Μέθοδος Project Στο Λύκειο

Διάρκεια Σεμιναρίου: 2-4 μήνες         Αναλογία σε διδακτικές ώρες: 75

Έναρξη τμημάτων: Δύο φορές την εβδομάδα (Κυριακή και Τετάρτη)  Δίδακτρα: 50€


Περιεχόμενα Σεμιναρίου
 

Στο σεμινάριο ασχολούμαστε με τη μέθοδο project με έμφαση στο θεωρητικό
μοντέλο λειτουργίας της μεθόδου στην εκπαίδευση. Προσπαθούμε να
εντάξουμε τη μέθοδο project στις γνωστικές ενότητες του Αναλυτικού
Προγράμματος της Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των
Ι.Ε.Κ. Στόχος μας είναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τη μέθοδο
project την οποία θα κληθούν να εφαρμόσουν σε πρακτικό επίπεδο.
Συσχετίζουμε τη μέθοδο project διεπιστημονικά και διαθεματικά με τα
σχολικά μαθήματα, ώστε να επιτυγχάνεται μια συστημική προσέγγιση της
γνώσης μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σύγχρονης εκπαίδευσης, με την
οπτική ότι η εκπαίδευση δεν ολοκληρώνεται στις τυπικές βαθμίδες
εκπαίδευσης αλλά συνεχίζεται με τη Δια-Βίου Εκπαίδευση ή Κατάρτιση.
Δώσαμε έμφαση στην προετοιμασία των εκπαιδευτικών και ένα σύστημα μύησης
των μαθητών στη Δια Βίου αναζήτηση της γνώσης και στη λειτουργική
αξιοποίησή της.

 

Μέρος 1ο - Θεωρητικές Προσεγγίσεις - Ζητήματα Εφαρμογής και Μεθοδολογίας

 

 • Σύντομη Ιστορική Ανασκόπηση της Μεθόδου
 • Ερευνητική Εργασία στο Νέο Λύκειο
 • Τα Οφέλη της Μεθόδου Project
 • Θεωρητικές Προσεγγίσεις
 • Πρακτική Θεμελίωση της Μεθόδου Project
 • Η Συμβολή των Νέων Τεχνολογιών
 • Αναζητώντας Υλικό: Απο τη Σχολική Βιβλιοθήκη στο Διαδίκτυο
 • Αξιολόγηση
 • Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού
 • Προετοιμασία και Εφαρμογή ενός Σχεδίου Εργασίας στο Λύκειο
 • Κατάρτιση Ενηλίκων και Εφαρμογές της Μεθόδου Project στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Εφαρμοσμένη Πρόταση Αξιολόγησης
 • Ενδεικτικό Υπόδειγμα Παρουσίασης Σχεδίου Εργασίας

 

Μέρος 2ο - Εφαρμόζοντας Τη Μέθοδο: Υποδειγματικά Σχέδια Εργασίας

 

 • Σχέδιο Εργασίας για τη μελέτη της Τοπικής Λογοτεχνίας και Ιστορίας του Νομού Μεσσηνίας
 • Μέθοδος Project στο Λύκειο: Συνδυάζοντας την Τέχνη με τη Διαπολιτισμικότητα στη Μεσόγειο
 • Δημοκρατία, Κοινωνία και Σχολείο: Η Σημασία της Συμμετοχής
 • Διδακτική της Αγγλικής Γλώσσας με τη μέθοδο Project στην Τεχνική Εκπαίδευση και τα Ι.Ε.Κ
 • Βιβλιογραφία

 


Τα πλεονεκτήματα του e-learning

 • Δεν υπάρχουν περιορισμοί στο χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των
  μαθημάτων: Ο εκπαιδευόμενος μπορεί 24 ώρες το 24ωρο να έχει πρόσβαση
  στην πλατφόρμα, άρα και στο μάθημα ή το τεστ που τον ενδιαφέρει.
 • Όλοι μπορούν να παρακολουθήσουν ένα e-learning πρόγραμμα σε όποιο
  μέρος του κόσμου και αν βρίσκονται. Δεν υπάρχουν μετακινήσεις, ταξίδια
  και συγκεκριμένες ώρες μαθημάτων.
 • Έχει χαμηλά δίδακτρα.
 • Έχει πλούσιο και σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό, που συνοδεύεται από
  εικόνες, video, ling σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και άλλους
  εκπαιδευτικούς φορείς.
 • Προωθεί την ενεργή συμμετοχή του εκπαιδευόμενου, μέσω των τεστ και των εργασιών.
 • Παρέχει αυτονομία μάθησης και βοηθά τον εκπαιδευόμενο να «μάθει και να μελετήσει» με τους δικούς του ρυθμούς.
 • Υπάρχει άμεση αξιολόγηση για τον εκπαιδευόμενο, αφού την ώρα που
  υποβάλει τις εργασίες ή τα τεστ, ενημερώνεται για το αποτέλεσμά τους.

Πληροφορίες-Εγγραφές:
Info@anoikto.edu.gr Έντυπο Εγγραφής

Περισσότερες Πληροφορίες: 210-3846930 (Τρίτη Έως Παρασκευή 11:00-19:00)

http://www.aie.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2064:2011...

 

Dates: 
19/07/2016 - 12:30