 11/12/2018 έως και τις 21/12/2018 και ώρα 13.00 και στη συνέχεια να αποστείλουν στο ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία, Υπόψη Τμήματος Διαγωνισμών) φάκελο υποψηφιότητας (εκτυπωμένη αίτηση σε έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά)έως και τις 27/12/2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Όλες οι πληροφορίες παρέχονται στον υπερσύνδεσμο του ΙΚΥ:  https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/metaptuxiako-gr/iky-ete-2-2/2018-2019.

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ - Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) στα τηλέφωνα 210-3726394, 210-3726355, καθώς και στο email: infoteam@iky.gr

Σημαντική επισήμανση: Λόγω των επίσημων αργιών των Χριστουγέννων οι υποψήφιοι καλούνται να φροντίσουν έγκαιρα για τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν από τις Γραμματείες των Σχολών. Σε περίπτωση που κάποιο πιστοποιητικό δεν δύναται να εκδοθεί, έως την καταληκτική ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών στο ΙΚΥ, θα πρέπει να επισυναφθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης χορήγησης του εν λόγω δικαιολογητικού από τη Γραμματεία.

                                                                                                                                                                                                                                Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΥ

                                                                                                                                                                                                                                                    Κυριάκος Αθανασίου
                                                                                                                                                                                                                                               Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

13/12/2018 - H Εθνική Μονάδα Erasmus+/IKY συμμετέχει ενεργά στο “3ο European Job & Mobility Roadshow"

Thu, 13/12/2018 - 13:36

13/12/2018 - H Εθνική Μονάδα Erasmus+/IKY συμμετέχει ενεργά στο “3ο European Job & Mobility Roadshow” που διοργανώνουν τα 7 Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Patras- Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Κομοτηνής, Ξάνθης, Χαλκιδικής, ΚΕΔΗ Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου. Επόμενος σταθμός η Πάτρα, Πέμπτη 13/12/2018

13/12/2018 - H Εθνική Μονάδα Erasmus+/IKY συμμετέχει ενεργά στο “3ο European Job & Mobility Roadshow” που διοργανώνουν τα 7 Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Patras- Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Κομοτηνής, Ξάνθης, Χαλκιδικής, ΚΕΔΗ Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου. Επόμενος σταθμός η Πάτρα, Πέμπτη 13/12/2018

7 Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Πάτρας- Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Κομοτηνής, Ξάνθης, Χαλκιδικής, ΚΕΔΗ Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου διοργανώνουν το 3ο EU Jobs and Mobility Roadshow, ώστε να γνωρίσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες τα προνόμια της κινητικότητας σε επίπεδο σπουδών, πρακτικής άσκησης, εργασίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Μετά την ενεργό συμμετοχή της Εθνικής Μονάδας Erasmus+/ΙΚΥ με παρουσίαση αναφορικά με τις δυνατότητες και ευκαιρίες του Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Κομοτηνή (3/12/2018), Καβάλα (4/12/2018), Ν. Μουδανιά-Χαλκιδική (5/12/2018), Θεσσαλονίκη (6/12/2018), Ιωάννινα (7/12/2018), επόμενος σταθμός η Πάτρα όπου το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Πάτρας- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιεί εκδήλωση την Πέμπτη 13/12/2018 στον πολυχώρο της αγοράς Αργύρη από τις 17:00-21:00.

Στο συνεδριακό χώρο της αγοράς Αργύρη θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις από εκπροσώπους φορέων που ασχολούνται με την κινητικότητα σε επίπεδο σπουδών και εργασίας όπως η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ), το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εργασία (EURES), το Erasmus Student Network (ESN), το Ινστιτούτο Goethe-Zentrum Patras καθώς και το Γαλλικό Ινστιτούτο Πάτρας (Ι.F.A).

12/12/2018 - Σε ζωντανή μετάδοση, η παρουσίαση του νέου τετραετούς προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονών Γλωσσών

Τρίτη, 11/12/2018 - 12:39

Σε ζωντανή μετάδοση, η παρουσίαση του νέου τετραετούς προγράμματος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονών Γλωσσών (ECML) με τίτλο “Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences”, 12/12/2018, 9:00 π.μ. – 10:20 π.μ.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML), οργανισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης, αρμόδιος για την γλωσσική εκπαίδευση των κρατών-μελών του, προσφέρει σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά με το έργο του τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν, σε ζωντανή μετάδοση, την παρουσίαση του νέου τετραετούς του προγράμματος, με τίτλο “Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences”. Το περιεχόμενο του εν λόγω προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν οι ενδιαφερόμενοι σε ζωντανή μετάδοση, στις 12 Δεκεμβρίου 2018, από τις 9.00 π.μ. – 10.30 π.μ. (τοπική ώρα), μέσω του συνδέσμου: www.ecml.at/livestream.

