ΟΟΣΑ: Οι νέες τάσεις που διαμορφώνουν την εκπαίδευση

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει μία συνολική εικόνα για τις νέες τάσεις που διαμορφώνουν εκ νέου τους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς ανά τον κόσμο. Οι νέες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και δημογραφικές τάσεις αναδεικνύουν νέα σταθερά και σημαντικά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές εκπαιδεύονται σήμερα. Αυτή η μελέτη δημιουργήθηκε με στόχο να βοηθήσει τα εκπαιδευτικά στελέχη, τους διευθυντές εκπαίδευσης, τους ερευνητές, τους δασκάλους και τους γονείς να εξάγουν τα κατάλληλα συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο οι νέες αυτές τάσεις επανασχεδιάζουν τον τομέα της εκπαίδευσης. 

 

Dates: 
26/01/2016 - 11:45