Επιλογή Σελίδας

Όροι χρήσης

Καλώς ήλθατε στην Εκπαιδευτική Πύλη e-paideia.

Η επίσκεψη, η άντληση πληροφοριών και η δραστηριοποίηση στον παρόντα δικτυακό τόπο πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση της ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρακάτω όρων, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο:

 1. Η χρήση του δικτυακού αυτού τόπου υπόκειται στις διατάξεις των ελληνικών και των διεθνών νόμων, στις επιταγές του εθιμικού δικαίου, καθώς και στην υποχρέωση σεβασμού των χρηστών ηθών. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες περιέχονται, διατίθενται στους χρήστες του δικτυακού τόπου για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνο για σκοπούς πληροφόρησης και αξιοποίησης στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιούνται ή να αφαιρούνται χωρίς καμία προειδοποίηση. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή τους, ολική ή μερική, με οποιoδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς την γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το υλικό της εκπαιδευτικής πύλης e-paideia με σκοπό τη μελέτη ή την ανάλυση ή την πραγματοποίηση διδασκαλίας από τον επισκέπτη, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού.
 2. Οι πάσης φύσεως πληροφορίες και το υλικό που περιλαμβάνονται σε αυτόν το δικτυακό τόπο παρέχονται στην βάση του “ως έχει” (“as is”) και “ως διατίθενται” (“as available”) και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως επέμβαση στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, εκτός αν αυτό πραγματοποιείται ύστερα από σχετική οδηγία, αναρτημένη στο e-paideia στο πλαίσιο της ενίσχυσης πρακτικών συμμετοχικής διαμόρφωσης της γνώσης. Οι διαχειριστές της εκπαιδευτικής πύλης e-paideia δεν εγγυώνται την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών της Πύλης, οι οποίες εκφράζουν μόνον τις απόψεις των συντακτών ή δημιουργών τους και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τους. Ο επισκέπτης τις χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη και οι διαχειριστές της εκπαιδευτικής πύλης e-paideia δε φέρουν καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για τυχόν ζημία του επισκέπτη από τη χρήση είτε του δικτυακού τόπου είτε των στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν.
 3. Οι διαχειριστές της εκπαιδευτικής πύλης e-paideia δεν ευθύνονται για τυχόν ζημία, η οποία μπορεί να προκληθεί από τη χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων της. Η εκπαιδευτική πύλη e-paideia.org δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων, όπου παραπέμπει μέσω «δεσμών» (links), «υπερσυνδέσμων» (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στoυς αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και στις σελίδες, οι οποίες και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η εκπαιδευτική πύλη e-paideia καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων, όπου παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 4. Τα άρθρα, τα οποία φιλοξενούνται στο δικτυακό τόπο της εκπαιδευτικής πύλης e-paideia , εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους και όχι κατ’ ανάγκη την άποψη της ομάδας ανάπτυξης της εκπαιδευτικής πύλης e-paideia, εκτός και αν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά στα άρθρα.
 5. Δεν δημοσιεύονται άρθρα με κείμενο που προέρχεται από πολιτικούς – κομματικούς σχηματισμούς ή συνδικαλιστικούς φορείς κομματικά τοποθετημένους, πολιτικά κείμενα κινήσεων πολιτών ή ατόμων, θρησκευτικών – εκκλησιαστικών οργανώσεων οποιουδήποτε τύπου και θρησκείας, ακόμη κι αν αυτά σχετίζονται με τη θεματολογία της εκπαιδευτικής μας πύλης. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατόν να δημοσιευθούν τέτοια κείμενα εφόσον αυτό κριθεί δεοντολογικό από την ολομέλεια των διαχειριστών του δικτυακού τόπου.
 6. Η εκπαιδευτική πύλη e-paideia δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού της τόπου καθώς και των παρεχομένων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή, η οποία οφείλεται στην αδυναμία παροχής σύνδεσης στο δικτυακό αυτό τόπο.
 7. Στο δικτυακό τόπο της εκπαιδευτικής πύλης e-paideia περιλαμβάνονται υλικό, trademarks, service marks κλπ, καθώς και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται από το νόμο.
 8. Η εκπαιδευτική πύλη e-paideia δεν ευθύνεται για τυχόν εμφάνιση προσωπικών δεδομένων, τα οποία εμφανίζονται στις δικτυακές σελίδες μέσω υπηρεσιών καταλόγου και εξυπηρετητών αναζήτησης.
