υποτροφίες

Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Τουρκία για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Σας διαβιβάζουμε συνημμένη προκήρυξη προγραμμάτων υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Τουρκία, εκ μέρους της Τουρκικής Κυβέρνησης, σε αλλοδαπούς

Μία (1) Προπτυχιακή ή Μεταπτυχιακή Υποτροφία για σπουδές στην Ηλεκτρολογία, Κληροδότημα «ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ Ι ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ» (2015-2016)

Το Κληροδότημα «ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ Ι ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ», που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, στο κατάστημα της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε.» (Λ.Δημοκρατίας 240) και εκπροσωπείται νόμιμα

Pages