Το σχετικό έγγραφο του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εδώ.

Μεταπτυχιακές Υποτροφίες ΙΚΥ - Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος /Δεκέμβριος 2018

Δευτέρα, 10/12/2018 - 15:06

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) και σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΚΥΑ 59807/Z1/17.04.2018, ΦΕΚ 1464/Β/27-4-2018 όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 196860/Ζ1/16-11-2018, ΦΕΚ 5502/Β/7-12-2018), προκηρύσσει 100 θέσεις υποτροφιών διάρκειας 18-24 μηνών, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου (master) στην Ελλάδα (ακαδ. έτος έναρξης 2018-2019) με παράλληλη πρακτική άσκηση στην ΕΤΕ.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων μέσω μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και επαγγελματικής εμπειρίας στην ΕΤΕ, στους ακόλουθους τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς:
•    Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά
•    Πληροφορική
•    Θετικές Επιστήμες
•    Διοίκηση επιχειρήσεων / Τραπεζική

Οι μεταπτυχιακές σπουδές και η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και μετά το πέρας τους οι υπότροφοι θα απασχοληθούν, εάν επιθυμούν, στην ΕΤΕ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, για δύο έτη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή στoν ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.iky.gr, από Τρίτη 11/12/2018 έως και τις 21/12/2018 και ώρα 13.00 και στη συνέχεια να αποστείλουν στο ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία, Υπόψη Τμήματος Διαγωνισμών) φάκελο υποψηφιότητας (εκτυπωμένη/υπογεγραμμένη αίτηση σε έντυπη μορφή και σχετικά δικαιολογητικά) έως και τις 27/12/2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Πριν προβούν στην υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά την συνημμένη «Προκήρυξη».

Περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ - Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία) στα τηλέφωνα 210-3726394 και 210-3726355, καθώς και στο email: infoteam@iky.gr

Τεχνική υποστήριξη αναφορικά με την ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται στα τηλ. 210-3726366, 210-3726367 ή μέσω του email: ikywebsupport@iky.gr

Σημαντική επισήμανση: Λόγω των επίσημων αργιών των Χριστουγέννων οι υποψήφιοι καλούνται να φροντίσουν έγκαιρα για τα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν από τις Γραμματείες των Σχολών. Σε περίπτωση που κάποιο πιστοποιητικό δεν δύναται να εκδοθεί, έως την καταληκτική ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών στο ΙΚΥ, θα πρέπει να επισυναφθεί σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης χορήγησης του εν λόγω δικαιολογητικού από τη Γραμματεία.

14/12/2018 - Ημερίδα ενημέρωσης για το Έργο του ΙΚΥ "Διασύνδεση των Υποτρόφων ΙΚΥ με την ελληνική αγορά εργασίας"

Δευτέρα, 10/12/2018 - 14:42

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, διοργανώνει εκδήλωση για τη διασύνδεση των Υποτρόφων του με την ελληνική αγορά εργασίας.

Η Εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 17:00. Η ημερίδα απευθύνεται σε υποτρόφους του ΙΚΥ όλων των μεταπτυχιακών βαθμίδων εκπαίδευσης, που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους, και έχει ως κύριο στόχο την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των υποτροφιών και την ομαλή ένταξη των Υποτρόφων στην αγορά εργασίας.

Ακολούθως παρατίθεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

Προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή στην ημερίδα, παρακαλούμε αποστείλατε τα στοιχεία σας στο grammateiads@iky.gr ή επικοινωνήστε στο 2103726350.

07/12/2018 - Ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ στην Καλαμάτα

Fri, 07/12/2018 - 14:03

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, πρόκειται να διοργανώσει Ημερίδα ενημέρωσης και πληροφόρησης για τη νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2019 για τους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ανώτατης εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων. Η Ημερίδα, θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Elite City Resort (Οδός Ναβαρίνου 2, 24100, Καλαμάτα), την Παρασκευή 07 Δεκεμβρίου 2018.

