Site news

Πιστοποίηση ολοκλήρωσης επιμορφωτικού προγράμματος / Βεβαίωση συμμετοχής στο Νοιάζομαι και Δρω

από Γεωργία Γλεούδη -

Αγαπητά Μέλη του Δικτύου μας,

σας υπενθυμίζουμε ότι με τη συμμετοχή σας στο "Νοιάζομαι και Δρω" έχετε τη δυνατότητα

α) να λάβετε βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα ή

β) να λάβετε πιστοποίηση ολοκλήρωσης επιμόρφωσης, ανάλογα με τον επιμορφωτικό κύκλο στον οποίο έχετε ενταχθεί, ως εξής: συνολικής διάρκειας 72 ωρών για τον Α΄ Κύκλο (“Νοιάζομαι και Δρω”), 80 ωρών για τον Β΄ Κύκλο (“Νοιάζομαι, Δρω και Κινητοποιώ”) και 116 ωρών για τον Γ΄ Κύκλο (”Το Σχολείο των Πολιτών”).

Εάν υλοποιήσατε το πρόγραμμα για 4η χρονιά και η ομάδα του σχολείου σας ολοκλήρωσε επιτυχώς τις εργασίες της, λαμβάνετε τον τίτλο «Πρέσβης Εθελοντισμού».

Στο κλειστό φόρουμ της ομάδας σας ή μέσω email θα κληθείτε να δηλώσετε στον Συντονιστή σας αν ενδιαφέρεστε να λάβετε την πιστοποίηση. Η πιστοποίηση του προγράμματος εκτιμάται βάσει όσων αναφέρονται στον πίνακα με τίτλο "Η υλοποίηση του προγράμματος στο σχολείο και η σύνδεσή της με την επιμορφωτική διαδικασία : Πίστωση Επιμορφωτικών Ωρών", ο οποίος είναι εξ αρχής αναρτημένος στο εισαγωγικό τμήμα του προγράμματος, το οποίο παρακολουθείτε στην πλατφόρμα.

Προκειμένου να διασφαλίζεται ευελιξία στην διαδικασία πιστοποίησης θα χρησιμοποιηθεί το συνημμένο εργαλείο.

Προϋπόθεση πιστοποίησης για τον Α΄ Κύκλο είναι να έχουν εκπληρώσει 15 από τις συνολικά 25 αναφορές του εργαλείου, με τις εξής αναφορές να είναι υποχρεωτικές: 2, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19.

Προϋπόθεση πιστοποίησης για τον Β΄ Κύκλο είναι να έχουν εκπληρώσει 17 από τις συνολικά 25 αναφορές του εργαλείου, με τις εξής αναφορές να είναι υποχρεωτικές: 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, και 25.

Προϋπόθεση πιστοποίησης για τον Γ΄ Κύκλο είναι να έχουν εκπληρώσει 21 από τις συνολικά 25 αναφορές του εργαλείου, με τις εξής αναφορές να είναι υποχρεωτικές: 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 25.

Το συγκεκριμένο έντυπο συμπληρώνεται από τον Συντονιστή σε συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό -αλλά με ευθύνη του συντονιστή, ο οποίος και θα το υποβάλει στην ομάδα διαχείρισης έργου με τη σχετική τεκμηρίωση των πεδίων που συμπλήρωσε.

 Επισημαίνουμε ότι η ιδιότητά σας, ως μέλους του Σχολικού Δικτύου “Νοιάζομαι και Δρω” διατηρείται και εξακολουθείτε να έχετε δικαίωμα πρόσβασης στο κλειστό επιμορφωτικό περιβάλλον, εφόσον συνεχίζετε να δραστηριοποιείστε για την καλλιέργεια του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού πολιτειότητας στο σχολείο. Το «Νοιάζομαι και Δρω» θα συνεχίσει να υλοποιείται κατά το σχ. έτος 2019-20. Στη διάρκεια αυτού του σχ.έτους, το Ίδρυμα Λαμπράκη θα επεξεργάζεται περιεχόμενο και εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα εστιάζει στον ενεργό πολίτη ως  συνέχεια του εθελοντισμού στον οποίο το πρόγραμμα εστιάζει μέχρι και σήμερα. Τα σχολεία που θα παραμείνουν στο πρόγραμμα την επόμενη χρονιά, θα συμμετέχουν κατά προτεραιότητα στο νέο πρόγραμμα που θα έρθει ως φυσική συνέχεια του «Νοιάζομαι και Δρω» το σχ. έτος 2020-21 και θα έχει ως αντικείμενο την καλλιέργεια της ενεργού πολιτειότητας.

Η πιστοποίησή σας θα γίνει μέχρι τις 15 Ιουλίου, οπότε και θα ενημερωθείτε σχετικά. Τις βεβαιώσεις σας θα τις λάβετε σε ψηφιακή μορφή. Σε περίπτωση που κάποιος χρειαστεί τη βεβαίωση νωρίτερα, μπορεί να απευθυνθεί στην κ. Παπαγεωργοπούλου στο papageorgopoulou@lrf.gr.

