Επιλογή Σελίδας
Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αναπτύσσει το MOOC του έργου Biblio

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αναπτύσσει το MOOC του έργου Biblio

Το  Digital Biblio Μαζικό Διαδικτυακό Ανοικτό Μάθημα (Massive Open Online Course-MOOC) είναι ένα σύγχρονο μάθημα, που δίνει τη δυνατότητα στους-στις εκπαιδευόμενους-ες να αναπτύξουν ψηφιακές και οριζόντιες δεξιότητες, που θεωρούνται θεμελιώδεις για...
Επιμόρφωση στη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας

Επιμόρφωση στη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ε.Κ.Π.Α. οργανώνει και υλοποιεί τον 6ο κύκλο του Επιμορφωτικού Προγράμματος διάρκειας 8 μηνών/400 ωρών με τίτλο το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση συμβούλων επαγγελματικού...
Νέοι Κύκλοι Προγραμμάτων από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

Νέοι Κύκλοι Προγραμμάτων από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ (ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ) ανακοινώνει την έναρξη νέων κύκλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Όλα τα προγράμματα παρέχουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS ή βεβαίωση...
Μεθοδολογία Διδασκαλίας των Φιλολογικών Μαθημάτων

Μεθοδολογία Διδασκαλίας των Φιλολογικών Μαθημάτων

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ε.Κ.Π.Α. οργανώνει και υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μεθοδολογία Διδασκαλίας των Φιλολογικών Μαθημάτων» (ΜΕ.ΔΙ.ΦΙ.Μ.).  Αναλυτικές Πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο:...