Υποτροφίες - Δημοκρίτειο

70 υποτροφίες στο εξωτερικό (04/03/2019)

Δευτέρα, 04/03/2019 - 10:38

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική & 2 Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες, Α.Π.Θ.

Δευτέρα, 04/03/2019 - 09:49

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δίκτυο Συνεργασίας, Αξιοποίησης και Κλωνικής Επιλογής των Ελληνικών Ποικιλιών Αμπέλου και Ανάδειξης του Γενετικού Υλικού», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάρτιος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

16 PhD Positions, University of Münster, Germany (2019)

Δευτέρα, 04/03/2019 - 09:41

The joint graduate program of the Research Cluster Cells in Motion (CiM) and the International Max Planck Research School - Molecular Biomedicine (IMPRS-MBM) offers positions to pursue PhD projects in the areas of biology, chemistry, physics, mathematics or computer science. We are looking for young scientists with a vivid interest in interdisciplinary projects to image cell dynamics from the subcellular to the patient level.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Απρίλιος 26, 2019
Categories: Υποτροφίες

5-9 Postdoctoral Positions, University of Jyväskylä, Finland (2019)

Δευτέρα, 04/03/2019 - 09:34

Our naturally beautiful campus in the Jyväskylä city centre is home to a dynamic multidisciplinary research university – a modern, open and collaborative community of 2,500 experts and 15,000 students seeking answers to the pivotal questions of today and tomorrow.It was here, in 1863, that Finnish-language teacher education began. Since then, the University of Jyväskylä has been serving the future.The dialogue between research, education and society is our driving force.We cherish this balance of research and education, and work to promote open thinking.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Απρίλιος 1, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, IMPRS "Many-Particle Systems in Structured Environments", Germany (2019)

Δευτέρα, 04/03/2019 - 09:29

This IMPRS, which is devoted to addressing some of the central contemporary themes in theoretical and computational physics, chemistry and materials science, seeks young scientists for its doctoral programme. It offers excellent research facilities at the Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems as well as at its partner institutions in Germany in particular, the Technische Universität Dresden—the Czech Republic and Poland.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Απρίλιος 30, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions in Biomedicine, University of Basel, Switzerland (2019)

Δευτέρα, 04/03/2019 - 09:22

We are happy to announce the second call for the International PhD Program in Biomedicine

The Department of Biomedicine (DBM) belongs to the Faculty of Medicine at the University of Basel, Switzerland. The DBM promotes basic and translational biomedical research at the highest international level. Our interdisciplinary PhD program is associated with the PhD program in Molecular and Cellular Biology offered by the Biozentrum. Around 120 PhD students enrolled in the PhD program of the Faculty of Science perform their thesis in one of the 60 research labs.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Μάρτιος 12, 2019
Categories: Υποτροφίες

43 Υποτροφίες στο εξωτερικό (01/03/2019)

Fri, 01/03/2019 - 10:08

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

15 PhD positions at Organovir

Fri, 01/03/2019 - 00:01

Organovir is an Innovative Training Network (ITN) that focuses on the implications of organoid technology for viral pathogenesis studies and anti-viral testing

As a PhD student with Organovir, you will be able to familiarize yourself not only with the scientific and technical aspects of innovative 3D culture systems for virus research, but also with the financial, commercial, ethical, communicative, policy and dissemination aspects enabling optimal valorisation of organoids. At the end of this project, you will hold a unique position within the European labour market.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Απρίλιος 1, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions in Modern Biology at the Vienna Biocenter

Thu, 28/02/2019 - 23:48

The Vienna Biocenter (VBC) PhD Programme in Life Sciences has been running since 1993, providing students from all over the world with excellent training. As a student at the Vienna Biocenter you will be supervised by a top scientist and have full access to state-of-the-art facilities, thus giving you the opportunity to start a strong scientific career.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Απρίλιος 30, 2019
Categories: Υποτροφίες

Akademie Schloss Solitude Fellowship Peogramme 2020-2021

Thu, 28/02/2019 - 23:43

Akademie Schloss Solitude announced its 17th call for applications for its international and interdisciplinary artist-in-residence-program.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Απρίλιος 30, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Υποτροφία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Thu, 28/02/2019 - 23:24

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας , στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Fund allocation to the University of Thessaly - Overcoming Inequalities in the Labor Market Can Educational Measures Strengthen the Agency and Resilience of Migrants, Refugees and Their Descendants», ανακοινώνει τη χορήγηση της υποτροφίας ενός υποψήφιου Διδάκτορα για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό πεδίο «Ανθεκτικότητα (Resilience) μαθητριών και μαθητών, ηλικίας 12 έως 16 ετών, από οικογένειες μεταναστών και προσφύγων».

