Επιλογή Σελίδας

Ανακοινώνεται ότι το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου και το ίδρυμα Al-Azhar Al-Sharif παρέχει τέσσερις (4) υποτροφίες σε ‘Έλληνες πολίτες για εκμάθηση της αραβικής γλώσσας και δύο (2) υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες, μουσουλμάνους στο θρήσκευμα για ισλαμικές σπουδές.
Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πηγή: Υ.ΠΑΙ.Θ.