Δοξιάδης Αρίστος: απόψεις

Η εκπαίδευση δεν είναι ατομική υπόθεση

​​Ο διάλογος σχετικά με την επιβολή ΦΠΑ στα ιδιωτικά σχολεία αποκάλυψε πόσο στενή αντίληψη έχουν μερικοί Ελληνες για τα οφέλη της εκπαίδευσης

Greek