Υποτροφίες - Δημοκρίτειο

1 Μεταδιδακτορική Υποτροφία, Α.Π.Θ.

Fri, 23/11/2018 - 13:18

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας βιοδεικτών για την διαφοροδιάγνωση της νόσου Parkison», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Δεκέμβριος 7, 2018
Categories: Υποτροφίες

Postdoctoral Positions, Istituto Italiano di Tecnologia, Italy (2019)

Fri, 23/11/2018 - 11:59

The Functional Neuroimaging Research Line (https://www.iit.it/research/lines/functional-neuroimaging ), at Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) in Rovereto, Italy, is seeking postdoctoral researchers interested in studying the neural basis of connectivity disruption in brain disorders.

The candidate will work within the framework of the ERC project ‘Neural drivers of functional disconnectivity in brain disorders’ (DisConn, #802271).

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Ιανουάριος 15, 2019
Categories: Υποτροφίες

7 PhD & 2 Postdoctoral Positions, Linköping University, Sweden (2019)

Fri, 23/11/2018 - 11:47

Join us on the journey to develop cellulose-based robotics, electronic plants, electroactive wood or giant-scale paper for energy storage, water purification and energy conversion.

The Laboratory of Organic Electronics (LOE) at Linköping University is now recruiting 7 PhD students and 2 international postdoctoral scholars. Do you have a background in Materials Science, Biotechnology, Electronics, Chemistry, Physics or Computational Psysics/Chemicsty within the areas and want to pioneer Wallenberg Wood Science Center (WWSC) research at Linköping University?

Καταληκτική Ημερομηνία: Κυριακή, Δεκέμβριος 16, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, International Max Planck Research School for Heart & Lung Research, Germany (2019)

Fri, 23/11/2018 - 11:33

The International Max Planck Research School for Heart and Lung Research (IMPRS-HLR) offers up to ten positions to talented and enthusiastic students holding a relevant Master‘s degree. Being the leading educational platform of the renowned Max Planck Institute for Heart and Lung Research (Bad Nauheim, Germany), the PhD program brings together experts from all over the world. Thus, the intense cooperation with both affiliated universities, Goethe University in Frankfurt and the Justus Liebig University in Giessen, provides a vivid scientific environment throughout your PhD.

Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, Ιανουάριος 31, 2019
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, Cologne Graduate School of Ageing Research, Germany (2019)

Fri, 23/11/2018 - 11:21

The Cologne Graduate School offers an international research environment, characterized by outstanding ageing research, excellent supervision, early independence in research and state-of-the-art facilities. They are dedicated to providing first-class conditions for young scientists in a cutting edge and inspiring environment. Their competitive PhD programme provides a world-class starting platform for a successful career in science.

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Ιανουάριος 7, 2019
Categories: Υποτροφίες

40 υποτροφίες στο εξωτερικό (23/11/2018)

Fri, 23/11/2018 - 09:57

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, Department of Humanities, Social & Political Sciences, ETH Zurich, Switzerland (2019)

Thu, 22/11/2018 - 11:18

ETH Zurich is one of the world’s leading universities specialising in science and technology. It is renowned for its excellent education, its cutting-edge fundamental research and its efforts to put new knowledge and innovations directly into practice. The Public Policy Group and the Center for Law & Economics at the Department of Humanities, Social and Political Sciences, invite applications for PhD student positions in empirical political economy.

Categories: Υποτροφίες

Bodleian Libraries Visiting Fellows Programme, University of Oxford, UK (2019)

Thu, 22/11/2018 - 10:46

The Libraries encourage research that makes use of Bodleian Special Collections, an outstanding resource for scholarly study and discovery, containing rare printed books, classical papyri, medieval and renaissance manuscripts, literary, political and historical papers, archives, printed ephemera, and maps and music in both manuscript and printed form. Fellowships offer scholars the opportunity to undertake an uninterrupted period of research with the Bodleian collections.

