ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Πάτμος. Αναφορά στο Βυζαντινό Μοναχισμό (μέρος 1ο)