Επιλογή Σελίδας
Χορήγηση «μίας (1)» ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «eDge computing ResoUrce allocatIon for Dynamic NETworks (DRUID-NET)»

Χορήγηση «μίας (1)» ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «eDge computing ResoUrce allocatIon for Dynamic NETworks (DRUID-NET)»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «eDge computing ResoUrce allocatIon for Dynamic NETworks (DRUID-NET)» με κωδικό ΟΠΣ (Κωδικός MIS 5070466)», και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/145100, με Ε.Υ τον Καθ. Σ. Παπαβασιλείου, η οποία έχει ενταχθεί στη...
Χορήγηση «μίας (1)» ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «eDge computing ResoUrce allocatIon for Dynamic NETworks (DRUID-NET)»

Χορήγηση «1» ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Καινοτόμες Διατάξεις Αντισεισμικής Προστασίας Τριών Χωρικών Διευθύνσεων (NOESIS)»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Καινοτόμες Διατάξεις Αντισεισμικής Προστασίας Τριών Χωρικών Διευθύνσεων (NOESIS)» με κωδικό ΟΠΣ 5030603 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1261,με Ε.Υ τον Καθ. Ι. Αντωνιάδη, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση...
Χορήγηση «μίας (1)» ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «eDge computing ResoUrce allocatIon for Dynamic NETworks (DRUID-NET)»

Επίδοση της Υποτροφίας «Νικολάου Ι. Κρητικού» ακαδ. Έτους 2019-2020

Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποφάσισε στην 19η/2021 Συνεδρίαση του (26.10.2021): Να χορηγηθεί η υποτροφία «Νικολάου Ι. Κρητικού» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στους τριάντα (30) δικαιούχους, των εννέα (9) Σχολών του Ιδρύματος που συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες...
Χορήγηση «μίας (1)» ανταποδοτικής υποτροφίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «eDge computing ResoUrce allocatIon for Dynamic NETworks (DRUID-NET)»

Χορήγηση «2» ανταποδοτικών υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αρχέτυπο Ευφυές Σύστημα Τηλεμετρικού Ελέγχου και Λήψης Αποφάσεων για τη Προστασία Μνημειακών Κατασκευών»

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ και ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5031796 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ Κ.Α. 68/1287,με Ε.Υ τον Ομ. Καθ. Β. Κουμούση, η...