Σας ενθαρρύνουμε να διεκδικήσετε την πιστοποίηση, καθώς αναγνωρίζουμε ότι η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα περιλαμβάνει επένδυση χρόνου, κόπου και ψυχής. Θεωρούμε ότι η πιστοποίησή σας αποτελεί αναγνώριση της πορείας σας μέσα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά και της δυναμικής σας να λειτουργήσετε ως πρέσβεις των αξιών που καλλιεργεί το “Νοιάζομαι και Δρω” στο σχολείο.

Σε μια εποχή και σε έναν χώρο όπου δεν έχουμε μάθει να αναγνωρίζουμε το έργο και την ποιότητα, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε ειλικρινά για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, για τη θέρμη σας, τις ιδέες σας, τον χρόνο που αφιερώσατε και τις υπερβάσεις που κάνατε για να εμπνεύσετε τα παιδιά να νοιαστούν και να δράσουν.

Με εκτίμηση,

Η Ομάδα Έργου του Νοιάζομαι και ΔρωΔιαθέσιμα επιμορφωτικά προγράμματα

Οι Συντονιστές του Νοιάζομαι και Δρω 2018-19


Αυτός είναι ο χώρος επικοινωνίας και συντονισμού των Συντονιστών μεταξύ τους και με τα μέλη της επιστημονικής ομάδας.

Α' Κύκλος: Νοιάζομαι και Δρω 2018-19

Καλώς ήρθατε στο επιμορφωτικό περιβάλλον του Σχολικού Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω». Το περιβάλλον αυτό σας προσφέρει δυνατότητες ασύγχρονης και σύγχρονης επιμόρφωσης και δικτύωσης. Η συμμετοχή σας στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του «Νοιάζομαι και Δρω» λειτουργεί υποστηρικτικά προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη διδασκαλία του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης στο σχολείο. Η επιμόρφωσή σας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μικτό σχήμα δια ζώσης και εξ αποστάσεως, διαρκεί συνολικά 72 ώρες και με την επιτυχή ολοκλήρωσή της θα λάβετε σχετική πιστοποίηση.

Ας νοιαστούμε και ας δράσουμε μαζί! Καλό μας ξεκίνημα!

Β' Κύκλος: Νοιάζομαι, Δρω και Κινητοποιώ 2018-19

Καλώς ήρθατε στο επιμορφωτικό περιβάλλον του Σχολικού Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω». Το περιβάλλον αυτό σας προσφέρει δυνατότητες ασύγχρονης και σύγχρονης επιμόρφωσης και δικτύωσης. Όπως γνωρίζετε, η συμμετοχή σας στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του «Νοιάζομαι και Δρω» λειτουργεί υποστηρικτικά προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη διδασκαλία του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης στο σχολείο. Η επιμόρφωσή σας στον Β' αυτό Κύκλο, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μικτό σχήμα δια ζώσης και εξ αποστάσεως, διαρκεί συνολικά 80 ώρες και με την επιτυχή ολοκλήρωσή της θα λάβετε σχετική πιστοποίηση.

Ας νοιαστούμε, ας δράσουμε και ας κινητοποιήσουμε μαζί τον περίγυρό μας για το κοινό καλό! Καλό μας ξεκίνημα!

Γ' Κύκλος: Σχολείο των Πολιτών 2018-19


Καλώς ήρθατε στο επιμορφωτικό περιβάλλον του Σχολικού Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω». Το περιβάλλον αυτό σας προσφέρει δυνατότητες ασύγχρονης και σύγχρονης επιμόρφωσης και δικτύωσης. Όπως γνωρίζετε, η συμμετοχή σας στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του «Νοιάζομαι και Δρω» λειτουργεί υποστηρικτικά προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη διδασκαλία του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού πολιτειότητας στο σχολείο. Η επιμόρφωσή σας στον Γ' αυτό Κύκλο, η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, διαρκεί συνολικά 116 ώρες και με την επιτυχή ολοκλήρωσή της θα λάβετε σχετική πιστοποίηση. Παράλληλα, εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς την επιμόρφωση, μπορεί να λάβει το σχολείο σας τον τίτλο του "Σχολείου των Πολιτών", ο οποίος ανανεώνεται και επικυρώνεται σε ετήσια βάση.

Σας ευχόμαστε άλλη μια χρονιά δημιουργικής προσφοράς και γεμάτης καρδιάς!

Οι Συντονιστές του Νοιάζομαι και Δρω 2017-18


Αυτός είναι ο χώρος επικοινωνίας και συντονισμού των Συντονιστών μεταξύ τους και με τα μέλη της επιστημονικής ομάδας.

Α' Κύκλος: Νοιάζομαι και Δρω 2017-18


Καλώς ήρθατε στο επιμορφωτικό περιβάλλον του Σχολικού Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω». Το περιβάλλον αυτό σας προσφέρει δυνατότητες ασύγχρονης και σύγχρονης επιμόρφωσης και δικτύωσης. Η συμμετοχή σας στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του «Νοιάζομαι και Δρω» λειτουργεί υποστηρικτικά προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη διδασκαλία του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης στο σχολείο. Η επιμόρφωσή σας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μικτό σχήμα δια ζώσης και εξ αποστάσεως, διαρκεί συνολικά 72 ώρες και με την επιτυχή ολοκλήρωσή της θα λάβετε σχετική πιστοποίηση.

