ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Μυστράς. Στοιχεία, στίχοι, στοιχειά (μέρος 1ο)