Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό και βίντεο.

http://repository.edulll.gr/edulll/