Ας νοιαστούμε και ας δράσουμε μαζί! Καλό μας ξεκίνημα!

Β' Κύκλος: Νοιάζομαι, Δρω και Κινητοποιώ 2017-18

Καλώς ήρθατε στο επιμορφωτικό περιβάλλον του Σχολικού Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω». Το περιβάλλον αυτό σας προσφέρει δυνατότητες ασύγχρονης και σύγχρονης επιμόρφωσης και δικτύωσης. Όπως γνωρίζετε, η συμμετοχή σας στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του «Νοιάζομαι και Δρω» λειτουργεί υποστηρικτικά προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη διδασκαλία του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης στο σχολείο. Η επιμόρφωσή σας στον Β' αυτό Κύκλο, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μικτό σχήμα δια ζώσης και εξ αποστάσεως, διαρκεί συνολικά 80 ώρες και με την επιτυχή ολοκλήρωσή της θα λάβετε σχετική πιστοποίηση.

Ας νοιαστούμε, ας δράσουμε και ας κινητοποιήσουμε μαζί τον περίγυρό μας για το κοινό καλό! Καλό μας ξεκίνημα!

Γ' Κύκλος: Σχολείο των Πολιτών 2017-18


Καλώς ήρθατε στο επιμορφωτικό περιβάλλον του Σχολικού Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω». Το περιβάλλον αυτό σας προσφέρει δυνατότητες ασύγχρονης και σύγχρονης επιμόρφωσης και δικτύωσης. Όπως γνωρίζετε, η συμμετοχή σας στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του «Νοιάζομαι και Δρω» λειτουργεί υποστηρικτικά προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη διδασκαλία του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού πολιτειότητας στο σχολείο. Η επιμόρφωσή σας στον Γ' αυτό Κύκλο, η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως, διαρκεί συνολικά 116 ώρες και με την επιτυχή ολοκλήρωσή της θα λάβετε σχετική πιστοποίηση. Παράλληλα, εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς την επιμόρφωση, μπορεί να λάβει το σχολείο σας τον τίτλο του "Σχολείου των Πολιτών", ο οποίος ανανεώνεται και επικυρώνεται σε ετήσια βάση.

Σας ευχόμαστε άλλη μια χρονιά δημιουργικής προσφοράς και γεμάτης καρδιάς!

Νοιάζομαι και Δρω 2016-17

Καλώς ήρθατε στο επιμορφωτικό περιβάλλον του Σχολικού Δικτύου «Νοιάζομαι και Δρω». Το περιβάλλον αυτό σας προσφέρει δυνατότητες ασύγχρονης και σύγχρονης επιμόρφωσης και δικτύωσης. Η συμμετοχή σας στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του «Νοιάζομαι και Δρω» λειτουργεί υποστηρικτικά προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη διδασκαλία του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης στο σχολείο. Η επιμόρφωσή σας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μικτό σχήμα δια ζώσης και εξ αποστάσεως, διαρκεί συνολικά 72 ώρες και με την επιτυχή ολοκλήρωσή της θα λάβετε σχετική πιστοποίηση.

Ας νοιαστούμε και ας δράσουμε μαζί! Καλό μας ξεκίνημα!

Οι Συντονιστές του Νοιάζομαι και Δρω 2016-17


Αυτός είναι ο χώρος επικοινωνίας και συντονισμού των Συντονιστών μεταξύ τους και με τα μέλη της επιστημονικής ομάδας.

Νοιάζομαι και Δρω 2015-16

Καλώς ήρθατε στο επιμορφωτικό περιβάλλον του Σχολικού Δικτύου "Νοιάζομαι και Δρω". Το περιβάλλον αυτό σας προσφέρει δυνατότητες ασύγχρονης και σύγχρονης επιμόρφωσης και δικτύωσης. Η συμμετοχή σας στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του "Νοιάζομαι και Δρω" λειτουργεί υποστηρικτικά προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη διδασκαλία του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης στο σχολείο. Η επιμόρφωσή σας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε μικτό σχήμα δια ζώσης και εξ αποστάσεως, διαρκεί συνολικά 72 ώρες και με την επιτυχή ολοκλήρωσή της θα λάβετε σχετική πιστοποίηση. 

Στα αρχεία που ακολουθούν θα βρείτε ενημέρωση α) για το επιμορφωτικό περιβάλλον, β) για το πρόγραμμα συνοπτικά, γ) για τα συμμετέχοντα στον σχολικό δίκτυο "Νοιάζομαι και Δρω" σχολεία και τους εκπαιδευτικούς και δ) για τους επιμορφωτικούς βηματισμούς που προτείνει το πρόγραμμα.

Ας νοιαστούμε και ας δράσουμε μαζί! Καλό μας ξεκίνημα!


Οι Συντονιστές του Νοιάζομαι και Δρω

Αυτός είναι ο χώρος επικοινωνίας και συντονισμού των Συντονιστών μεταξύ τους και με τα μέλη της επιστημονικής ομάδας.