Υποτροφίες - Δημοκρίτειο

2 Διδακτορικές Υποτροφίες, Κληροδότημα «Φανή Σαριγιάννη»

Thu, 25/04/2019 - 00:33

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης δυο (2) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, με διαγωνισμό, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Φανής Σαριγιάννη», κατά το ακαδ. έτος 2019-20.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ, οι οποίοι επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο εξωτερικό και στο αντικείμενο της Φυτοπαθολογίας.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019
Categories: Υποτροφίες

3 Ερευνητικές Υποτροφίες, Κληροδότημα «Λεωνίδας Νικολαΐδης»

Thu, 25/04/2019 - 00:29

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης τριών (3) υποτροφιών, με επιλογή, σε άριστους πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για κλινική έρευνα στο εξωτερικό, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης».

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019
Categories: Υποτροφίες

17 PhD Positions, Network for the Advancement of Social and Political Studies, Italy (2019)

Thu, 25/04/2019 - 00:24

Open to: students with background in Economic Sociology, Labour Studies, Political Studies, Philosophy, Economics, Sociology and Methodology of Social Research

Scholarships: approx 16.000 euro per year, renewable for up to three years.

Description

The Network for the Advancement of Social and Political Sciences (NASP) is accepting applications for admission to the Ph.D. Programmes in:

• Sociology and Methodology of Social Research (6 scholarship positions) – Application deadline: May 17, 2019, 12 pm

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάιος 17, 2019
Categories: Υποτροφίες

3 PhD Positions, University of Lausanne, Switzerland (2019)

Wed, 24/04/2019 - 23:55

The Applied and Environmental Geophysics Group at the University of Lausanne has openings for three PhD students working on:

- Geophysical inversion with complex geological priors using deep learning and multiple-point statistics
- Accounting for petrophysical and upscaling errors in probabilistic and deterministic geophysical inversions
- Geophysics-based falsification and corroboration with emphasis on frozen ground dynamics in an alpine catchment

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Μάιος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

8 Postdoctoral Positions, University of Eastern Finland, Finland (2019)

Wed, 24/04/2019 - 23:43

The University of Eastern Finland (UEF) is a multidisciplinary university, which seeks to find solutions to global challenges through interdisciplinary research. The UEF has eight (8) open positions for postdoctoral researchers to carry out their research under the global challenges recognized in the strategy of the UEF .

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Μάιος 21, 2019
Categories: Υποτροφίες

23 υποτροφίες στο εξωτερικό (24/04/2019)

Wed, 24/04/2019 - 10:00

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τρίτη, 23/04/2019 - 23:23

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΕΛΚΕ ΠΔΜ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη, Μελέτη, Παραγωγή και Περιβαλλοντική Ανάλυση Προηγμένων Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών και Συστημάτων Αποθήκευσης Θερμότητας με Χρήση Κενού και Υλικών Αλλαγής Φάσης», ASVaCS, με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-01740 και MIS 5030178, το οποίο εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικού

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάιος 10, 2019
Categories: Υποτροφίες

8 Μεταπτυχιακές Υποτροφίες από το Κληροδότημα «Εις μνήμην Μαρίας Ζαούση»

Τρίτη, 23/04/2019 - 23:11

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει πρόγραμμα χορήγησης οκτώ (8) υποτροφιών, με επιλογή, για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών (Master) εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, στον τομέα της Ψυχιατρικής/Ψυχικής Υγείας το έτος 2019, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση».

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2019
Categories: Υποτροφίες

6 PhD Positions, University of Turin, Italy (2019)

Τρίτη, 23/04/2019 - 23:02

The Network for the Advancement of Social and Political Studies (NASP) is pleased to announce that its Ph.D. Programme in Sociology and Methodology of Social Research (SOMET) calls for application for 6 Ph.D. positions covered by scholarships (duration: 3 years).

The application deadline is May 17, 2019.

The Ph.D. programme in Sociology and Methodology of Social Research is administratively based at the University of Turin and is jointly promoted by the following departments, members of NASP:

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάιος 17, 2019
Categories: Υποτροφίες

5 PhD Fellowships, Instituto de Astrofísica de Canarias, Spain (2019)

Τρίτη, 23/04/2019 - 22:59

The IAC (Tenerife, Spain) invites applications for Five PhD fellowships in Astrophysics.

The successful candidates will work at the IAC's headquarters in La Laguna, (Tenerife) in a stimulating research environment. They will be expected to join one of the IAC's research groups and work towards obtaining a PhD.

Qualifications: To be considered, applicants must have a degree in Physics or Mathematics.

Categories: Υποτροφίες

Pages