Εκπαιδευτικό υλικό για τον Πολιτικό Γραμματισμό

Εκπαιδευτικό υλικό για τον Πολιτικό Γραμματισμό από την Οργάνωση Education Scotland. Περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: Δικαιώματα του Πολίτη και Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης, Δημοψήφισμα στην Σκωτία, Πολιτική στην καθημερινή ζωή και Πολιτική

 

http://www.educationscotland.gov.uk/politicalliteracy/index.asp?id=educa...\|presentation%20subject\|key%20themes\|Citizenship

Dates: 
Saturday, 29 November, 2014 - 17:15