"Τι είναι ο αυτισμός; Γνωρίζετε τα χαρακτηριστικά του;"