Υποτροφίες - Δημοκρίτειο

32 υποτροφίες στο εξωτερικό (05/10/2018)

Fri, 05/10/2018 - 10:01

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

27 υποτροφίες στο εξωτερικό (04/10/2018)

Thu, 04/10/2018 - 10:44

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

PhD Fellowships, Research Grants Council of Hong Kong (2019)

Thu, 04/10/2018 - 09:23

The Research Grants Council (RGC) of the Hong Kong University Grants Committee (UGC) is committed to promoting world-class research in Hong Kong. Through their PhD Fellowships, Hong Kong’s outstanding universities offer research opportunities in a broad range of PhD programmes, with generous stipends and excellent support for the best and brightest students in the world.

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Δεκέμβριος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

40 υποτροφίες στο εξωτερικό (03/10/2018)

Wed, 03/10/2018 - 13:59

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

5 PhD Scholarships, Faculty of Law, University of Copenhagen, Denmark (2018)

Wed, 03/10/2018 - 10:43

iCourts, Centre of Excellence for International Courts, Faculty of Law, University of Copenhagen, is launching its new research agenda and invites applications for five fully funded three-year PhD scholarships. We are looking for innovative and original ideas that combine law and other related disciplines. We are particularly interested in projects that can advance the iCourts 2.0 agenda, as well as the agenda of our new ERC projects.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Δεκέμβριος 14, 2018
Categories: Υποτροφίες

3 PhD Positions in Inorganic Chemistry, University of Basel, Switzerland (2018)

Wed, 03/10/2018 - 10:36

Three PhD positions are opening in Inorganic Chemistry in the research group of Professor Edwin C. Constable and
Professor Catherine E. Housecroft.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Οκτώβριος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Fellowships in Cell & Molecular Biology, Karolinska Institutet, Sweden (2018)

Wed, 03/10/2018 - 10:21

We are seeking talented and enthusiastic researchers with expertise in cell signaling, cell biology and mouse genetics to advance investigations on the functions and mechanisms of growth factor receptor signaling and physiology in the nervous system. The research entails studies of different receptor systems using molecular methods, cell culture models, as well as mutant mice carrying specific mutations in these receptors.

Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Wed, 03/10/2018 - 10:05

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Prometheus-Matchingfunds», που χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους/ΓΓΕΤ, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Νίκο Φακωτάκη, Καθηγητή του Τμήματος ΗΜΤΥ, του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να χορηγήσει 1 υποτροφία, που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, χρονικής διάρκειας εννέα(9) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σε περίπτωση επέκτασης του Φυσικού ή του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Οκτώβριος 16, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, University of Twente, Netherlands (2018-2019)

Τρίτη, 02/10/2018 - 10:16

PhD position Mathematics in Decentralized Energy Management

PhD positions on Free-Form Scattering Optics

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Νοέμβριος 1, 2018
Categories: Υποτροφίες

2 PhD & 4 Postdoctoral Positions, Leibniz Institute for Baltic Sea Research, Germany (2018)

Τρίτη, 02/10/2018 - 09:51

The Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde (IOW) is offering (subject to funding of the project) the following positions in the project EVAR (Effects of variability in physical forcing on carbon and oxygen budgets)
starting on the 01/01/2019:

1) Postdoc (full-time) Marine Microbiology
2) Postdoc (full-time) Geomicrobiology
3) Postdoc (full-time) Trace Gas Chemistry
4) Postdoc (full-time) Physical Oceanography
5) PhD position (part-time) Benthos Ecology
6) PhD position (part-time) Biogeochemistry

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Οκτώβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

29 υποτροφίες στο εξωτερικό (02/10/2018)

Τρίτη, 02/10/2018 - 09:44

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

10 PhD Positions, International Max Planck Research School for Chemistry & Physics of Quantum Materials, Germany (2018)

Τρίτη, 02/10/2018 - 09:36

The International Max Planck Research School for Chemistry and Physics of Quantum Materials is a joint PhD program between the Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Dresden, Germany, Technische Universität Dresden and the University of St Andrews, Scotland. By working together, we create a highly attractive overall package of PhD level research on quantum materials, in particular in the fields of solid-state chemistry and condensed matter physics.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Νοέμβριος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Τρίτη, 02/10/2018 - 09:24

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Human Brain Project» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστημονική υπεύθυνη την κα Ζωή Κούρνια, Ερευνήτρια Γ ́ Βαθμίδας του ΙΙΒΕΑΑ προκηρύσσει την κάτωθι θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση υποτροφίας, που θα συμμετάσχει στην υλοποίηση του προαναφερθέντος προγράμματος:

Μία (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Οκτώβριος 12, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δευτέρα, 01/10/2018 - 12:05

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Εφαρμογές Φωνονικών Υλικών και Μεταϋλικών στην Αντισεισμική Μηχανική» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της «Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

8 PhD Positions, University of Basel, Switzerland (2018)

Δευτέρα, 01/10/2018 - 11:55

The Swiss Nanoscience Institute (SNI) at the University of Basel invites highly motivated scientists to apply for the SNI PhD program in Nanoscience. The eight successful PhD candidates will join an attractive interdisciplinary programme together with the 30 currently supported scientists. The available positions cover a wide variety of topics, including cutting edge quantum physics and chemistry, material science, nanotechnology, biochemistry and cell biology.

Your position

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Δεκέμβριος 31, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions in Cryptography, Simula Research Laboratory, Norway (2018)

Δευτέρα, 01/10/2018 - 11:43

Simula UiB (simula-uib.com) has six three-year PhD positions available in the field of cryptography.

Candidate Profiles

Simula UiB is interested in candidates who have the following academic qualifications:

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Νοέμβριος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

Journalism Fellowship, Scripps Howard Foundation, U.S.A. (2018)

Δευτέρα, 01/10/2018 - 11:35

The Scripps Howard Foundation offers a 12-month journalism fellowship program in conjunction with the Scripps News Washington Bureau/Newsy and ProPublica.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (2018)

Δευτέρα, 01/10/2018 - 11:16

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Βακτηριολογίας, ενδιαφέρεται να υποστηρίξει υποψήφιο διδάκτορα στην εκπόνηση διατριβής ενός/μίας υποψηφίου/ας, με θέμα: “Μελέτη του ρόλου της ηπατιδίνης στην αντιμετώπιση λοιμώξεων από Gram(-) και Gram(+) βακτήρια σε πειραματόζωα”.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Οκτώβριος 29, 2018
Categories: Υποτροφίες

Pages