Επιλογή Σελίδας

28-29 Μαρτίου 2020

Το Κολλέγιο Ανατόλια προσκαλεί μαθητές Γυμνασίων και μαθητές Γενικών, Επαγγελματικών και Εσπερινών Λυκείων από όλη την Ελλάδα καθώς και μαθητές από όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν στο 7ο Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης και Τεχνολογίας ACSTAC και να παρουσιάσουν εργασία, αφίσα, έκθεση-κατασκευή, καθώς και να εμπλακούν σε διάφορα εκπαιδευτικά εργαστήρια.

Σκοπός του 7ου ACSTAC είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος–μιας εκπαιδευτικής προσομοίωσης επιστημονικού συνεδρίου–που θα δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια διαδικασία που βασίζεται στην έρευνα και να παρουσιάσουν την εργασία τους. Μέσω αυτής της διεργασίας οι μαθητές/-τριες θα παρατηρήσουν και θα εφαρμόσουν τις προσεγγίσεις και τις μεθόδους που υιοθετούν οι ερευνητές, για να συμβάλουν γνωστικά στο δικό τους πεδίο.

Το 7ο ACSTAC καλύπτει πέντε πεδία επιστήμης και τεχνολογίας (Βιολογία – Χημεία – Φυσική – Μαθηματικά – Πληροφορική) στα οποία οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν σχετικές εργασίες (συμμετοχή με Προφορική Εισήγηση, Αφίσα, Έκθεση-Κατασκευή). Επίσης τους δίνεται η ευκαιρία, να συμμετέχουν με διαθεματική εργασία με αντικείμενο που συνδυάζει έναν από τους πέντε παραπάνω τομείς με κάποιον τομέα των Ανθρωπιστικών Επιστημών (Ιστορία / Τέχνη / Λογοτεχνία / Μουσική κοκ.)

Όσον αφορά τον τομέα Eκθέσεων-Kατασκευών (Εxhibitions-Constructions), οι μαθητές, αφού πραγματοποιήσουν την έρευνά τους, μπορούν να εκθέσουν αναλυτικά τα συμπεράσματά τους με όποιους τρόπους και μέσα θεωρούν δόκιμους για την παρουσίαση της έκθεσης (π.χ. κατασκευές, πειράματα, μοντέλα, πραγματικά αντικείμενα, κοκ.). Οι εργασίες μπορούν να υποβληθούν στα αγγλικά ή στα ελληνικά.

Αλλαγές στο 7ο ACSTAC

  1. Δεν θα γίνουν δεκτές (περιλήψεις που αφορούν) βιβλιογραφικές ενημερώσεις, αλλά μόνο πειραματικές εργασίες. Δεν θα αξιολογηθεί η πολυπλοκότητα του πειράματος, ούτε τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποίησαν οι μαθητές, αλλά η πειραματική διαδικασία που ακολούθησαν, και κατά πόσο αυτή «υπακούει» στην επιστημονική μέθοδο. Τα κριτήρια θα αφορούν το σχεδιασμό της επιστημονικής μεθόδου, την ερμηνεία και περιγραφή των αποτελεσμάτων, την συζήτηση ή/και αξιολόγηση των συνεπειών της εφαρμογής και της χρήσης της (στην περίπτωση εκθέσεων ή κατασκευών), την πρωτοτυπία και τη δημιουργικότητα. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, θα αξιολογηθεί και η παρουσίαση της εργασίας με όποια μορφή και αν έχει παρουσιαστεί αυτή.
  2. Οι προφορικές εισηγήσεις θα είναι λιγότερες σε σύγκριση με τα προηγούμενα συνέδρια, ενώ περισσότερη βαρύτητα θα δοθεί στη Συνεδρία Εκθέσεων-Κατασκευών και Αφισών.

Προθεσμίες

11 Νοεμβρίου 2019: Προθεσμία για την υποβολή του τίτλου και μιας σύντομης περίληψης (μέχρι 300 λέξεις) των εργασιών (προφορικής εισήγησης, αφίσας, ή πρότασης για την παρουσίαση έκθεσης- κατασκευής)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Ενημέρωση για την αποδοχή των περιλήψεων από 8-11 Δεκεμβρίου 2019

19 Ιανουαρίου 2020: Προθεσμία για την υποβολή του πλήρους κειμένου των εργασιών (άρθρου προφορικής εισήγησης)

Επιστροφή εργασίας με σχόλια από τον Υπεύθυνο Επιστημονικού Τομέα έως 16 Φεβρουαρίου 2020

1 Μαρτίου 2020: Προθεσμία επανυποβολής άρθρου εισήγησης με διορθώσεις

Ενημέρωση αποδοχής της τελικής εργασίας έως 8 Μαρτίου 2020

8-15 Μαρτίου 2020: Εγγραφή στο συνέδριο

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η φόρμα συμπληρώνεται στα αγγλικά και αφορά τους συμμετέχοντες των οποίων οι περιλήψεις έγιναν δεκτές για το συνέδριο.

Πρόγραμμα

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να διαβάσετε το (προσωρινό) πρόγραμμα του ACSTAC 2020 σε ελληνικά και αγγλικά:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACSTAC 2020

Οδηγίες

Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου μπορούν να συμμετέχουν στο συνέδριο μόνο με αφίσες και εκθέσεις-κατασκευές, όχι με προφορικές εισηγήσεις. Επίσης, οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν με όσες ομάδες και σε όσους τομείς επιθυμούν. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των μαθητών ανά ομάδα.

Οργανωτική Επιτροπή

Δρ. Μαρία Τσαουσίδου (ΠΕ 04), Συντονίστρια του ACSTAC
email: acstac@anatolia.edu.gr
Λήδα Αντωνίου, Διευθύντρια Τμήματος Εξωσχολικών Δραστηριοτήτων
τηλ. 2310 398328
Δανάη Κυριάκη, Βοηθός Τμήματος Εξωσχολικών Δραστηριοτήτων
τηλ. 2310 398373 ΠΗΓΗ: Anatolia College