Error message

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in eval() (line 1 of /home/epaideia/public_html/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΑΠΕΔΕ "Προγράμματα Σπουδών για ένα Δημιουργικό Σχολείο" 2017

Η Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑ.ΠΕ.Δ.Ε.), ο Τομέας Παιδαγωγικής του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Ε.Κ.Π.Α. και το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα «Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού» διοργανώνουν Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Προγράμματα σπουδών για ένα δημιουργικό σχολείο».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 5 και 6 Μαΐου 2017 στο Κολλέγιο Αθηνών-Κολλέγιο Ψυχικού και μπορούν να το παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί Π.Ε. και Δ.Ε., χωρίς δαπάνη για το δημόσιο και εκτός ωρών λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα
https://papede.wordpress.com/synedria/may-17/

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Προγράμματα Σπουδών για ένα δημιουργικό σχολείο

Συνδιοργάνωση:
Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε.),
Τομέας Παιδαγωγικής του Φ.Π.Ψ. του Ε.Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών,
Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα «Κολλέγιο Αθηνών- Κολλέγιο Ψυχικού».

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί

 • στο Κολλέγιο Αθηνών - Κολλέγιο Ψυχικού
 • Παρασκευή (Απόγευμα) 5 Μαΐου και Σάββατο 6 Μαΐου 2017

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σε μια εποχή συνεχών αλλαγών και ανακατατάξεων, κοινωνικοπολιτικών διαφοροποιήσεων, πολιτισμικών πιέσεων αλλά και προσδοκιών, είναι κοινά αποδεκτό ότι το σχολείο αναζητά και οφείλει να διαμορφώσει μια νέα ταυτότητα. Μια ταυτότητα που θα του επιτρέψει να ανταποκριθεί με επάρκεια στις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών, ενισχύοντας τη διερευνητική και δημιουργική τους διάθεση, αξιοποιώντας, στην κατεύθυνση αυτή, τις γνώσεις και εμπειρίες εκπαιδευτικών και ερευνητών.

Ένα σχολείο που θα λειτουργεί ως μια δημιουργική κοινότητα, και θα προάγει, για τα μέλη του, την οικοδόμηση της γνώσης, ενώ παράλληλα θα ενισχύει δράσεις κοινωνικοποίησης και πολιτισμού.

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσεται ο προβληματισμός του παρόντος Συνεδρίου με θέμα: «Προγράμματα Σπουδών για ένα δημιουργικό σχολείο».

Λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά - πολιτισμικά συμφραζόμενα αλλά και τη δυναμική της κοινότητας μάθησης των εκπαιδευτικών, η επιστημονική και κατά το δυνατό πολύπλευρη διερεύνηση του θέματος, η ανάπτυξη διαλόγου και προβληματισμού μπορούν να συμβάλουν στη διατύπωση εφικτών προτάσεων για τη δημιουργία ενός σχολείου με όραμα, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής μας.

Ενδεικτικοί άξονες του συνεδρίου είναι:

 • Σκοποί, στόχοι και περιεχόμενα των Προγραμμάτων Σπουδών
 • Κριτική αποτίμηση των Προγραμμάτων Σπουδών
 • Εμπειρία από ΠΣ ξένων χωρών
 • Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στον σχεδιασμό της διδασκαλίας στοπλαίσιο εφαρμογής του ΠΣ
 • Συμβατότητα σχολικών εγχειριδίων/ εκπαιδευτικού υλικού με ΠΣ
 • Η διαθεματικότητα στα ΠΣ
 • Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα από τον σχεδιασμό των ΠΣ
 • Καινοτόμα χαρακτηριστικά των Προγραμμάτων Σπουδών
 • Εξειδικευμένες προτάσεις, για συγκεκριμένους κλάδους μαθημάτων
 • Αναπλαισίωση των ΠΣ για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 • Ενίσχυση της δημιουργικότητας μέσα από τα Προγράμματα Σπουδών

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Για να είναι δυνατή η παρουσίαση εργασίας στο συνέδριο, θα πρέπει ως την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, να έχει αποσταλεί σχετική περίληψη μέχρι 300 λέξεις από τους ενδιαφερόμενους, με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας αποστολής

Όλες οι προτάσεις θα υποβληθούν σε ανώνυμη κρίση. Κριτήρια για την έγκριση των εισηγήσεων θα είναι η πρωτοτυπία της πρότασης και η πρακτική της αξία.

Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους, επειδή ο αριθμός των ομιλητών είναι περιορισμένος, στην περίληψη που θα αποστείλουν να εστιασθούν με σαφήνεια ακριβώς στο αντικείμενο που θα παρουσιάσουν.

Η ανάρτηση των εγκεκριμένων εισηγήσεων του προγράμματος του συνεδρίου θα γίνει μέχρι τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2017, στον ιστότοπο της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. https://papede.wordpress.com/synedria/may-17/ .

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΚΥΝΑ

Οι εργασίες των μελών της ΠΑΠΕΔΕ και των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν, θα δημοσιευτούν μετά από κρίση, στο ηλεκτρονικό - επιστημονικό περιοδικό Έρκυνα (erkyna.gr/).

Η επιλογή των εργασιών που θα δημοσιευτούν θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή, τόσο για την ακαδημαϊκή τους επάρκεια όσο και για την πρακτική τους σημαντικότητα και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δημοσιευθεί αλλού. (Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νέο Καταστατικό της ΠΑΠΕΔΕ, ως μέλη μπορούν να εγγράφονται και εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών).

Οι εισηγητές που επιθυμούν να δημοσιευτεί η εισήγησή τους στην Έρκυνα θα πρέπει να την έχουν στείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (4papede@gmail.com) (2 μέχρι 4 χιλιάδες λέξεις), 30 μέρες μετά την ολοκλήρωσή του συνεδρίου, τηρώντας επακριβώς τις οδηγίες μορφοποίησης του περιοδικού.

Σημαντικές ημερομηνίες που θα πρέπει να προσεχτούν:

 • Μέχρι 15 Μαρτίου 2017: Αποστολή περίληψης εισηγήσεων.
 • 24 Απριλίου 2017: Ανάρτηση προγράμματος στον ιστότοπο τηςΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε. και της ΕΡΚΥΝΑΣ.
 • 5 & 6 Μαΐου 2017: Πραγματοποίηση Συνεδρίου.
 • Μέχρι 5 Ιουνίου 2017: Αποστολή προς κρίση των εισηγήσεων τωνμελών ΔΕΠ και της ΠΑΠΕΔΕ για ενδεχόμενη δημοσίευσή τους στηνΈρκυνα.

4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, πανεπιστημιακούς, γονείς, φοιτητές, ερευνητές της εκπαίδευσης και σχεδιαστές εκπαιδευτικής πολιτικής.

Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης θα σταλούν ηλεκτρονικά, γι΄αυτό όσοι επιθυμούν να λάβουν τη σχετική βεβαίωση θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα

5. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το συνέδριο έχει οργανωθεί ως εξής:

α) Κεντρικές εισηγήσεις, β) Εισηγήσεις σε παράλληλες αίθουσες.

Οργανωτική Επιτροπή:
Αθανασόπουλος Απόστολος, Συντονιστής Σχολικών Μονάδων και Δ/ντής
Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού
Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04
Βέρδης Αθανάσιος, Επικ. Καθηγητής Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ
Καραγεώργος Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12
Καραγιάννης Στυλιανός, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17
Λαγουδάκος Μιχαήλ, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12
Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ19
Μηλίγκου Ευανθία, Επίκ. Καθηγήτρια Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ
Μπαλτά Βενετία, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02
Μπίστα Πολυξένη, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02
Πασιάς Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής Τομέα Παιδαγωγικής, Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ
Ρούσσος Ιωάννης, Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Β΄ Αθήνας
Τσελέντης Διονύσιος, Συνδιευθυντής και Δ/ντής Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών
Τσίγκρη Χρυσούλα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ05
Φαλούκας Αθανάσιος, Δ/ντής Δ.Ε. Β΄ Αθήνας
Φερεντίνος Σπύρος, Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ03
Φωτιάδου- Ζαχαρίου Θηρεσία, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ05

Επιστημονική Επιτροπή:
Η επιστημονική επιτροπή αποτελείται από μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων, Σχολικούς Συμβούλους και εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα.

Συντονιστής Συνεδρίου
Δημητρόπουλος Βασίλης, Πρόεδρος της ΠΑ.Π.Ε.Δ.Ε., Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πληροφορίες: https://papede.wordpress.com/synedria/may-17/,

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (4papede@gmail.com), τηλ. 2106390592.

 

https://edu.klimaka.gr/dia-viou-mathhsh/synedrio/2542-synedrio-papede.html

 

Dates: 
07/03/2017 - 10:00