Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in eval() (line 1 of /home/epaideia/public_html/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Οι Πολλαπλές Λειτουργίες της Μουσικής στην Εκπαίδευση

Οι Πολλαπλές Λειτουργίες της Μουσικής στην Εκπαίδευση

Διάρκεια: 6 Μήνες (αναλογία σε ώρες 50)

Ημέρες & ώρες μαθημάτων:   2  Πέμπτες το μήνα (19:00-22:00) 

Eμψυχωτής:   Παναγιώτης Τσιρίδης, Μουσικοπαιδαγωγός, Βιογραφικό και Προσωπικό site  

Ημερομηνίες Υποχρεωτικών Μαθημάτων Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

 1. Πέμπτη 20/10/16   19:00-22:00
 2. Πέμπτη 10/11/16   19:00-22:00
 3. Πέμπτη 24/11/16   19:00-22:00
 4. Πέμπτη 08/12/16   19:00-22:00
 5. Πέμπτη 15/12/16   19:00-22:00
 6. Πέμπτη 19/01/17   19:00-22:00
 7. Πέμπτη 02/02/17   19:00-22:00
 8. Πέμπτη 16/02/17   19:00-22:00
 9. Πέμπτη 02/03/17   19:00-22:00
 10. Πέμπτη 09/03/17   19:00-22:00
 11. Πέμπτη 30/03/17   19:00-22:00
 12. Πέμπτη 06/04/17   19:00-22:00
 

 


Ενδεικτικά Περιεχόμενα:

 

Ο
κύκλος μαθημάτων απευθύνεται σε νηπιαγωγούς, δασκάλους, μουσικούς, αλλά
και θεατρολόγους και εμψυχωτές θεατρικού παιχνιδιού. Σκοπός του
σεμιναρίου είναι αφενός να παρουσιάσει βασικές λειτουργίες της μουσικής
αγωγής και αφετέρου να δείξει τρόπους με τους οποίους η μουσική μπορεί
να αποτελέσει ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την επίτευξη
πολλαπλών στόχων στην εκπαίδευση.

Τα μαθήματα αναπτύσσονται τόσο σπονδυλωτά όσο και σπειροειδώς, καθώς σε
κάθε συνάντηση παρουσιάζεται μια καινούργια θεματική, ενώ παράλληλα τα
βασικότερα σημεία επανέρχονται σε μεγαλύτερη ανάλυση έτσι ώστε οι
επιμορφούμενοι να μπορούν να εξοικειωθούν εμβαθύνοντας σε αυτά.

 

Θεματικές Ενότητες του Κύκλου:

1. Η μουσική ως εργαλείο Διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης

Με
τον όρο διαθεματική προσέγγιση στη γνώση εννοούμε την πολύπλευρη μελέτη
και διερεύνηση ενός θέματος μέσα από διαφορετικές επιστημονικές και
καλλιτεχνικές οπτικές. Στην πρώτη αυτή συνάντηση του σεμιναρίου
ασχολούμαστε με ένα συγκεκριμένο θέμα και οργανώνουμε παιχνίδια και
δραστηριότητες με βιωματικό τρόπο. Στο τέλος αναπτύσσονται οι διάφοροι
στόχοι που επετεύχθησαν τόσο στη μουσική όσο και σε διάφορους άλλους
τομείς της εκπαίδευσης. Το σεμινάριο λειτουργεί ως εισαγωγικό γιατί,
εκτός των άλλων, παρουσιάζονται όλοι οι στόχοι της μουσικής αγωγής και η
μεθοδολογία εκείνη με την οποία οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να
δημιουργούν τα δικά τους διαθεματικά προγράμματα.

 

2. Βασικές Αρχές Ρυθμικής Αγωγής

«Πάνω από όλα είναι ο
ρυθμός». Αυτός ο κοινότοπος πλέον αφορισμός αφορά σε όλες τις τέχνες.
Από τη ζωγραφική και την αρχιτεκτονική, μέχρι τη λογοτεχνία και βέβαια
πάνω από όλα τη μουσική και την κίνηση. Ο ρυθμός όμως δεν αφορά μόνο
στις τέχνες. Η έλλειψη ρυθμού σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να
σημαίνει μια κάποια ψυχική ή κοινωνική δυσκολία ενός ατόμου. Έτσι, η
σύγχρονη μουσική εκπαίδευση έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη ρυθμική
αγωγή, ειδικά μέσα από τα προγράμματα Όρφ και Κόνταλυ. Στο σεμινάριο θα
παρουσιαστούν ορισμένες βασικές μεθοδολογίες για τη ρυθμική αγωγή μικρών
και μεγαλύτερων παιδιών.

