Καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα σε νέους και παιδιά μέσα από την εκπαίδευση και τον πολιτισμό