Ψηφιακό υλικό βιβλιοθήκης Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Το ψηφιακό υλικό της βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής περιλαμβάνει αναλυτικά προγράμματα, διδακτικά πακέτα και υποστηρικτικό υλικό για το σχολείο

http://www.iep.edu.gr/library/index.php/2012-09-19-21-42-36