 

Η ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί απευθύνεται σε τοπικές σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, Φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, φορείς Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθώς και ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Κύριος στόχος της ημερίδας είναι να παράσχει πληροφόρηση προς τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις δυνατότητες επιμόρφωσης και κατάρτισης στο εξωτερικό, τις δυνατότητες δικτύωσης και τον κύκλο ζωής των σχεδίων καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία που ενδεχομένως αποδειχθεί χρήσιμη για την νέα υποβολή αιτήσεων για το έτος 2019.

Θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση αναφορικά με το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή στην ημερίδα, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

 Loading...

 

 

Συμμετοχή του ΙΚΥ στην Ετήσια Συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για τη Δράση ‘Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών’, Βρυξέλλες, 22 & 23/11/2018

Wed, 05/12/2018 - 15:49

Η Μονάδα B.2 της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολείται με το θέμα των Σχολείων και της Πολυγλωσσίας συγκάλεσε την ετήσια συνεδρίαση των φορέων στα Κράτη Μέλη που υλοποιούν τη Δράση ‘Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών’. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών συμμετείχε ενεργά κάνοντας παρουσίαση με τίτλο “Υλοποιώντας τη Δράση ‘Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών στην Ελλάδα”. Οι Εθνικές Μονάδες Erasmus+ της Πορτογαλίας και της Σουηδίας παρουσίασαν επίσης τον τρόπο που υλοποιούν τη Δράση σε εθνικό επίπεδο καθώς και η Ισπανική Εθνική Μονάδα Erasmus+ πως αξιοποίησε τα εργαλεία που παρέχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ECML). Ιδιαίτερη εστίαση δόθηκε στην ανάπτυξη και κατανόηση του πλαισίου ευρωπαϊκής πολιτικής για την εκμάθηση και διδασκαλία ξένων γλωσσών που συνοψίζεται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σχετικά με τη διδασκαλία και την εκμάθηση γλωσσών. Η επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML) παρουσίασε το ρόλο, τις δραστηριότητες τους και ζήτησε εντατικοποίηση της συνεργασίας με τα Κράτη Μέλη.

Εκτενής συζήτηση έγινε για τις ενέργειες όλων των εθνικών φορέων που υλοποιούν τη Δράση ‘Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών’, για τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες που έχουν τεθεί για τα έτη 2018-2020 καθώς και για τις δραστηριότητες που θα διεξαχθούν το 2019 σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο Κρατών Μελών. Τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας διέκρινε η εστίαση στο μέλλον και πιο συγκεκριμένα στο πως θα μετεξελιχθεί η Δράση ‘Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών’ κατά τη νέα προγραμματική περίοδο του Προγράμματος Erasmus.

Ενημέρωση για τις επικείμενες υποτροφίες του ΙΚΥ

Fri, 30/11/2018 - 10:55

 NEO!

  

Υποτροφίες ΙΚΥ/ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Υπογράφηκε η Κ.Υ.Α. και το ΙΚΥ σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προχωράει στην προκήρυξη 100 θέσεων υποτροφιών για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου (master) στην Ελλάδα με παράλληλη πρακτική άσκηση για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στην ΕΤΕ. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν στους ακόλουθους τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς: Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά, Πληροφορική, Θετικές Επιστήμες, Διοίκηση επιχειρήσεων / Τραπεζική.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές και η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και μετά το πέρας τους οι υπότροφοι θα απασχοληθούν, εάν επιθυμούν, στην ΕΤΕ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, για δύο έτη. 

NEO!

Υποτροφίες Μεταδιδακτόρων, 2ος κύκλος

Αναμένεται η υπογραφή της Κ.Υ.Α. και η δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προγράμματος υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών - Β Κύκλος» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Η Πράξη θα αφορά περίπου 600 μεταδιδακτορικές υποτροφίες, οι οποίες θα χορηγηθούν στους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς: α) ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, β) ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΖΩΗΣ και γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.

NEO!

 

Διδακτορικές Υποτροφίες ΙΚΥ- Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας

Τον Νοέμβριο2018 προκηρύχθηκαν πέντε (5) θέσεις υποτροφίας, στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (Ε.Π.Ι Φλωρεντίας), ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 , σε έναν από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς: 1) Ιστορίας και Πολιτισμού 2) Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 3) Νομικών Επιστημών 4) Οικονομικών Επιστημών. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στην ειδική πλατφόρμα του Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας με καταληκτική ημερομηνία την 31η Ιανουαρίου 2019.

 

NEO!  

Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός

Ξεκίνησε το νέο, 25ο Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού που απευθύνεται σε ξένους υπηκόους, κατόχους πτυχίου ξένου Πανεπιστημίου του εξωτερικού, που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

 

 

Υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων, 2ος κύκλος

Ολοκληρώνεται η συμβολαιοποίηση για τους 700 επιλεγέντες υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - 2ος Κύκλος, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», η οποία είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2018.

Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) - ακαδ. έτους 2017-2018 (2ος κύκλος)

Στις 20/9/2018 έληξε η προθεσμία υποβολής φακέλων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες-Β κύκλος» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Συνολικά ζητήθηκαν να υποβλήθουν 5.531 φάκελοι δικαιολογητικών (επιλεγέντων και ποσοστού επιλαχόντων). Αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου επιλεξιμότητας των αιτήσεων και η ανάρτηση των Πινάκων επιλεγέντων, επιλαχόντων και μη επιλέξιμων υποψήφιων στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ, πριν ή αμέσως μετά τις γιορτές.

Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες ΙΚΥ - Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας

Τον Οκτώβριο 2018 προκηρύχθηκε μία (1) θέση υποτροφίας στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ με τίτλο «Hellenic Ministry of Education and Religious Affairs - Max Weber Scholarships».

Το πρόγραμμα αφορά Έλληνες νέους μεταδιδάκτορες ερευνητές, οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (European University Institute) με τίτλο «Max Weber Postdoctoral Programme», για την πραγματοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας και κατάρτισης σε έναν από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς: 1) Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 2) Οικονομικών Επιστημών, 3) Νομικών Επιστημών, 4) Ιστορίας και Πολιτισμού. Οι ενδιαφερόμενοι όφειλαν να υποβάλουν σχετική αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή στο Ε.Π.Ι. Φλωρεντίας έως και την 18η Οκτωβρίου 2018.

27/11/2018 - Το ΙΚΥ συμμμετείχε στις  «ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ-2018»

Ο Πρόεδρος του ΙΚΥ πραγματοποίησε ομιλία αναφορικά με την προβολή των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, στην εκδήλωση «ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ-2018» που διοργάνωσε το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) στις 27 Νοεμβρίου 2018, με στόχο την υποστήριξη των νέων κυρίως ερευνητών στη διαδικασία αναζήτησης ευκαιριών για μία επιτυχημένη σταδιοδρομία στο χώρο της έρευνας.


Οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και με στελέχη του ΙΚΥ και να ενημερωθούν για τις υποτροφίες που χορηγεί σε ερευνητές καθώς και για τις ευκαιρίες που προσφέρει το Πρόγραμμα Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο φουαγιέ του Ε.Ι.Ε.

 

Διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης για τη Δράση Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων.

Fri, 30/11/2018 - 10:49

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) οργανώνει την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 διαδικτυακή Ημερίδα Ενημέρωσης (web streaming Info session) για τη Δράση Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων (Sector Skills Alliances) του προγράμματος Erasmus+. Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση γύρω από τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρει η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2019 (πρόσκληση 2019 - EAC / A03 / 2018) ενώ κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα δοθούν και συμβουλές προς τους ενδιαφερόμενους για την προετοιμασία και την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη δράση Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων (Sector Skills Alliances) εδώ.

Η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων (πρόσκληση 2019 - EAC / A03 / 2018) είναι ανοικτή. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν εδώ για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση ηλεκτρονικά την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 από τις 14 μ.μ. ώρα Βρυξελλών.

17/12/2018 - Ημερίδα Ενημέρωσης για την Ανώτατη Εκπαίδευση - Erasmus+

Wed, 28/11/2018 - 13:56

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, πρόκειται να διοργανώσει Ημερίδα ενημέρωσης και πληροφόρησης για τη νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2019 για το τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η Ημερίδα, θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL (Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα) τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018.

Η ημερίδα απευθύνεται σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) καθώς και σε Γραφεία Erasmus/ Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Κύριος στόχος της ημερίδας είναι η παροχή πληροφόρησης προς τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις επιμέρους δράσεις που αφορούν το τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης όπως η Διεθνής Κινητικότητα, οι Στρατηγικές Συμπράξεις καθώς και οι Κεντρικές Δράσεις (Capacity Building, Knowledge Alliances, European Universities, Jean Monnet και Erasmus Mundus Joint Master Degrees) για την νέα υποβολή αιτήσεων για το έτος 2019.

Θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση αναφορικά με το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή στην ημερίδα, παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα