Υποτροφίες - Δημοκρίτειο

15 Υποτροφίες, Τμήμα Κληροδοτημάτων, Α.Π.Θ.

Thu, 24/01/2019 - 13:42

Το Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ανακοινώνει προσκλήσεις για χορήγηση υποτροφιών ως εξής:

1) 2 Υποτροφίες εξωτερικού σε πτυχιούχους του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. από τα έσοδα του Κληροδοτήματος "Στυλιανού Σαμαρά"
Καταληκτική ημερομηνία:14/03/2019

2) 1 Υποτροφία σε πτυχιούχο της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό (Παρίσι) στον κλάδο της Ιστορίας της Σύγχρονης Τέχνης, από τα έσοδα της Δωρεάς σε μνήμη του Γεωργίου Σίμου Πετρή

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Μάρτιος 14, 2019
Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Positions, Institute of Science & Technology Austria, Austria (2019)

Thu, 24/01/2019 - 12:17

IST Austria has implemented a program for exceptional postdoctoral scientists. The program provides postdocs with an international and interdisciplinary research environment. ISTplus postdocs’ careers will be enhanced by IST Austria’s career development program and options for intersectoral secondment. Appointments are for two years. Contracts may be extended beyond the duration of the initial appointment.

Application deadlines: March 15th and September 15th

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάρτιος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

6 PhD Positions, Marie-Curie ITN “PoLiMeR”, Europe (2019)

Thu, 24/01/2019 - 11:59

PhD positions
Enzyme catalysis at the polymer surface
Glycogen is a glucose-based polymer, comprising linear and branched components in a tree-like arrangement. Hence, an enzyme acting upon glycogen can cleave or rearrange the polymer backbone at multiple sites. The challenge will be to develop novel experimental and computational tools that can resolve spatiotemporal aspects of enzyme catalysis at the complex polymer surface, and apply these to clinical samples and data to identify bottlenecks and therapeutic targets.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Φεβρουάριος 18, 2019
Categories: Υποτροφίες

3 PhD & 5 Postdoctoral Positions, University of Ostrava, Czech Republic (2019)

Thu, 24/01/2019 - 11:41

The Blood Cancer Research Group at the University of Ostrava and University Hospital Ostrava admits applications for two doctoral projects in Cancer Immunotherapy research in 4-years Biology Programme. The research group is a newly established young international team led by experienced scientists with national and international collaborations and as such provides an attractive training opportunity to start your career in science.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάρτιος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

33 υποτροφίες στο εξωτερικό (24/01/2019)

Thu, 24/01/2019 - 10:23

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

1 Προπτυχιακή ή Μεταπτυχιακή Υποτροφία, Κληροδότημα «Εμμανουήλ Ι. Αλτιναλμάζη» (2018-2019)

Wed, 23/01/2019 - 12:10

Το Ίδρυμα με την επωνυμία ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο κατάστημα της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε.» (Λ.Δημοκρατίας 240) και εκπροσωπείται νόμιμα, προκηρύσσει ότι κατόπιν επιλογής:

Θα χορηγήσει μία (1) υποτροφία προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών σε πρωτοετείς φοιτητές-τριες για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε ένα νέο–α , εξακριβωμένης οικονομικής αδυναμίας, επιμελή και με έφεση για ανώτερες σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στις θετικές σπουδές και δη στην ηλεκτρολογία στη μνήμη του Εμμανουήλ Ι Αλτιναλμαζη.

Categories: Υποτροφίες

39 υποτροφίες στο εξωτερικό (23/01/2019)

Wed, 23/01/2019 - 11:02

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Scholarships, Karolinska Institutet, Sweden (2019)

Wed, 23/01/2019 - 10:33

We are seeking talented and enthusiastic researchers with expertise in cell signaling, cell biology and mouse genetics to advance investigations on the functions and mechanisms of growth factor receptor signaling and physiology in the nervous system. The research entails studies of different receptor systems using molecular methods and cell culture models, as well as mutant mice carrying specific mutations in these receptors.

Categories: Υποτροφίες

CAS-TWAS President’s PhD Fellowship Programme, China (2019)

Wed, 23/01/2019 - 10:11

According to an agreement between the Chinese Academy of Sciences (CAS) and The World Academy of Sciences (TWAS) for the advancement of science in developing countries, up to 200 students/scholars from all over the world will be sponsored to study in China for doctoral degrees for up to 4 years.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Μάρτιος 31, 2019
Categories: Υποτροφίες

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ινδονησίας

Wed, 23/01/2019 - 09:39

H Kυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδονησίας χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές για την περίοδο 2019-2020 στο πλαίσιo του Προγράμματος Υποτροφιών Darmasiswa. Το Πρόγραμμα αφορά σε μη πτυχιακή υποτροφία γλώσσας, τέχνης ή/και πολιτισμού, με διάρκεια 10-12 μηνών και έναρξη τον Σεπτέμβριο 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στο http://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id/, όχι αργότερα από την 1η Μαρτίου 2019.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάρτιος 1, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τρίτη, 22/01/2019 - 11:13

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση μιας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «PhoMEE-Εφαρμογές Φωνονικών Υλικών και Μεταϋλικών στην Αντισεισμική Μηχανική», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της «Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Φεβρουάριος 5, 2019
Categories: Υποτροφίες

76 υποτροφίες στο εξωτερικό (22/01/2019)

Τρίτη, 22/01/2019 - 10:29

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Positions, National Research University Higher School of Economics, Russia (2019)

Τρίτη, 22/01/2019 - 10:18

A series of POSTDOCTORAL positions are available at the Institute of Cognitive Neuroscience (ICN) in Moscow (https://neuro.hse.ru/en/)https://neuro.hse.ru/en/). ICN is a dynamic and ambitious research institute with a growing international reputation of a and state-of-the-art equipment. Postdoctoral positions are available across the following research groups:

· Center for Bioelectric Interfaces

· The Theoretical Neuroscience Group (TNG)

· The Neurodynamics Group

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Φεβρουάριος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

8 PhD Fellowships, ICFO - The Institute of Photonic Sciences, Spain (2019)

Τρίτη, 22/01/2019 - 09:54

CFO-The Institute of Photonic Sciences (www.icfo.eu) is offering up to 8 PhD-fellowship positions to well-qualified graduate students, who wish to obtain a doctoral degree in any of the research topics covered at ICFO.

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Φεβρουάριος 24, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Μεταπτυχιακή Υποτροφία, Ινστιτούτο Πληροφορικής - Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας

Δευτέρα, 21/01/2019 - 13:50

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Ασφαλή πλατφόρμα παροχής απομακρυσμένης μεταγλώττισης και προγραμματισμού ως υπηρεσίες στο Ίντερνετ των Πραγμάτων (Τηλεργάτης)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033202 που εντάσσεται στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014‐2020 που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ 1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018 ΣΕ 14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερ

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Φεβρουάριος 4, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δευτέρα, 21/01/2019 - 13:43

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «Novel matrix-based approaches in breast cancer therapy: Hyaluronan synthesis inhibition by 4- MU and salicylate "Κ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Φεβρουάριος 4, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD Scholarships, Al Qasimi Foundation, United Arab Emirates (2019)

Δευτέρα, 21/01/2019 - 10:11

The Al Qasimi Foundation’s Doctoral Research Grants encourage scholars from a wide range of disciplines and professional fields to undertake research toward informing policymaking in the United Arab Emirates. The Grants are open to PhD students from all nationalities studying at an accredited university in the United Arab Emirates or abroad.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Μάρτιος 1, 2019
Categories: Υποτροφίες

1 Διδακτορική Υποτροφία, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

Δευτέρα, 21/01/2019 - 10:02

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Integrated and intelligent upgrade of carbon sources through hydrogen addition for the steel industry» - «i3upgrade», με αριθμό συμβολαίου «G.A.800659», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «HORIZON 2020», προτίθεται να χορηγήσει μία (1) Μεταπτυχιακή Υποτροφία και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα τα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη χορήγηση αυτής, σύμφωνα με τους όρου

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Φεβρουάριος 4, 2019
Categories: Υποτροφίες

Υποτροφίες για Mεταδιδακτορικούς Eρευνητές: «Séjours scientifiques de haut niveau», Γαλλία

Δευτέρα, 21/01/2019 - 09:44

Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος χορηγεί υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας διάρκειας 1-4 μηνών, σε νέους Έλληνες επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δυναμική και προοπτικές, σε συγκεκριμένους επιστημονικούς τομείς, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Απρίλιος 30, 2019
Categories: Υποτροφίες

Pages