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Μάρτιος 14, 2019
Categories: Υποτροφίες

6 Υποτροφίες στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Thu, 28/02/2019 - 23:17

Το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «ΤΟυρισμός με ΠOδήλατο (ΤΟΠΟς)» προτίθεται να χορηγήσει 6 Υποτυροφίες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη, τηλ. +30-210-7721153, ώρες 10:00 –14:00 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ebako@mail.ntua.gr.

Αναύτικότερα:
6 Υποτροφίες στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Μάρτιος 14, 2019
Categories: Υποτροφίες

54 υποτροφίες στο εξωτερικό (28/02/2019)

Thu, 28/02/2019 - 10:32

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Yποτροφίες σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές & Ερευνητές σπό το Ίδρυμα Νίκος & Λύντια Τρίχα

Thu, 28/02/2019 - 10:06

Το Ίδρυμα Νίκος & Λύντια Τρίχα προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, τα αναγκαία δικαιολογητικά και την αίτηση, υπάρχουν στη διεύθυνση: http://www.ipep-gr.org

Eπισυνάπτεται η ανακοίνωση.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Απρίλιος 12, 2019
Categories: Υποτροφίες

Visiting Research Students Scheme at London School of Economics

Wed, 27/02/2019 - 22:50

The European Institute together with the Hellenic Observatory are pleased to invite applications for Visiting Research Students (VRS) at the LSE for the academic year 2019/20. This scheme is supported by the Hellenic Observatory and is open to research students who are currently registered for a PhD at a university in Greece or Cyprus and are EU citizens.

Research topics will fall within the social sciences, focussing on the EU and/or SE Europe.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 3, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions at the IT University of Copenhagen

Wed, 27/02/2019 - 15:40

The IT University of Copenhagen invites highly motivated individuals to apply for a PhD position starting in summer 2019 or soon thereafter.

Successful applicants will be employed and enrolled at the IT University for a period of 3 or 4 years depending on the university degree level of the applicant.

Further details:
PhD Positions at the IT University of Copenhagen

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Μάρτιος 25, 2019
Categories: Υποτροφίες

2 Post Doctoral Fellows at the Cyprus Institute of Neurology and Genetics

Wed, 27/02/2019 - 15:25

THE POSITION

The Cyprus Institute of Neurology and Genetics has a vacancy for a Post-Doctoral Fellow to work in its Bioinformatics Group for the ERA-Chair BIORISE project funded by the European Union (http://www.biorisecyprus.com/).

The position is for a period of 15 months, ideally starting from April 2019.

ESSENTIAL REQUIREMENTS
PhD degree in Bioinformatics, Computer Science, Computational Biology, Biostatistics, Biological Science, Chemistry or closely related fields.

Categories: Υποτροφίες

Yποτροφία του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Wed, 27/02/2019 - 15:21

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «EXTREME Dynamic Loading - Pushing the Boundaries of Aerospace Composite Materials Stuctures», προτίθεται να χορηγήσει 1 υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Μάρτιος 13, 2019
Categories: Υποτροφίες

Διδακτορική Υποτροφία στο Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Wed, 27/02/2019 - 15:15

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «TICOAJO – Titanium – Composite Adhesive Joints», ανακοινώνει τη χορήγηση μίας υποτροφίας για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, διάρκειας 8 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Μάρτιος 13, 2019
Categories: Υποτροφίες

50 Doctoral Scholarships at Comenius University in Slovakia

Wed, 27/02/2019 - 14:28

Biology: Botany; Plant Physiology; Animal Physiology; Genetics; Microbiology; Molecular Biology; Zoology

Ecology and Environmental Sciences: Environmental Ecology; Environmental Geochemistry; General Ecology, Autecology and Population Ecology

Chemistry: Inorganic Chemistry; Biochemistry; Physical Chemistry; Chemical Physics; Organic Chemistry; Theoretical and Computational Chemistry

Geography: Physical Geography, Geoecology and Geoinformatics; Human Geography; Regional Geography

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Μάρτιος 31, 2019
Categories: Υποτροφίες

Pages