ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Πάτμος. Αναφορά στο Βυζαντινό Μοναχισμό (μέρος 2ο)