Επιλογή Σελίδας

Ταυτότητα

To εκπαιδευτικό portal e-paideia απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της προσχολικής της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε μαθητές, σε ερευνητές και σε γονείς, με στόχο την έγκυρη ενημέρωσή τους και την ενίσχυση της πρόσβασής τους σε πηγές πληροφόρησης σχετικά με την εκπαίδευση. Με έμφαση στη σχολική εκπαίδευση, αλλά μέσα από την οπτική της δια βίου μάθησης, το e-paideia στοχεύει στην υποστήριξη, στη βελτίωση και στον εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης) που τελείται στο σχολείο, στο σπίτι και γενικότερα στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των παιδιών και των νέων.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες και συνεχώς αυξανόμενες, πολλαπλές πηγές ενημέρωσης, πληροφόρησης και διάθεσης εκπαιδευτικού και άλλου συναφούς υλικού, καθώς και τις διαρκείς κοινωνικο-οικονομικές μεταβολές που επαναπροσδιορίζουν το ρόλο και την ίδια τη φύση του σχολείου, το e-paideia επιχειρεί να δώσει τα κατάλληλα ερεθίσματα, ώστε να αναπτύσσουν οι εμπλεκόμενοι στη μαθησιακή διαδικασία τις συνδέσεις και αλληλεπιδράσεις που αναβαθμίζουν και κεφαλαιοποιούν το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και προάγουν την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματική σκέψη. Επιπρόσθετα, το e-paideia καλλιεργεί την εξωστρέφεια του σχολείου, αναδεικνύοντας το έργο του, προβάλλοντας καλές πρακτικές από την Ελλάδα και από το εξωτερικό και προτείνοντας δικτυώσεις και συνδέσεις σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Στο ταξίδι της μάθησης συνοδοιπόροι είναι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και κάθε άτομο, ανεξαρτήτως ηλικίας. H πορεία είναι γεμάτη διακλαδώσεις με εναλλακτικούς προορισμούς, ανάλογα με το ενδιαφέρον, τις ικανότητες, τις κλίσεις και τις ανάγκες του καθενός. Το e-paideia αναδεικνύει τους πολλαπλούς προορισμούς, επισημαίνει τις εναλλακτικές διαδρομές, υποστηρίζει και συμβουλεύει τους ταξιδιώτες, ώστε κάθε τους εμπειρία να είναι ευχάριστη και γόνιμη. Αναγνωρίζοντας ότι η προσωπική ανάπτυξη αφορά κάθε εμπλεκόμενο στη μαθησιακή διαδικασία, είτε αυτός αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως εκπαιδευτή είτε ως εκπαιδευόμενο, το e-paideia προτείνει υψηλής ποιότητας λύσεις για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των νέων, των εκπαιδευτικών και των γονέων τους, καθώς και δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης με μορφωτική διάσταση. 

Η παρουσίαση εκπαιδευτικών και ευρύτερα μορφωτικών πόρων που προσφέρουν έγκυροι, εγχώριοι και μη φορείς, η προβολή και συζήτηση σύγχρονων τάσεων, απόψεων και εξελίξεων που εκθέτουν κορυφαίοι επιστήμονες και διανοητές της εκπαίδευσης, η ενημέρωση σχετικά με τις διαρκώς ανανεούμενες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση και στη μάθηση και η ανάπτυξη διαλόγου για την ένταξη των στοιχείων αυτών στην ελληνική εκπαίδευση, καθιστούν το e-paideia μία κομβική πύλη για τα εκπαιδευτικά δρώμενα, η οποία εγγυάται γόνιμο χρόνο στον διαδικτυακό χρήστη.