υποτροφίες

Υποτροφίες για Έλληνες πολίτες - Fulbright

Το πρόγραμμα υποτροφιών Fulbright Awards είναι το μοναδικό πρόγραμμα το οποίο προσφέρει υποτροφίες ακαδημαϊκού επιπέδου για οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο, σε όποιοδήποτε διαπιστευμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα των ΗΠΑ. Οι υποψήφιοι επιλέγουν μόνοι τους και αυτόνομα το πανεπιστημιακό ίδρυμα στο οποίο θα αιτηθούν.

Πάνω από 200 υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό

Μάθε όλες τις πληροφορίες για τις μεταπτυχιακές, διδακτορικές και μεταδιδακτορικές υποτροφίες που υπάρχουν διαθέσιμες αυτή τη στιγμή σε πανεπιστήμια, φορείς και οργανισμούς.

Πάνω από 130 υποτροφίες χορηγεί το Ίδρυμα Ωνάση για σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό

Το Ίδρυμα Ωνάση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 χορηγεί το 40ο Πρόγραμμα Υποτροφιών για Ελλάδα και εξωτερικό, επιπέδου μεταπτυχιακό και διδακτορικό. Η καταληκτική προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017.

Pages