Επιλογή Σελίδας
Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες  (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2019/20.

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2019/20.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.), στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών φοιτητών/τριών  που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- ακαδ. έτος 2019-20» και σε εφαρμογή του Κανονισμού του Προγράμματος (Απόφαση 83753/Ζ1/12-07-2021,...
Προκήρυξη της υποτροφίας στη Μνήμη «ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΥΛ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ» ακαδ. έτους 2021-2022

Προκήρυξη της υποτροφίας στη Μνήμη «ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΥΛ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ» ακαδ. έτους 2021-2022

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα χορηγήσει την υποτροφία στη Μνήμη «ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΥΛ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ» ακαδ. έτους 2021-2022 για μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδικότητα της Πολεοδομίας σε Πανεπιστήμιο της Αγγλίας σε έναν Έλληνα υπήκοο, μέχρι 36 ετών, απόφοιτο της Σχολής...
Προκήρυξη της υποτροφίας στη Μνήμη «ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΥΛ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ» ακαδ. έτους 2021-2022

Χορήγηση «Δύο (2) θέσεων» ανταποδοτικών υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5031873 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1292,, με Ε.Υ τον Καθ. Γ. Λυμπεράτο, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση...
Υποτροφίες

Υποτροφίες

Η προαγωγή της παιδείας αποτελεί μία από τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ιδρύματος Μποδοσάκη και το Πρόγραμμα Υποτροφιών είναι ένα από τα παλαιότερα προγράμματα του Ιδρύματος. Από την ίδρυσή του ως σήμερα, το Ίδρυμα έχει χορηγήσει περισσότερες από 2.500 υποτροφίες,...
Προκήρυξη της υποτροφίας στη Μνήμη «ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΤΥΛ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ» ακαδ. έτους 2021-2022

Χορήγηση «1» ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Μεταγονιδιωματική ανάλυση του μικροβιακού πληθυσμού λίθινων επιφανειών μνημείων και ανάπτυξη νανο-βιοϋλικών για την αειφόρο προστασία της πολιτιστικής κληρονομίας (ΒΙΟΦΟΣ)»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΜΕΤΑΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΛΙΘΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟ-ΒΙΟΫΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΒΙΟΦΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ «MIS...