Το "Νοιάζομαι και Δρω" είναι ένα πρόγραμμα καλλιέργειας του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της συνείδησης του ενεργού πολίτη στο σχολείο. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Ίδρυμα Λαμπράκη και τον Δεσμό με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχει δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό και παιδαγωγικό πλαίσιο παρέμβασης στο σχολείο και στην οικογένεια, ενώ έχουν επιμορφωθεί μέχρι σήμερα 2.760 εκπαιδευτικοί και περίπου 38.400 μαθητές από 481 διαφορετικές σχολικές μονάδες. Κατά το σχολικό έτος 2018-2019, το «Νοιάζομαι και Δρω» εφαρμόζεται σε 170 σχολεία σε όλη τη χώρα. Το έργο υλοποιείται χάρη στην ευγενική προσφορά δωρεών του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, του Hellenic Initiative Australia και άλλων δωρητών. 
 Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εθελοντική και δε συνεπάγεται καμία δαπάνη για το δημόσιο. Η πρόσβαση στο online επιμορφωτικό περιβάλλον του προγράμματος προϋποθέτει εγγραφή. Δικαίωμα εγγραφής στο πρόγραμμα έχουν οι εκπαιδευτικοί του σχολικού δικτύου "Νοιάζομαι και Δρω".
Βοήθεια για Αναζήτηση μαθημάτων