Επιμορφωτικό πρόγραμμα στην ειδική εκπαίδευση από την Ενωση Ελλήνων Φυσικών

Ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα στην ειδική εκπαίδευση (500 ωρών) θα γίνει από την Ενωση Ελλήνων Φυσικών από το Μάιο έως τον Ιανουάριο του 2018 σε Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Πάτρα. Tα μαθήματα θα γίνονται το τελευταίο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, 10 π.μ. – 3 μ.μ. Στο τέλος θα δοθεί πιστοποιητικό ετήσιας εξειδίκευσης στην ειδική εκπαίδευση από κρατικό πανεπιστήμιο.

Τα τμήματα θα είναι μέχρι 40 ατόμων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το πρόγραμμα εστιάζει στην αντιμετώπιση των εμποδίων στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες στα πλαίσια της Καθολικής Σχεδίασης ή Σχεδίαση για Ολους, που είναι ο συστηματικός τρόπος παροχής εκπαιδευτικών μέσων και υπηρεσιών ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές στη μέγιστη δυνατή έκταση λειτουργικών δυνατοτήτων τους. Η Καθολική Σχεδίαση είναι το επιστημονικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής πρακτικής και περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μέσα και υπηρεσίες που είναι άμεσα προσβάσιμα από μαθητές με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες και: α) παρέχει ευελιξία στους τρόπους παρουσίασης των εκπαιδευτικών πληροφοριών, στους τρόπους που οι μαθητές αποκρίνονται ή επιδεικνύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, στους τρόπους εμπλοκής τους στη διαδικασία της μάθησης β) μειώνει τα εμπόδια στη διδασκαλία, παρέχει κατάλληλη υποβοήθηση, διευκολύνσεις και προκλήσεις και υποστηρίζει την επίτευξη υψηλών προσδοκιών για όλους τους μαθητές, γ) παρέχει Υπηρεσίες Υποστηρικτικών Τεχνολογιών (ΥΤ), που μπορεί να είναι κάθε συσκευή, εξοπλισμός, μέσο ή υλικό και λογισμικό πληροφορικής που χρησιμοποιείται για την επαύξηση, διατήρηση ή βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας κάθε μαθητή. 

Για πληροφορίες: γραμματεία της ΕΕΦ: 210 3635701, Κώστας Πολυχρονάτος - Σούλα Θεοδωροπούλου (ώρες 10 - 2 μ.μ.). Η αποστολή της αίτησης γίνεται υποχρεωτικά με e-mail καθώς και φωτοτυπία του πτυχίου στο: eef.athens@gmail.com. Το κόστος είναι 660 ευρώ, για μέλη της Ε.Ε.Φ. 600 ευρώ (με προκαταβολή 150 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό τμηματικά σε 5 δόσεις). Γίνονται ειδικές τιμές σε ανέργους, πολύτεκνους, Α.Μ.Ε.Α.

 

https://www.eleftheriaonline.gr/local/koinonia/perivallon-paideia-syllog...

 

 

Dates: 
25/04/2017 - 09:30
Add to Calendar