Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Διάρκεια 

  12-18 Μήνες (550 ώρες)
Μεθοδολογία Εκπαίδευσης  

E-learning  

Η Παρακολούθηση του
προγράμματος γίνεται εξ ολοκλήρου μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας
του ΑΙΕ χωρίς καθόλου φυσική παρουσία.

 

Ενδεικτικά Περιεχόμενα

 

Εκπαίδευση Μαθητών με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

 • Νομοθεσία
 • ΔΕΠΣ & ΑΠΣ
 • Δομές
 • Θεωρητικό Πλαίσιο

Ψυχική Υγεία -Ψυχοπαθολογία

 • Ψυχική Υγεία
 • Ψυχοπαθολογία
 • Στοιχεία Γενικής, Σχολικής, Εξελικτικής και Κλινικής Ψυχολογίας

Μαθησιακές Δυσκολίες

 • Αξιολόγηση
 • Διάγνωση
 • Δυσλεξία, Δυσγραφία, Δυσαρυθμησία
 • Εφαρμογή προγράμματος

Νοητική Αναπηρία

 • Θεωρητικές προσεγγίσεις
 • Συστήματα ταξινόμησης
 • Εκπαιδευτικές ανάγκες παιδιών με ΝΑ
 • Εφαρμογή προγράμματος

Κινητική Αναπηρία

 • Ψυχοκινητική ανάπτυξη
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Διαταραχές κινητικότητας
 • Άλλες νευρολογικές ή ορθοπεδικές παθήσεις

Τύφλωση - Κώφωση

 • Εκπαίδευση παιδιών με κώφωση
 • Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
 • Εκπαίδευση παιδιών με προβλήματα όρασης και τύφλωση
 • Σύστημα Braille

Σύνδρομα - Αυτισμός

 • Η ανάλυση της τριάδας των διαταραχών
 • Αυτισμός: Γνωστικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις
 • Asperger
 • Μοντέλα και προσεγγίσεις παρέμβασης

Διαταραχές (ΔΕΠ_Υ)

 • Συμπτώματα, κλινική εικόνα και διάγνωση της ΔΕΠ-Υ
 • Αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ
 • Κλίμακες αξιολόγησης
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠ-Υ

Γενικά Θέματα Ειδικής Αγωγής

 • Χαρισματικά και Ταλαντούχα Παιδιά
 • Συνεργασία σχολείου - οικογένειας
 • Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού για την ΕΑ
 • Συμβουλευτική Γονέων
 • Παιδαγωγική της ένταξης
 • Διεπιστημονική Συνεργασία
 • Επαγγελματική Αποκατάσταση ΑμΕA
Παροχές

 • Δανειστική Βιβλιοθήκη
 • Όλο το έντυπο και
  Παιδαγωγικό Υλικό (σημειώσεις, βιβλιογραφία, αρθρογραφία, έρευνες και
  επιστημονικές μελέτες), οργανωμένο σε 6 γνωστικούς άξονες)
 • Ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα σεμινάρια και τις ημερίδες του τομέα Ψυχολογίας
 • Βεβαίωση Επιμόρφωσης

 

 

Διαδικασία Εγγραφής

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ)
 • Απλή φωτοτυπία ταυτότητας και Απλή φωτοτυπία πτυχίου
 • Απλή φωτοτυπία βεβαίωσης φοίτησης (για τους φοιτητές)

Τρόπος Εγγραφής και αποστολή των δικαιολογητικών:

 • Με mail στο
  info@aiecollege.gr
 • Τηλεφωνικά στο 210-3846930 & 210-3846534
 • Με το Ταχυδρομείο: Αβέρωφ 18 Περισσός Τ.Κ. 14231

Δίδακτρα

 • Δίδακτρα 800€, 10 ισόποσες δόσεις των 80€ ή
 • Εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση 150€ (τελικό ποσό 650€)
 • Δίδακτρα Φοιτητών: 650€ (σε 10 δόσεις των 65€)
 • Δίδακτρα Ανέργων: 650€ (σε 10 δόσεις των 65€)

http://www.aie.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1553:2011...

Dates: 
20/07/2016 - 13:00