 9. Όταν αποστέλλετε πληροφορίες ή καταθέτετε εκπαιδευτικό υλικό, με τη συμπλήρωση των σχετικών ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε και αφορούν σε προσωπικά σας δεδομένα, θεωρούνται εμπιστευτικές. Μεταβιβάζονται στον άμεσα ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια, σύμφωνα με το νόμο, αρχή ή αρχές, μόνον στην περίπτωση που η χρήση του δικτυακού τόπου από τον επισκέπτη αντίκειται στους κανόνες χρήσης του και την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικά το τελευταίο μπορεί να κριθεί σκόπιμο, όταν η χρήση του δικτυακού τόπου από κάποιον επισκέπτη παραβαίνει τους κανόνες λειτουργίας του. Στην περίπτωση αυτή όλες οι πληροφορίες του επισκέπτη αυτού, καθώς και η ΙΡ διεύθυνση του, θα αποτελούν μέρος οποιασδήποτε έρευνας.
 10. Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες διαφημιστικών εταιρειών τρίτου μέρους για την προβολή διαφημίσεων. Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν στοιχεία (δεν συμπεριλαμβάνεται το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου σας) σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν αλλά και σε άλλους ιστότοπους, προκειμένου να σας προσφέρουν διαφημίσεις για αγαθά και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη πρακτική, αλλά και για τις επιλογές που έχετε, ώστε αυτά τα στοιχεία να μην χρησιμοποιηθούν από τις προαναφερθείσες εταιρείες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη διαχείριση του δικατυακού τόπου.
 11. Σε περίπτωση κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού ή αποστολής στοιχείων (upload) στο δικτυακό τόπο ή χρήσης υπηρεσιών συνομιλίας και επικοινωνίας (Forum : private messages : άμεσα μηνύματα : chat : e-mail) θα πρέπει:
 12. Ο επισκέπτης να έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες απομάκρυνσης ιών (viruses) ή άλλων στοιχείων, τα οποία μπορεί να βλάψουν το δικτυακό τόπο της εκπαιδευτικής πύλης e-paideia ή άλλους χρήστες του διαδικτύου.
 13. Τα στοιχεία να μην έχουν διαφημιστική παρά μόνον ενημερωτική και πληροφοριακή χροιά.
 14. Τα στοιχεία να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες.
 15. Τα στοιχεία που παρέχονται να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εκπαιδευτική πύλη e-paideia χωρίς καμία νομική απαίτηση από τον επισκέπτη που τα παρέχει ή άλλους εναντίον της εκπαιδευτικής πύλης e-paideia.
 16. Υπεύθυνοι για την τήρηση των παραπάνω όρων είναι οι προτείνοντες εκπαιδευτικό υλικό και όχι οι διαχειριστές της εκπαιδευτικής πύλης e-paideia, οι οποίοι ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρουν για τυχόν ζημία του επισκέπτη από την κακή χρήση είτε του δικτυακού τόπου, είτε των στοιχείων που περιέχονται σ’ αυτόν.
 17. Οι διαχειριστές της εκπαιδευτικής πύλης e-paideia δικαιούνται να διαγράψουν καταχωρίσεις χρηστών, οι οποίοι παραβιάζουν τις κείμενες διατάξεις ή την πνευματική ιδιοκτησία άλλων, στην περίπτωση που θα γίνει αντιληπτό ή θα υπάρξει αποδεδειγμένη καταγγελία, χωρίς ωστόσο να υποχρεούνται να ελέγχουν το σύνολο του κάθε είδους προτεινομένου υλικού, αν και θα καταβάλλονται προσπάθειες να πραγματοποιείται τέτοιος έλεγχος.
 18. Η εκπαιδευτική πύλη e-paideia.org διατηρεί το δικαίωμα και την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια: (α) να πραγματοποιήσει βελτιώσεις ή / και τροποποιήσεις σε κάθε υπηρεσία ή / και λογισμικό που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, περιλαμβάνοντας όχι αποκλειστικά αλλαγή ή διαγραφή ονομάτων χρηστών (username) και κωδικών πρόσβασης (password), (β) να παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή / και λογισμικού και να απέχει από την δημοσίευση στον δικτυακό τόπο της και να διαγράφει από αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από χρήστη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή άλλους αναγκαίους λόγους, (γ) να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από χρήστες-μέλη με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης (όπως στην περίπτωση προστασίας προσωπικών δεδομένων)
 19. Με την προσπέλαση και χρήση του ιστοχώρου της εκπαιδευτικής πύλης e-paideia δέχεστε ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους και περιορισμούς.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της εκπαιδευτικής πύλης www.e-paideia.org, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Σημείωση: Για τη σύνταξη του παραπάνω κειμένου λάβαμε υπόψη μας τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
Συγκεκριμένα: Ν. 2472/1997 “Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” όπως έχει συμπληρωθεί με αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), Π.Δ. 207/1998, Π.Δ. 79/2000, άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.