3. Μουσική και παραμύθι: μια αμφίδρομη σχέση με καρπό τη γλώσσα (Α΄μέρος)
4. Μουσική και παραμύθι: μια αμφίδρομη σχέση με καρπό τη γλώσσα (Β' μέρος)

Κατά κοινή αντίληψη
στη λογοτεχνία, η μετάφραση οδηγεί τον μεταφραστή σε μία καλύτερη
ανάγνωση του λογοτεχνικού έργου. Με τον ίδιο τρόπο, η μεταφορά ενός
έργου τέχνης σε μια άλλη μορφή μπορεί να αποτελέσει, για αυτόν που την
πραγματοποιεί, ένα σημαντικό εργαλείο κατάκτησης της γλώσσας.

Στόχος του σεμιναρίου
είναι να δείξει με ποιον τρόπο η μουσική μπορεί να κάνει αυτή τη
«μεταφορά» ενισχύοντας το κίνητρο για μάθηση, αλλά και τη ίδια τη
γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών.

Στο μεγαλύτερο μέρος
του σεμιναρίου θα δούμε βιωματικά το πώς μπορούμε παίξουμε μουσική με
αφορμή ένα βιβλίο αλλά και πως μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα βιβλίο
παίζοντας με τη μουσική. Στη συνέχεια θα επεξεργαστούμε το μοντέλο
εκείνο με το οποίο μπορούμε να πραγματοποιούμε κάθε φορά αυτή τη
μεταφορά ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης και τους στόχους μας.

 

5. Η μουσική ως μέσο συνύπαρξης

Η μουσική ως τέχνη,
δημιουργία και μορφή επικοινωνίας μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό
εργαλείο της εκπαίδευσης προκειμένου να αναπτυχθούν ισχυροί δεσμοί
ανάμεσα στα μέλη μίας ομάδας. Μπορεί ακόμα να συμβάλει στην εκπαιδευτική
διαδικασία και στην επίτευξη των στόχων πολλών και διαφορετικών
μαθημάτων

Μέσα από βιωματικά
εργαστήρια και τη θεωρητική τους ανάλυση θα επισημανθούν βασικές
παρανοήσεις σχετικά με το ρόλο της μουσικής στη διαπολιτισμική
εκπαίδευση και θα αναπτυχθεί η μεθοδολογία εκείνη με την οποία οι
συμμετέχοντες θα μπορούν να οργανώσουν τις δικές τους μουσικές
δραστηριότητες ανάλογα με τους στόχους που θέτουν κάθε φορά και τις
ομάδες των παιδιών που απευθύνονται.

 

6. Αυτοσχέδια Μουσικά Όργανα

Πυρήνας
του σεμιναρίου είναι η εξερεύνηση των ήχων που μπορούμε να παράγουμε
από διάφορα αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Με τον τρόπο αυτό, η
βιωματική περιπλάνηση στα αντικείμενα θα οδηγήσει σε μερικές βασικές
αρχές της ακουστικής φυσικής που αφορούν στο ηχόχρωμα, στο τονικό ύψος
και στις άλλες ιδιότητες του ήχου. Έτσι, οι συμμετέχοντες δεν θα μάθουν
μόνο ορισμένες «βασικές συνταγές» για την κατασκευή αυτοσχέδιων μουσικών
οργάνων, αλλά θα είναι σε θέση να επινοούν από μόνοι τους διάφορα
μουσικά όργανα, ανάλογα με τα υλικά και τα αντικείμενα που διαθέτουν.

