Εισαγωγή στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Εισαγωγή στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Διάρκεια Προγράμματος: 4 μήνες     Σύνολο μαθημάτων: 6     

Αναλογία σε διδακτικές ώρες: 120

Δίδακτρα: 160€, Άνεργοι: 120€ (κάτοχοι κάρτας ανεργίας)


Μαθήματα

1. Βασικές Αρχές Διοίκησης

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων: Σύγχρονες Θεωρίες και Απόψεις, Ο Ρόλος
του Manager στη Νεώτερη Μορφή των Επιχειρήσεων, Εναλλακτικές Μορφές
Οργάνωσης και Διοίκησης μιας Επιχείρησης, Οργανόγραμμα, Προσωπικό,
Επικοινωνία, Πωλήσεις, Οικονομική Οργάνωση, Νέες Τεχνολογίες και
Διαδίκτυο.

 2. Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Η Έννοια των Ανθρωπίνων Πόρων, Η Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού
στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις, Η Εκπαίδευση του Προσωπικού, Εναλλαγή
Υπαλλήλων, Οι Ιδιαιτερότητες που Δημιουργεί η Οικονομική Κρίση στη
Διαχείριση και Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού στις Επιχειρήσεις.

 3. Ηγεσία

Ηγεσία και Μάνατζμεντ, Τα Χαρακτηριστικά του Ηγέτη, Οι Νέες Τάσεις στη Διοίκηση
Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ηγεσία και Διαδοχή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

4. Η Ομάδα στην Εκπαίδευση

O ρόλος της ομάδας στη μάθηση, Ομάδες Γονέων στο Σχολείο, Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία, Ομάδες Εργασίας.  

5. Αξιολόγηση

Καινοτομικές Μέθοδοι Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού και
Εκπαιδευτικού Έργου, Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Μονάδας, Αυτοαξιολόγηση.

6. Marketing και Ανάπτυξη Πελατολογίου

Ποιες Είναι οι Ιδιαιτερότητες του Μάρκετινγκ Υπηρεσιών, Μάρκετινγκ και
Πωλήσεις Υπηρεσιών, Ο καθοριστικός Ρόλος των Ανθρώπων στις Πωλήσεις
Υπηρεσιών, Υπηρεσίες και Πωλήσεις Μέσω Διαδικτύου, Ανάπτυξη και
Παρουσίαση Ενός Σχεδίου Μάρκετινγκ για Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών. Πως
Μεγαλώνει το Κοινό και οι Πελάτες μιας Επιχείρησης Μέσω Διαδικτύου,
Οι Αρχές και οι Κανόνες για τις Πωλήσεις Προϊόντων και Υπηρεσιών Μέσω
Διαδικτύου (εξ αποστάσεως πώληση), Η Συμβολή των Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης, Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Οικονομική Κρίση.

Πληροφορίες-Εγγραφές:
Info@anoikto.edu.gr Έντυπο Εγγραφής

Περισσότερες Πληροφορίες: 210-3846930 (Τρίτη Έως Παρασκευή 11:00-19:00)

http://www.aie.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2150:2011...

 

Dates: 
19/07/2016 - 12:45