Θεοδωρόπουλος Τάκης: απόψεις

Ο καρνάβαλος της εκπαίδευσης

Δ​​εν ξέρω τι διδάσκει ο κύριος που έκρινε σκόπιμο να επιδείξει στην παρέλαση των μαθητών του τον ανέξοδο ηρωισμό του – «τζάμπα μαγκιά» εις την απλοελληνικήν.

Greek