Categories: Υποτροφίες

PhD Scholarships in Biomedical Engineering, University of Oklahoma, U.S.A. (2019)

Thu, 22/11/2018 - 10:26

The Stephenson School of Biomedical Engineering (SBME) at the University of Oklahoma (OU) was founded with a historic $30 million gift in 2016. We have 10 core faculty, and more than 20 total graduate faculty, with ongoing faculty hiring. We have about 240 undergraduates and 25 graduate students, and we are active partners in outreach, diversity and inclusion efforts. Our core value is to create new technologies that advance human health.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, Ιανουάριος 1, 2019
Categories: Υποτροφίες

33 υποτροφίες στο εξωτερικό (22/11/2018)

Thu, 22/11/2018 - 10:15

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

15 PhD Positions, European Training Network “MgSafe”, Europe (2019)

Thu, 22/11/2018 - 10:03

The EU-funded MSCA-ITN ‘MgSafe’ investigates a novel combination of imaging technologies for biodegradable magnesium implants in order to promote patient safety.

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Δεκέμβριος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

ANT Mobility Fund, 2019

Wed, 21/11/2018 - 12:05

Pro Helvetia Johannesburg in partnership with the Swiss Agency for Development and Cooperation is pleased to announce that the 2019 Call for Applications for the ANT Mobility Fund is now open.

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Νοέμβριος 30, 2018
Categories: Υποτροφίες

PhD Positions, Nicolaus Copernicus Astronomical Center, Polish Academy of Sciences, Poland (2019)

Wed, 21/11/2018 - 11:06

Nicolaus Copernicus Astronomical Center of the Polish Academy of Sciences (CAMK PAN) in Warsaw invites applications for 3 postdoctoral research positions in experimental gravitational wave physics at the new CAMK’s department AstroCeNT (Particle Astrophysics and Technology Centre) - an interdisciplinary, international research center, founded by Prof. Leszek Roszkowski and Prof. Tomasz Bulik – the beneficiaries of the International Research Agenda Programme (IRAP) of the Foundation for Polish Science (FNP).

Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, Δεκέμβριος 10, 2018
Categories: Υποτροφίες

5 PhD Scholarships, Philipps University of Marburg, Germany (2019)

Wed, 21/11/2018 - 10:42

OSLA (MOlecular Storage for Long-time Archives) is a consortium of 8 groups from the Departments of Mathematics, Physics, (Bio)Chemistry and Biology, at the University of Marburg, which is devoted to employing DNA and novel metallo-organic compounds as long time storage devices for information. The overall mission of MOSLA is to prevent the threat of a supposedly “Digital Dark Age”, i.e., a potential loss of digital data in the far future.

Καταληκτική Ημερομηνία: Σάββατο, Δεκέμβριος 15, 2018
Categories: Υποτροφίες

42 υποτροφίες στο εξωτερικό (21/11/2018)

Wed, 21/11/2018 - 10:10

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για υποτροφίες στο εξωτερικό. Οι θέσεις αυτές αποτελούν ένα μέρος των θέσεων που αναρτώνται καθημερινά σε διάφορους ιστότοπους και κατηγοριοποιούνται σε κύριες ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

Categories: Υποτροφίες

PhD Fellowship Programme INPhINIT “la Caixa”, Spain (2019)

Wed, 21/11/2018 - 10:00

The doctoral fellowship programme INPhINIT “la Caixa” is devoted to attracting talented Early-Stage Researchers—of any nationality—who wish to pursue doctoral studies in Spanish or Portuguese territory. Sponsored by ”la Caixa” Foundation, it is aimed at supporting the best scientific talent and fostering innovative and high-quality research in Spain and Portugal by recruiting outstanding international students and offering them an attractive and competitive environment for conducting research of excellence.

Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, Φεβρουάριος 6, 2019
Categories: Υποτροφίες

Pages