Επιλογή Σελίδας

Τo Ίδρυμα Fulbright έχει προκηρύξει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε καθηγητές και ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο, πρόκειται για σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Το Fulbright αποτελεί τη ναυαρχίδα των διεθνών προγραμμάτων εκπαιδευτικών ανταλλαγών των Ηνωμένων Πολιτειών και υλοποιείται σε συνεργασία με περισσότερες από 160 χώρες παγκοσμίως. Ετησίως απονέμονται περίπου 8.000 υποτροφίες, οι οποίες, υπό μορφή οικονομικής ενίσχυσης, δίνουν την ευκαιρία σε φοιτητές, επιστήμονες, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων να σπουδάσουν, να παρουσιάσουν διαλέξεις, να διδάξουν ή να διενεργήσουν έρευνα. Από το 1946, οπότε και ξεκίνησε, το Πρόγραμμα έχει στηρίξει περίπου 400.000 Fulbrighters.

Καταληκτική ημερομηνία για τη συμμετοχή στη διεκδίκηση υποτροφιών από καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι η Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Fulbright, πρόκειται για μία σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων για καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Study of the United States Institutes for Secondary Educators–SUSI).

Ειδικότερα, οι υποτροφίες απευθύνονται σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ασχολούνται με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και σε επαγγελματίες στο πεδίο της εκπόνησης αναλυτικών προγραμμάτων, της εκπαίδευσης καθηγητών και της συγγραφής διδακτικών εγχειριδίων. Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Μελέτης των ΗΠΑ (Study of the United States Institute – SUSI) έχει διάρκεια πέντε εβδομάδων και στόχο να βελτιώσει την ποιότητα διδασκαλίας και να ενισχύσει την εκπόνηση αναλυτικών

προγραμμάτων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολικά συστήματα εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Λαμβάνει χώρα σε διάφορα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και εστιάζεται σε συγκεκριμένες θεματικές ή ζητήματα από το πεδίο των Αμερικανικών Σπουδών.

«Το θερμό καλωσόρισμα στο αεροδρόμιο, ακολούθησε μία λεπτομερής παρουσίαση του προγράμματος, η οποία μας διαφώτισε σχετικά με όλες τις δραστηριότητες, στις οποίες θα συμμετείχαμε. Οι εγκαταστάσεις του campus, υπέροχες. Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μία σειρά από ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες διαλέξεις σχετικά με διάφορα εκπαιδευτικά θέματα, όπως και κοινωνικού-πολιτιστικού περιεχομένου παρουσιάσεις, όπως για τους ιθαγενείς Ινδιάνους, την ενσωμάτωση της κουλτούρας στην εκπαίδευση αξιοποιώντας τους 5 βασικούς πολιτιστικούς πυλώνες, την εξερεύνηση-δημιουργία-αλληλεπίδραση με βάση συγκεκριμένες οδηγίες στους μαθητές, προκειμένου να ενισχυθεί η συμπερίληψη, η προσβασιμότητα και η εμπλοκή του συνόλου τους. Επίσης, με θέμα ‘Μέταλλα-εξόρυξη’, ανακαλύψαμε τις ερευνητικές γραμμές, που προτείνεται να ακολουθούν τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι μαθητές σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων, προϊόντων και περιβάλλοντος. Παράλληλα, έλαβαν χώρα χρήσιμες δραστηριότητες σχετικά με την κοινωνικοποίηση και την ενδυνάμωση της ομάδας, προσβλέποντας στην ομαδο-συνεργατική μάθηση. Επισκεφθήκαμε σχολεία, οπότε και εισπράξαμε πρωτογενή πληροφορία γύρω από τη σχολική πραγματικότητα στην Αμερική. Οι επισκέψεις μας σε χώρους ενδιαφέροντος, όπως τα Calaveras Big Trees State Park, Columbia State Park, Yosemite Valley, Monterey Bay Aquarium, Twin Peaks και San Francisco Golden Gate Bridge, Angel Island και Sacramento Old Town, εμπλούτισαν τη συνολική εμπειρία, καθιστώντας την μοναδική», καταγράφει την προσωπική της εμπειρία η εκπαιδευτικός κ.Αθηνά Νέλλα, η οποία έχει ήδη συμμετάσχει σε πρόγραμμα SUSI του Fulbright.

Για αναλυτικές πληροφορίες:
https://www.fulbright.gr/en/scholarships-for-greek-citizens/programs/study-of-the-u-s-institutes-for-secondary-educators

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα: www.fulbright.gr

Για αιτήσεις και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών για Έλληνες πολίτες, επικοινωνήστε με την κα Ελς Σιάκος Χάναππε, Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος και Σύμβουλο Υποτροφιών Fulbright, με e-mail στο greekprogram@fulbright.gr

Πηγή: protothema.gr