 

7. Ξεκινώντας τη γραφή και την ανάγνωση στη μουσική. Η γραφική παρτιτούρα

Η γραφή και ανάγνωση
της μουσικής αποτελεί αρκετά συχνά το «μήλον της έριδος», έναν λόγο
δηλαδή για να ξεσπάσει σύγκρουση ανάμεσα σε μαθητές και δασκάλους ή
ακόμα και για να εγκαταλείψει ένα παιδί τα μαθήματα μουσικής. Στο
σεμινάριο θα δούμε ορισμένες βασικές τεχνικές όπου η γραφή και η
ανάγνωση της μουσικής μπορεί να γίνει παιχνίδι, διευκολύνοντας παράλληλα
την ικανότητα ενός παιδιού στην ανάγνωση της γλώσσας. Επίσης θα
παρουσιαστούν οι εναλλακτικές εκείνες μέθοδοι καταγραφής της μουσικής
μέσω μιας γραφικής παρτιτούρας η οποία, εκτός από τα παιδιά, είναι
ιδιαίτερα δημοφιλείς και στους συνθέτες σύγχρονης μουσικής.

 

8. Αυτοσχεδιασμός σε μουσική και κίνηση

Κατά μία έννοια,
αυτοσχεδιάζω σημαίνει παίζω ό,τι θέλω. Όπως όμως και κάθε παιχνίδι έτσι
και ο αυτοσχεδιασμός μπορεί να έχει τους δικούς του περιορισμούς ή
κανόνες.

Στο σεμινάριο θα δούμε
ορισμένες βασικές τεχνικές που μπορούν να οδηγήσουν σταδιακά τα παιδιά
σε όλο και περισσότερο ελεύθερους και ταυτόχρονα δημιουργικούς
αυτοσχεδιασμούς και θα τεκμηριώσουμε θεωρητικά τους τρόπους με τους
οποίους οι αυτοσχεδιασμοί αυτοί συμβάλουν στην γενικότερη αγωγή και
εκπαίδευση των παιδιών.

 

9. Μουσική και Ειδική Αγωγή: Η συνάντηση, μέσω της μουσικής, με τον «αλλιώτικο άλλο»

Στην ανάπτυξη του
παιδιού, η μουσική προηγείται της γλώσσας. Τα μπαμπαλίσματα, οι ήχοι με
παιδικά κρόταλα και κουδουνίστρες, τα μουρμουρητά των πολύ μικρών
παιδιών το μαρτυρούν σε όλους. Η μουσική δηλαδή μπορεί να επιτρέψει την
επικοινωνία ακόμα και εκεί που η γλώσσα δεν έχει μπορέσει ακόμα να
αναπτυχθεί. Στο σεμινάριο αυτό θα δούμε πως το ακατανόητο αυτής της
μουσικής επικοινωνίας μπορεί να είναι περισσότερο κοντά στην συνάντηση
του ασυνειδήτου δύο υποκειμένων και πως αυτή η συνάντηση μπορεί να
συμβάλει στη γενικότερη αγωγή και εκπαίδευση «αλλιώτικων παιδιών»
παιδιών δηλαδή με αισθητηριακές, νοητικές ή ψυχικές δυσκολίες.

10. Το παιχνίδι της φλογέρας

Μπορεί άραγε να παίξει
κανείς με τρεις φλογέρες στον αέρα; Μπορούν δύο παιδιά να παίξουν
καουμπόικη μονομαχία με δύο φλογέρες; Είναι δυνατόν μια ομάδα με
φλογέρες και τύμπανα να προκαλέσει βροχή μέσα στην τάξη;

Στο σεμινάριο αυτό θα
προσεγγίσουμε τη διδασκαλία ενός αρχαίου και πολυχρησιμοποιημένου
μουσικού οργάνου, μέσα από μια σύγχρονη οπτική με κύρια εργαλεία τα
μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα, το χιούμορ, τον αυτοσχεδιασμό και το
παιχνίδι. Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσουμε τους πολλαπλούς
εκείνους τρόπους διδασκαλίας οι οποίοι θα εξασφαλίσουν, σε όσους
διδάσκουν ή επιθυμούν να διδάξουν αυτό το όργανο, τη μεγαλύτερη δυνατή
συμμετοχή και επιτυχία των μαθητών στο μάθημα-παιχνίδι της φλογέρας. Για
το σεμινάριο δεν είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν να
παίζουν φλογέρα ή κάποιο άλλο μουσικό όργανο.

11. Μουσική και μαθηματικά

Η μουσική μπορεί να
αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης
είτε ενισχύοντας το κίνητρο των μαθητών για μάθηση, είτε συμβάλλοντας
άμεσα στην επίτευξη των στόχων ενός άλλου διδακτικού αντικειμένου. Στο
σεμινάριο θα δούμε πιο συγκεκριμένα πως μπορεί η μουσική να το καταφέρει
αυτό στην περίπτωση των μαθηματικών και ιδιαίτερα στην προσχολική αγωγή
και τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου.

