Επιλογή Σελίδας

Η Ελληνική Εκπαιδευτική Συνεργασία στο Πανεπιστήμιο Saint Louis (GEP-SLU) είναι ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα που στεγάζεται στο πλαίσιο του Boeing Institute for International Business στο Chaifetz School of Business του SLU.

Αποστολή και Στόχοι

Η αποστολή του GEP-SLU είναι να δημιουργήσει παγκόσμιες συνδέσεις μέσω του προγράμματος υποτροφιών μας και των σχετικών δραστηριοτήτων με τα συμμετέχοντα ελληνικά πανεπιστήμια, δημιουργώντας παράλληλα μια εμπειρία που θα αλλάξει τη ζωή για αυτούς τους σπουδαστές μελετητές. Ο στόχος είναι να εκπαιδεύσει φοιτητές που επιδιώκουν να κατανοήσουν πλήρως το σύστημα ελεύθερης επιχείρησης των ΗΠΑ και να εφαρμόσουν αυτή την κατανόηση στη διεθνή επιχειρηματικότητα και το εμπόριο κατά την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Μια μοναδική πτυχή του Προγράμματος GEP είναι η εστίαση σε έργα κοινωφελούς υπηρεσίας στην περιοχή του Σεντ Λούις για την περαιτέρω προώθηση και αγκαλιά της σημαντικής αποστολής των Ιησουιτών του Πανεπιστημίου του Saint Louis.

Υποτροφία GEP-SLU

Οι υποτροφίες GEP-SLU απονέμονται σε επιλεγμένους υποψηφίους από την Ελλάδα για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος επιχειρήσεων στο Executive Master of International Business Program στο Πανεπιστήμιο Saint Louis. Τα βραβεία υποτροφιών καλύπτουν πλήρη δίδακτρα για το Executive Master of International Business (EMIB) στο Πανεπιστήμιο Saint Louis. 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα EMIB, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. 

Επιλεξιμότητα και Απαιτήσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα προπτυχιακό πτυχίο, κατά προτίμηση στα οικονομικά, τις επιχειρήσεις, τη μηχανική ή συναφείς τομείς, να έχουν εργασιακή εμπειρία δύο έως τριών ετών και να πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής του Πανεπιστημίου Saint Louis. Οι στόχοι σταδιοδρομίας του αιτούντος, η εργασιακή εμπειρία, οι εξωσχολικές δραστηριότητες και η δέσμευση της κοινότητας είναι σχετικά με την επιλογή υποτροφιών.

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πρόθυμοι να λάβουν μέρος στις εξετάσεις TOEFL. Οι πρόσθετες προτιμώμενες απαιτήσεις περιλαμβάνουν: 

  • Τριετής εργασιακή εμπειρία μεταπτυχιακού τίτλου
  • Αποδεικτικά στοιχεία συνεχούς εμπλοκής με ευκαιρίες κοινωνικής υπηρεσίας
  • Απαιτείται GMAT εάν ο αιτών έχει λιγότερο από τρία χρόνια εργασιακής εμπειρίας 

Διαδικασία αίτησης

Για να ληφθούν υπόψη για την υποτροφία GEP, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως την 1η Δεκεμβρίου 2023 Όλα τα υλικά αίτησης θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω email στη διεύθυνση mary.porter@slu.edu. 

Για πρόσβαση στην εφαρμογή, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: 

Ιστορία

Η Ελληνική Εκπαιδευτική Συνεργασία ιδρύθηκε το 2023 με την υποστήριξη και χρηματοδότηση του μέλους του Boeing Institute of International Business Advisory Board, κ. John Gialouris και της συζύγου του, κυρίας Keve Gialouris. Ο οργανισμός είναι η πρώτη ακαδημαϊκή συνεργασία που δημιουργήθηκε με την Ελλάδα στο Chaifetz School of Business. Επικεντρώνεται στην οικοδόμηση και ενίσχυση της σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ μέσω της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, οι βραβευθέντες υποτροφίες θα ζήσουν επίσης την αποστολή και το πνεύμα των Ιησουιτών παρέχοντας κοινοτική υπηρεσία ενώ ζουν και σπουδάζουν στο Σεντ Λούις. 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε επιχειρηματικές ερωτήσεις, στείλτε email στη Mary Porter, συντονιστή παγκόσμιων ακαδημαϊκών συνεργασιών, στη διεύθυνση mary.porter@slu.edu . 

Πηγή: SAINT LOUIS UNIVERSITY