Στο πρώτο μέρος του
σεμιναρίου θα «παίξουμε» παιχνίδια με τη μουσική με αφορμή τα βιβλία των
μαθηματικών και τους στόχους που αυτά θέτουν ενώ στη συνέχεια θα δούμε
με ποιον τρόπο μπορεί κάθε φορά ο εκπαιδευτικός να σχεδιάζει τις δικές
του διαθεματικές δραστηριότητες προκειμένου να εξυπηρετήσει τόσο τους
στόχους των μαθηματικών όσο και εκείνους της μουσικής.

 

12. Μουσική και εικαστικά

Ο ρόλος της τέχνης
στην εκπαίδευση δεν αφορά στην απόκτηση ειδικών εγκυκλοπαιδικών γνώσεων
σχετικών με το έργο και τη ζωή των καλλιτεχνών. Εάν αυτό προκύψει, τότε
θα είναι αποτέλεσμα μια βιωματικής διαδρομής η οποία θα φτάσει να
γεννήσει τα ερωτήματα στα οποία οι μαθητές θα αναζητήσουν τις σχετικές
απαντήσεις. Ο ρόλος της τέχνης στην εκπαίδευση, είτε πρόκειται για
συμμετοχή μαθητών σε καλλιτεχνική δημιουργία είτε για τη συνάντησή τους
με έργα σημαντικών δημιουργών, αποκαλύπτεται με την ανάπτυξη μίας
βιωματικής σχέσης, η οποία βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τον
εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους. Να διευρύνουν δηλαδή την αντίληψή
τους για τον κόσμο, να αναπτύξουν τη γλωσσική τους ικανότητα και να
βρεθούν σε δημιουργική σχέση με τον εαυτό τους και τους άλλους.

Στο σεμινάριο
παρουσιάζονται ορισμένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις με τις οποίες μπορεί
να αναπτυχθεί αυτή η βιωματική σχέση με τα εικαστικά και ειδικότερα
μέσα από τη σύνδεσή τους με τη μουσική


Ποιοι Μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Μουσική και Εκπαίδευση
---- Εκπαιδευτικοί
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης     ----Βρεφονηπιοκόμοι     ----Απόφοιτοι ΙΕΚ
Προσχολικής     ----Φοιτητές (αντίστοιχων επιστημονικών ειδικοτήτων)

---- Αρχαιολόγοι     ----Θεατρολόγοι     ----Μουσικοί     ----Μουσικοπαιδαγωγοί     ----Ηθοποιοί

 


Οι Παροχές του Προγράμματος με μια ματιά

 

 1. Βεβαίωση Εξειδίκευσης (50 ώρες)
 2. Ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα Σεμινάρια του ΑΙΕ (περίπου 120 κάθε Ακαδημαϊκό έτος)
 3. Ντοσιέ με Σημειώσεις
 4. 10 e-book
 5. Απεριόριστη χρήση της βιβλιοθήκης του ΑΙΕ
 6. Έκπτωση 15% σε όλα τα βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό του βιβλιοπωλείου του ΑΙΕ

 


Διαδικασία Εγγραφής και Δίδακτρα

 

Δίδακτρα: 400€ (καταβάλλονται σε 8 ισόποσες δόσεις των 50€ ή εφάπαξ με την εγγραφή και με έκπτωση 80€ (τελικό ποσό 320€)

Άνεργοι: 320€ (απαραίτητη η κάρτα ανεργίας) & Φοιτητές: 320€

Δικαιολογητικά

Αίτηση Εγγραφής (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ), απλή φωτοτυπία ταυτότητας και απλή φωτοτυπία πτυχίου ή απλή φωτοτυπία βεβαίωσης φοίτησης (για τους φοιτητές)

 


Ζητήστε τον αναλυτικό οδηγό επιμόρφωσης του ΑΙΕ στο
info@anoikto.edu.gr

Περισσότερες πληροφορίες: 210-3846930 (Τρίτη έως και Παρασκευή 11:00-19:00)

http://www.aie.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog...

 

Dates: 
20/10/2016 - 12:45